16
10.2019

Mandaty przysyłane z zagranicy - można sobie pomóc
Każde państwo ma swoje własne procedury karania za wykroczenia, ale jeśli zaczyna ścigać obywatela Polski swym zagranicznym mandatem tu u nas w Polsce, to taki obcy mandat wpada w specjalny, Polski, tryb postępowania - w którym Anuluj-Mandat.pl może pomóc i pomaga od lat. A jak to wygląda szczegółowo?

Procedura zatwierdzania wymagalności grzywny wynikającej z wezwania mandatowego, w następstwie orzeczenia sądu zagranicznego przez polski sąd nosi nazwę wystąpienia państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia o karach o charakterze pieniężnym. Całość zawarta jest w rozdziale 66B Kodeksu Postępowania Karnego.

Procedura ta ma oczywiście zastosowanie już po wydaniu orzeczenia przeciwko osobie wzywanej w państwie skąd wezwanie mandatowe wysłano.

 

 Sąd w Polsce rozstrzyga taki wniosek na posiedzeniu, a więc co do zasady bez konieczności obecności osoby, której ta procedura dotyczy. Sąd rozstrzyga taki wniosek postanowieniem, na które rzekomemu sprawcy przysługuje zażalenie.

Do takiego wniosku państwa wydania orzeczenia - organ zagraniczny musi dołączyć zaświadczenie zawierające istotne informacje umożliwiające wykonanie orzeczenia.

 

Sędzia ma jednak prawo odmówić wykonania orzeczenia z powodów wymienionych enumeratywnie w art. 611fg kpk. Wartym podkreślenia jest fakt, że ustawodawca użył sformułowania „można odmówić wykonania orzeczenia” co oznacza tyle, że każdorazowo decyzja należy do sędziego.

Czytaj więcej ...

04
04.2019

Anuluj-Mandat.pl tworzy program Partii Kierowców - nowego ugrupowania na polskiej scenie politycznej
Nowo powstała Partia Kierowców zapowiedziała start w wyborach do Parlamentu Europejskiego; ugrupowanie w PE chce walczyć o prawa kierowców i transportowców. Partia Kierowców wystartuje też w jesiennych wyborach do Sejmu i Senatu.

 
Tomasz Parol, Paweł Kubalski, Halszka Bielicka
 
Twórcą programu nowopowstałej Partii Kierowców o której rozpisywały sie wszystkie serwisy (patrz niżej) jest Tomasz Parol z Anuluj-Mandat.pl, Zarząd będą stanowili po zwołaniu Konwencji Halszka Bielicka ze Stowarzyszenia Zdrowy Rozsądek i Paweł Kubalski z Bezpiecznapodroz.org
 
We wtorek na konferencji prasowej, która zainaugurowała działalność ugrupowania, p.o. prezesa Partii Kierowców (PK) Halszka Bielecka poinformowała, że nowa partia została już zarejestrowana. Zapowiedziała też, że partia wystartuje w najbliższych wyborach do PE. W europarlamencie partia chce wpływać na regulacje dotyczące ruchu i transportu drogowego
 
 
30
03.2019

NIE przeciwko automatycznym systemom hamowania w UE - petycja i konferencja prasowa przeciwko masakrze kierowców na drogach
Uwaga❗️ Zachęcamy do poparcia petycji przeciw automatycznym ograniczeniom prędkości w samochodach, kolejnym absurdem, który chce nam narzucić Parlament Europejski. 
To wspólna inicjatywa Anuluj Mandat i Bezpiecznapodroz.org poprata przez Wicemarszałka Sejmu Stanisława Tyszkę z  KUKIZ'15 na współnej konferencji prasowej oraz Janusza Korwin-Mikke z KONFEDERACJI

Czytaj więcej ...

09
10.2018

Wykład Szefowa Działu Prawnego Anuluj-Mandat.pl na I Międzynarodowej Konferencji Naukowej w Legnicy
Miło nam poinformować o wykładzie Renaty Wasiak-Czarkowskiej Szefowej Działu Prawnego Anuluj-Mandat.pl i Wizeprezesa Zarządu Fundacji Anioły Sprawiedliwości "Angeli Iustitia" w Warszawie www.Angeli-Iustitia.pl w dniu 10.10.2018 o godz. 11.45 na I Międzynarodowej Konferencji Naukowej w Legnicy na temat Odpowiedzialności karnej i wykroczeniowej Dzieci i Młodzieży.

