27
09.2015

Nie ma podstaw do płacenia mandatów z zagranicznych fotoradarów
Coraz częściej gazety wydawane w Polsce, których właścicielami są wydawcy zagraniczni nakłaniają nas do płacenia bez gadania zagranicznych mandatów z fotoradarów, strasząc nieuchronnością kar i dodatkowymi konsekwencjami finansowymi po wprowadzeniu ogólnoeuropejskiego systemu wymiany informacji o wykroczeniach drogowych.

http://www.auto-swiat.pl/prawo/mandat-z-zagranicy-trzeba-placic-czy-mozna-odpuscic/rb9x1n

http://www.dziennikzachodni.pl/artykul/316394,jak-zaplacic-mandat-w-euro,id,t.html

http://wyborcza.biz/pieniadzeekstra/1,146259,18324750,polski-kierowca-za-granica-za-co-dostajemy-mandaty.html

http://mojafirma.infor.pl/moto/prawo-na-drodze/mandaty-i-punkty-karne/697250,Mandat-z-zagranicy-trafi-do-kierowcy.html

http://www.flotex.pl/main-menu/aktualnosci/2015/02/03/zagraniczny-mandat-co-zrobi%C4%87

http://www.e-samochod.pl/zagraniczny-mandat/

 

  Tomasz Parol z Anuluj-Mandat.pl ma inne zdanie:

Po pierwsze, zazwyczaj to jest wezwanie mandatowe, a nie mandat. Nawet jednak jeśli by był to mandat (prawo za granicą może być diametralnie różne od naszego) to KAŻDY taki mandat zagraniczny stanie się prawomocny w Polsce dopiero po zatwierdzeniu go przez polski sąd.

Propagowane zalecenie, by od razu płacić jest co najmniej nieprzemyślane. Nie można bowiem abstrahować od kwestii prawa do obrony, konieczności udowodnienia sprawstwa oraz zasady wzajemności (goście zagraniczni nie są ścigani przez polskie władze za fotoradary). Ale przede wszystkim pamiętajmy o terminach. Organ zagraniczny jak i polski ma zgodnie z prawem tylko rok od ujawnienia czynu na: ustalenie adresu właściciela pojazdu, przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego co do osoby sprawcy (za wykroczenie w Polsce odpowiada kierowca łamiący przepisy nie właściciel czy użytkownik pojazdu) i zgromadzenie dowodów (jakich?), następnie wysłanie i prawidłowe doręczenie wezwania sprawcy (nie właścicielowi - to za mało), przygotowanie wniosku o ukaranie do sądu polskiego po polsku i zgodnego z polskim prawem oraz złożenie go. Natomiast jeśli nawet by złożono do sądu polskiego wniosek z zagranicy w terminie, to są tylko dwa lata od czynu na ukaranie czyli przeprowadzenie całego postępowania, przesłuchanie wszystkich świadków korzystając z międzynarodowej pomocniczości prawnej (czyli słuchania funkcjonariuszy zagranicznych zagranicą lub w Polsce), przetłumaczenie przysięgłe dokumentów, zgromadzenie opinii rzeczoznawców odnośnie zagranicznych urządzeń i wydanie wyroku prawomocnego w II instancji (po apelacji). Oględnie mówiąc: możliwe ale bardzo mało prawdopodobne.*

 

Tylko jedno praktyczne zagrożenie mamy w zasadzie: jeśli mandat jest z kraju z którym często bywamy wystawiony na dany pojazd, to przy kontroli mogą być jakieś problemy, choć nie wiadomo jakie, wszak wcześniej zupełnie kto inny mógł prowadzić ten sam pojazd i popełnić tamto wykroczenie.

Krótko mówiąc: rekomendujemy póki co specjalnie się nie przejmować lub zachować się dokładnie tak, jak przy polskim wezwaniu mandatowym z fotoradarów odsyłając im polskie dokumenty z powołaniem na polskie prawo (które jest wciąż obowiązujące wszystkie strony w tej sprawie dot. polskiego obywatela, mieszkającego w Polsce i w Polsce odbierającego korespondencję), a takie znajdziecie w naszym serwisie prawnym.

http://anuluj-mandat.pl/steps/step_1

O terminach przedawnienia dotyczących mandatów dochodzonych w Polsce wiecej tutaj:

http://anuluj-mandat.pl/blog/post/przedawnienie-mandatu-i-egzekucji 

Należy też pamiętać, że często bezprawnie ścigają nas za '"zagraniczne mandaty" wynajęte firmy windykacyjne, które dopuszczają się wielu nadużyć i maniupulacji by nas przekonać do zapłaty lub wyłudzić sądowy nakaz zapłaty. W takim przypadku zapraszamy do pilnej konsultacji z naszymi prawnikami. Może będą mogli pomóc:

http://anuluj-mandat.pl/advice 

*) Postępowanie mandatowe wynika z Kodeksu Wykroczeń, który w art. 3 par. 1 ogranicza odpowiedzialność tylko do wykroczeń popełnionych na terytorium Polski i do polskich statków wodnych oraz powietrznych, a w par. 2 tego artykułu mówi wyraźnie, że za wykroczenie popełnione za granicą odpowiadamy tylko gdy przepis szczególny tak stanowi. Natomiast tylko polski sąd może stwierdzić czy np. na podstawie porozumień bilateralnych między danymi krajami istnieją przepisy szczególne pozwalające na ściganie na terenie Polski za wykroczenie popełnione za granicą w oparciu o postępowanie mandatowe wszczęte w danym kraju.Kategorie