09
01.2015

Nadeszło obowiązkowe umarzanie wszystkich postępowań ViaTOLL
Bardzo dobra wiadomosć dla wszystkich kierowców i przedsiebiorców ściganych do tej pory koszmarnie wysokimi karami za ViaTOLL:

Od 2 stycznia 2015 r weszła w życie nowelizacja przepisów o odpowiedzialności za naruszenie obowiązku uiszczania opłaty elektronicznej za przejazd po drogach krajowych.

Stosownie do art. 4 ustawy zmieniającej nie wszczyna się postępowania administracyjnego na podstawie art. 13k ust. 1 lub 2 u.d.p., a wszczęte umarza się, jeżeli naruszenie zostało popełnione przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy. Oznacza to, że w odniesieniu do wszczętych postępowań administracyjnych, do których ma zastosowanie ww. przepis, strony postępowań otrzymają decyzję o umorzeniu postępowania. Natomiast w odniesieniu do tych spraw, w których nie zostało wszczęte postępowanie administracyjne (strona nie otrzymała zawiadomienia o wszczęciu postępowania), nie zostaną podjęte żadne czynności i nie należy spodziewać się jakichkolwiek pism procesowych od GITD.

Jeśli zatem dostałeś już wezwanie od GITD za 2014 lub 2013 rok i  jeszcze nie zapłaciłeś kary, a postępowanie nie zostało prawomocnie zakończone to już nigdy jej nie zapłacisz. Inne działanie organu bedzie bezprawne i należy się odwoływać.

Jeżeli natomiast nie otrzymałeś jeszcze wezwania wraz z informacją o wszczęciu postepowania, a Twój czyn jest sprzed 2 stycznia 2015 r. to nawet nie mają Ci prawa wysłać takiego wezwania (bo nie mogą zgodnie z prawem wszcząć postępowania).

Natomiast jesli chodzi o czyny w roku 2015, to też mamy dobrą wiadomość dla kierowców i przedsiebiorców: już niebawem Anuluj-Mandat.pl będzie zajmował sie także anulowaniem kar z viaTOLL.

Na podobnej zasadzie i z równą skutecznością (mamy nadzieję) jak dziś anulujemy mandaty 
Sprawdź :-)

viatolljpg

Ponadto mają się skończyć tego rodzaju historie, ze kierowca zostaje „złapany” kilka razy jednego dnia, ale prowadzone są odrębne postępowania, a każde z nich wiązało się z karą 3000 zł.

Od 1 stycznia 2015 za przejechanie pod bramką viaTOLL bez uiszczenia/wniesienia opłaty kilka razy w ciągu doby można karać tylko raz.

W odpowiedzi na interpelację poselską nr 2628 Ministerstwo Transportu stwierdziło, że zasady naliczania e-myta są analogiczne do zasad rejestracji naruszeń przez fotoradar. W końcu „pstryknięcie” fotki za pomocą fotoradaru nie przerywa wykroczenia, w przeciwieństwie do policjanta, który fizycznie zatrzymuje pojazd i przerywa tym samym jazdę z naruszeniem przepisów. Zatem należałoby również karać jak za jedno wykroczenie. Ponadto impulsem do zmiany przepisów był fakt, że kierowcy, a zwłaszcza przedsiębiorcy, otrzymywali ogromne, sięgające nawet kilkudziesięciu tysięcy rachunki, był nawet przypadek samobójstwa z tego powodu.

http://www.viatoll.pl/pl/a/zmiany-w-ustawie-o-drogach-publicznych

http://www.viatoll.pl/pl/pojazdy-osobowe/system-viatoll/stawki-oplat

a tu stara ustawa wraz z nowelizacjami:

http://www.viatoll.pl/upload/files/legal/ustawa_21_marca_1985.pdf

http://www.viatoll.pl/upload/files/legal/pl-ustawa-o-zmianie-ustawy-o-drogach-publicznych-oraz-niekt...

http://www.viatoll.pl/upload/files/legal/ustawa_29_sierpnia_2014.pdfKategorie