 

Bardzo się cieszymy, że przygotowanie merytoryczne i doświadczenie praktyczne Renaty zostało docenione

 

 

Czytaj więcej ...

20
08.2018

Krótki przewodnik po postępowaniu administracyjnym, na przykładzie postępowania w sprawie zatrzymania prawa jazdy na 3 miesiące
 

            W związku z licznymi pytaniami naszych Klientów dotyczących postępowania administracyjnego, w prosty sposób opiszemy jego przebieg, wskazując kolejne etapy procedury.

 

 

  1. Zdarzenie

 

            Podstawą wszczęcia postępowania administracyjnego jego zdarzenie, okoliczność faktyczna, która spełnia ustawowo określone przesłanki rozpoczęcia postępowania. Dla przykładu w przypadku prowadzonego przez starostę postępowania w sprawie zatrzymania prawa jazdy na 3 miesiące w związku z ujawnieniem przez właściwy organ (GITD, policję) faktu przekroczenia prędkości w terenie zabudowanym o więcej niż 50 km/h - taką okolicznością zasadniczo drogowa kontrola prędkości.

 

(źródło: auto-swiat.pl)

 

  1. Wszczęcie postępowania - ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

 

            W skutek wyżej wskazanego zdarzenia, odpowiedni organ wysyła właściwemu staroście informacje, który to na jej podstawie wszczyna postępowanie. Z perspektywy naszego Klienta, w dużym uproszczeniu, na tym etapie istotnym jest pierwsze pismo jako otrzyma od Starosty  - zawiadomienie o wszczęciu postępowania.

Czytaj więcej ...

24
07.2018

Sąd odmawia wszczęcia postępowania w sprawie, w związku z pomiarem Iskrą-1 - co to oznacza?
W odpowiedzi na artykuł

http://www.rp.pl/Prawo-drogowe/301179964-Mandat-za-przekroczenie-predkosci-z-Iskry---sad-odmawia-wszczecia-postepowania.html

 

 

 

 

Omawiane postanowienie Sądu Rejonowego w Białogardzie z 9 grudnia 2017 r. (sygn. akt VII W 692/17) zostało opublikowane na profilu facebookowym „Prawo kierowcy”.

 

            W przypadku skorzystania z odmowy przyjęcia mandatu przez kierowcę, funkcjonariusze policji mogą wszcząć postępowanie przeciwko kierowcy, poprzez przygotowanie i złożenie wniosku o ukaranie.

 

            Ogólny artykuł o odmowie przyjęcia mandatu:

 

Czytaj więcej ...

24
07.2018

JESZCZE RAZ O WYROKU NAKAZOWYM
 

„Dostałem wyrok nakazowy, co mam robić? Dlaczego Sąd nie wezwał mnie na rozprawę?” – wielu naszych klientów kieruje do nas tego typu pytania. Postanowiliśmy więc w sposób kompleksowy wyjaśnić czy jest wyrok nakazowy i co się dzieje po jego zaskarżeniu.

 

Już pisaliśmy o tym wcześniej https://anuluj-mandat.pl/post/wyrok-nakazowy-co-to-za-zwierze

 

 

Jeżeli nie przyjmiesz mandatu karnego to Policja / Straż Miejska skieruje wniosek o Twoje ukaranie do Sądu, w okręgu którego popełniłeś – zdaniem Policji – wykroczenie drogowe. Z uwagi na szybkość postępowania oraz niską karę grożącą za wykroczenia drogowe, Sąd w takim wypadku wyda wyrok nakazowy, który następnie zostanie Ci przysłany na adres wskazany przez Policję. Zazwyczaj grzywna wynikająca z wyroku nakazowego jest w podobnej, lub takiej samej wysokości, jak ta którą proponował policjant.

 

Czytaj więcej ...

23
07.2018

Odpowiedzialność karna Starosty
Starosta nadużywa uprawnień

 

Obserwując działalność organów władzy samorządowej w przedmiocie wydawania decyzji administracyjnych o zatrzymaniu prawa jazdy kierującym, na okres 3 miesięcy, z powodu przekroczenia przez nich prędkości o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym, mam wrażenie że przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, umiejętność właściwej interpretacji i wykładni przepisów, są całkowicie obce funkcjonariuszom publicznym wydającym te decyzje. A przecież to w oparciu o przepisy procedury administracyjnej wydają decyzje dotyczącego każdego z nas.

