• 1Typ porady
  • 2Opis
  • 3Rejestracja
  • 4Płatność
  • 5Koniec

Krok 1 - Typ porady

Szanowny Kliencie,

Tu złożysz zapytanie prawne (50 zł) lub indywidualne zlecenie na pismo procesowe (150.00 zł) w poniższych sprawach:

1.    postępowań mandatowych przed Strażą Miejską, Strażą Gminną, Policją lub Głównym Inspektorem Transportu Drogowego, a nawet Strażą Leśną czy Inspekcją Celną
2.    postępowań sądowych o wykroczenie we wszystkich instancjach
3.    zatrzymania na „gorącym uczynku” na podstawie wskazań suszarki ISKRA lub innych urządzeń pomiarowych,
4.    opłat za bezprawne lub niewykonane odholowanie pojazdu,
5.    bezprawnie nakładanych blokad na koła i dokonywanych w ten sposób wyłudzeń mandatów lub opłat,
6.    egzekucji kar, punktów i utraty prawa jazdy, pomimo, że mandat, wyrok lub decyzja nigdy nie zostały prawidłowo doręczone,
7.    skarg na zachowanie funkcjonariuszy mundurowych i doprowadzenia do wytoczenia im postępowań prokuratorskich,
8.    egzekucji administracyjnej z Abonamentu RTV,
9.    ochrony przed bezprawnie działającymi windykatorami,
10.    pomocy prawnej w przypadku bezprawnej utraty prawa jazdy
11.    innych spraw dotyczących nadużyć władzy (tu zastrzegamy termin realizacji dłuższy, ustalany każdorazowo przez kontakt naszego prawnika z użytkownikiem) lub sporów.

koszt zlecenia apelacji, podobnie jak koszt odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego czy skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wynosi 200 zł.

(co wynika z wysokiego poziomu trudności sporzadzenia zarówno odwołań od wyroku I instancji jak i pism dot. obrony przez utratą prawa jazdy).

 PROSIMY W PORADACH LUB ZLECENIACH O PODAWANIE DATY ODBIORU WEZWANIA/WYROKU/DECYZJI TO BARDZO WAZNA DLA NAS INFORMACJA KTÓRA SKRACA CZAS NA ODPOWIEDŹ NA PAŃSTWA ZLECENIA 

Termin reakcji Zespołu Prawnego Anuluj-Mandat.pl: tylko 2 dni robocze od przyjęcia do realizacji więcej w regulaminie Gwarancje pkt 5 https://anuluj-mandat.pl/page/regulamin-serwisu-anuluj-mandat. PROSIMY CIERPLIWIE CZEKAĆ NA ODPOWIEDŹ I NIE PISAĆ WIADOMOŚCI PONAGLAJĄCYCH PRZEZ SWÓJ PROFIL GDZIE ZŁOŻONE ZOSTAŁO ZLECENIE, JEŚLI ZLECENIE JEST JESZCZE "W TERMINIE" GDYŻ NASZ SYSTEM WTEDY TRAKTUJE TO JAKO NOWE ZLECENIE I PRZEDŁUŻA AUTOMATYCZNIE CZAS NA REALIZACJE O NASTĘPNE 2 DNI ROBOCZE. Użytkownik odpowiada za zadbanie o odpowiednio wczesne złożenie zlecenia, uwzględniające termin jego realizacji (istotne przy zawitych terminach procesowych). Po złożeniu zlecenia prosimy o kontrolowanie swojej skrzynki e-mail lub konta klienta czy nie nadeszła odpowiedź od Prawnika Anuluj-Mandat.pl (prosimy też sprawdzać folder SPAM w swojej skrzynce pocztowej).

Funkcja "Ekspress" -1 dzień roboczy odprzyjęcia do realizacji

 Zapytanie prawne

Wyślij zapytanie i maks. 1 załącznik w sprawach z listy. 50 zł

Tryb zwykły Express 24h (100zł)

Pismo procesowe

Zleć pismo procesowe inne niż w generatorze przesyłając potrzebne dokumenty. 150 zł.

Tryb zwykły Express 24h (300zł)

Wniosek o apelację

Zleć przygotowanie apelacji w oparciu o uzasadnienie wyroku I instancji. 200 zł.

Tryb zwykły Express 24h (400zł)

Jeśli natomiast chcesz zgłosić uwagi do funkcjonowania serwisu, złożyć propozycję współpracy lub przesłać nam dowód wygrania sprawy skorzystaj z kontaktu technicznego
[Uwaga zlecenia prawne składane tą drogą nie będą realizowane].