 

Od 18 maja 2015 roku przekroczenie prędkości o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym skutkuje zatrzymaniem prawa jazdy, w trybie decyzji administracyjnej, na okres 3 miesięcy. Wydanie decyzji administracyjnej jest następstwem zatrzymania przez policjanta prawa jazdy za pokwitowaniem. Kierujący, przekraczając prędkość o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym ponosi podwójną odpowiedzialność: karną, którą regulują przepisy proceduralne oraz materialne prawa wykroczeń oraz administracyjną.

Czytaj więcej ...

23
07.2018

RTV – jak uniknąć finansowego obciążenia?
Od kilkunastu miesięcy nasilił się proceder ściągania niezapłaconych opłat z tytułu korzystania z odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych. Poczta Polska S.A., w poszukiwaniu dodatkowego zasilenia, podejmuje próby egzekucji określonych kwot z tytułu niezapłaconych opłat abonamentowych.

Jak wskazuje art. 2 ust. 1 ustawy o opłatach abonamentowych, za używanie odbiorników radiofonicznych oraz telewizyjnych pobiera się opłaty abonamentowe; ust. 2 tego przepisu wskazuje, iż domniemywa się, że osoba, która posiada odbiornik radiofoniczny lub telewizyjny w stanie umożliwiającym natychmiastowy odbiór programu, używa tego odbiornika. Z kolei art. 5 ust. 1 ustawy o opłatach abonamentowych, odbiorniki radiofoniczne i telewizyjne podlegają, dla celów opłat abonamentowych za ich używanie, zarejestrowaniu w placówkach pocztowych operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe. Innymi słowy, każda osoba, która ma radio bądź telewizor, ma obowiązek go zarejestrować i płacić z tego tytułu opłaty.

Tytuł wykonawczy

Czytaj więcej ...

15
04.2018

Apka Anuluj Natręta na smartfony już istnieje. Pomóż ją wdrożyć!
UWAGA UWAGA!!! Ruszyła Kampania na Wspieram.to !!!

Apka na smartfona Anuluj-Natreta.pl, którą nasza fundacja stworzyła i chce udostępnić ludziom za darmo, to nie jest kolejny, zwykły bloker połączeń od windykatorów, telemarketerów i innych spamerów. Tu nie trzeba numerów wprowadzać samemu (choć będzie też taka możliwość).Nasza apka korzysta z naszej wielkiej bazy natrętów uzupelnianej w czasie rzeczywistym, także przy udziale całej społeczności ANAM i AD. Identyfikuje ich, także wstecznie w historii połączeń i SMSów nowego jej aobonenta.

To nie koniec, nasza Apka jak żaden produkt na rynku oferuje nie tylko blokowanie i nagrywanie rozmów ale też opiekę dedykowanego prawnika nad tymi zdarzeniami. Tylko nasza apka AN gromadzi dowody nękań na serwerze na koncie użytkownika i po zaistnieniu masy krytycznej nękania przygotowuje pozew przeciwko natrętowi, a adwokat od Anuluj-Natreta.pl go składa w sądzie uzyskujac 5-15 tys. zł. zadośćuczynienia. 

Czytaj więcej ...

22
11.2017

TEREN ZABUDOWANY, CZYLI JAK NIE DAĆ ZROBIĆ SIĘ W BAMBUKO!
 

Niejednokrotnie w ramach naszej działalności spotkaliśmy się z problematyką terenu zabudowanego, czyli gdzie tak naprawdę zaczyna i kończy się teren zabudowany, na którym (niestety) możemy stracić prawo jazdy za przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h w odniesieniu do prędkości wyznaczonej.

Jak wskazał Ustawodawca w Ustawie Prawo o ruchu drogowym, w art. 2 pkt 15) „Obszar zabudowany – obszar oznaczony odpowiednimi znakami drogowymi”.

Otóż, przede wszystkim podkreślić należy, że obszar zabudowany jest wyznaczany znakami: D-42 – początek terenu zabudowanego, natomiast jego koniec wyznaczany jest znakiem D-43. Są to jedyne znaki, funkcjonujące w polskim porządku prawnym, które oznaczają obszar zabudowany!

Znak D-42 informuje kierującego pojazdem, że za tym znakiem rozpoczyna się obszar zabudowany, w związku z czym stosownym będzie jeśli ograniczy prędkość do 50km/h (w godz. 5:00 – 23:00) albo do 60km/h (w godz. 23:00 – 5:00). Znak ten wygląda tak:

 

 

Koniec terenu zabudowanego wyznacza znak D-43, który wygląda tak:

 

 

 

ŻADEN inny znak nie wyznacza i nie kończy obszaru zabudowanego.

Podkreślić należy, że jeszcze jakiś czas temu powszechne w użyciu były znaki informacyjne (białe) z nazwą miejscowości, które jednocześnie oznaczały początek terenu zabudowanego, natomiast znak z przekreśloną nazwą miejscowości (również biały) kończył taki obszar. Co istotne, PRZEPISY TE OBECNIE SĄ NIEAKTUALNE, dlatego też jakikolwiek biały znak z nazwą miejscowości NIE OZNACZA obszaru zabudowanego. Jeszcze dawniej, przepisy brzmiały w ten sposób, że obszarem zabudowanym był teren z co najmniej 3ma zabudowaniami ;-)

Czytaj więcej ...

12
07.2017

Z cyklu… skuteczne metody Anuluj‑Mandat stosowane od 2 lat
Czyli jak bronić się przed zatrzymaniem prawa jazdy za 50+ km/h, wykorzystując tolerancję błędu urządzenia pomiarowego?

 

 

W maju 2015 r. do polskiego systemu prawnego weszły przepisy umożliwiające organom zatrzymywanie prawa jazdy za przekroczenie dozwolonej prędkości powyżej 50 km/h w obszarze zabudowanym. Jako anuluj-mandat.pl już na etapie projektu ustawy przewidywaliśmy, że przepis ten będzie prowadził do wielu nadużyć organów publicznych i doprowadzi do krzywd ludzkich spowodowanych, często niesłusznym, zatrzymaniem prawa jazdy.

W czerwcu 2017 r. pojawiła się nowelizacją KPA (kodeksu postępowania administracyjnego) dodająca kilka ciekawych zapisów z punktu widzenia niniejszej sprawy.

Wiele osób ma zatrzymywane prawo jazdy, wtedy gdy „suszarka” (np. ISKRA, UltraLyte) lub wideorejestrator wskazało przekroczenie dozwolonej prędkości niewiele ponad limit 50 km/h. My, jako Anuluj-Mandat, już dawno alarmowaliśmy, że urządzenia te mają pewną tolerancję błędu, wynoszącą minimum +/- 3 km/h. Oznacza to, że osoba przekraczająca prędkość 53 km/h, może tak naprawdę przekraczać ją o 50 km/h, a to już nie kwalifikuje jej do zatrzymania prawa jazdy. W ocenie niektórych, małą rewolucją może okazać się nowo wprowadzona zasada z art. 81a kpa, która nakazuje rozstrzygać wątpliwości na korzyść strony. Na portalach, nazwijmy to, branżowych, wywnioskowano, że zmiana ta może znacząco pomóc w odzyskiwaniu prawa jazdy w przypadku wystąpienia tolerancji błędu. Tymczasem Anuluj-Mandat.pl robił to już dawno. I to zanim wprowadzono  art. 81a KPA. Zarzut tolerancji błędu podnosimy konsekwentnie od dwóch lat i często udaje nam się w ten sposób przekonać organy.

Oto dowód - decyzja z kwietnia 2016 r.:

Czytaj więcej ...

15
06.2017

O zagranicznych mandatach raz jeszcze
 

 

Źródło: http://static.frazpc.pl/board/2005/11/113108734987985371.jpg

 

            Procedura zatwierdzania wymagalności grzywny wynikającej z wezwania mandatowego, w następstwie orzeczenia sądu zagranicznego przez polski sąd nosi nazwę wystąpienia państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia o karach o charakterze pieniężnym. Całość zawarta jest w rozdziale 66B Kodeksu Postępowania Karnego.

 

            Procedura ta ma oczywiście zastosowanie już po wydaniu orzeczenia przeciwko osobie wzywanej w państwie skąd wezwanie mandatowe wysłano.

 

            Sąd w Polsce rozstrzyga taki wniosek na posiedzeniu, a więc co do zasady bez konieczności obecności osoby, której ta procedura dotyczy. Sąd rozstrzyga taki wniosek postanowieniem, na które rzekomemu sprawcy przysługuje zażalenie.

 

            Do takiego wniosku państwa wydania orzeczenia - organ zagraniczny musi dołączyć zaświadczenie zawierające istotne informacje umożliwiające wykonanie orzeczenia.

 

            Sędzia ma jednak prawo odmówić wykonania orzeczenia z powodów wymienionych enumeratywnie w art. 611fg kpk. Wartym podkreślenia jest fakt, że ustawodawca użył sformułowania „można odmówić wykonania orzeczenia” co oznacza tyle, że każdorazowo decyzja należy do sędziego.

 

Czytaj więcej ...

09
06.2017

To nieprawda, że czytelnikami i klientami Anuluj Mandat są tylko mężczyźni. Kobiety coraz częściej są świadomymi kierowcami i nie dają się nabierać na "rewelacyjne" urządzenia pomiarowe jak Iskra czy Ultralyte LTI 20-20
To nieprawda, że czytelnikami i klientami Anuluj Mandat są tylko mężczyźni. Kobiety coraz częściej są świadomymi kierowcami i nie dają się nabierać na "rewelacyjne" urządzenia pomiarowe jak Iskra czy Ultralyte LTI 20-20

 

Pamiętajcie lepiej mandatu nie przyjmować!

 

 

Znów otrzymaliśmy świetna wiadomość i bardzo jesteśmy wdzięczni za wytrwałość w walce z systemem. Napisała do nas jedna z wiernych czytelniczek:

 

Dzięki Waszej apelacji wygrałam

Jestem Waszym stałym czytelnikiem, kocham Was! Wygrałam już sprawę ze strażnikami gminnymi o niewskazanie kierowcy (jestem prezesem firmy i nasze auta jeżdżą po Polsce)

W tej sprawie wyrok pierwszej instancji otrzymaliście, a sprawa wyglądała tak:

jadę sobie w grupie pojazdów (przede mną dwa TIRY)...dwóch policjantów z Ultralyte w ręce wyskakują do mnie i obwiniają mnie , że jechałam 74 km na ograniczeniu 50 km/godz. WARLUBIE  - zjazd na A1 ( chyba mój mercedes im się spodobał, bo tacy z mercedesa to płacą ??)

Nie przyjęłam mandatu, bo jechałam w grupie pojazdów i na wyświetlaczu nie było wskazania pojazdu. Dodatkowo poprosiłam o zrobienie fotki ( jak sugerujecie) i ze zdziwieniem w domu odkryłam, że tam widnieje 54 km/godz. a nie 74 km/godz. Przy pierwszym okazaniu nic nie widziałam, bo słońce prosto w oczy świeciło, jak robiłam fotkę tez nic nie widziałam.

Panowie policjanci przy zatrzymaniu byli bardzo aroganccy, powiedzieli mi, że nie będę ich pracy uczyć i przekazali sprawę do sądu. Sąd rejonowy w Świeciu nad Wisła okazał się stronniczy i przyznał rację Panom policjantom, pomimo że miałam fotografię na której był inny pomiar.

Czytaj więcej ...

20
05.2017

Starosta trochę po ponad dwóch tygodniach umorzył postępowanie administracyjne naszego Klienta w sprawie zatrzymania prawa jazdy na 3 miesiące, po złożeniu przygotowanego przez nas wniosku o umorzenie postępowania.
 

            Nasz Klient na początku kwietnia tego roku został zatrzymany przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Świdniku, w związku z rzekomym przekroczeniem przez niego prędkości w terenie zabudowanym o 50 km/h. Kierowca odmówił przyjęcia mandatu ponieważ był pewien, że wskazana przez funkcjonariusza prędkość nie dotyczyła jego pojazdu. Poddał pod wątpliwość nie tylko urządzenie, którym funkcjonariusze dokonywali pomiaru ale również sam wadliwy sposób wykonania czynności.

 

            Funkcjonariusze zatrzymali dokument prawa jazdy.

 

            Nasz Klient zwrócił się do nas o pomoc. W sposób jasny i konsekwentny opisaliśmy Klientowi, jak należy postępować w tego typu przypadkach.

 

            Starosta już piątego dnia po zdarzeniu wszczął wobec naszego Klienta postępowanie administracyjne w sprawie zatrzymania prawa jazdy.

 

            Nasz Klient zwrócił się do nas o przygotowanie wniosku o umorzenie postępowania bazując właśnie na okoliczności nieprzyjęcia mandatu, co zostało podparte szeroką argumentacją prawną oraz orzecznictwem.

 

            Po trochę ponad dwóch tygodniach od dnia zatrzymania prawa jazdy Starosta wydał decyzję, w której to umorzył postępowanie wobec naszego Klienta i  orzekł zwrot dokumentu prawa jazdy.

 

            Oto treść decyzji:

Czytaj więcej ...

Kategorie