20
05.2017

Starosta trochę po ponad dwóch tygodniach umorzył postępowanie administracyjne naszego Klienta w sprawie zatrzymania prawa jazdy na 3 miesiące, po złożeniu przygotowanego przez nas wniosku o umorzenie postępowania.
 

            Nasz Klient na początku kwietnia tego roku został zatrzymany przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Świdniku, w związku z rzekomym przekroczeniem przez niego prędkości w terenie zabudowanym o 50 km/h. Kierowca odmówił przyjęcia mandatu ponieważ był pewien, że wskazana przez funkcjonariusza prędkość nie dotyczyła jego pojazdu. Poddał pod wątpliwość nie tylko urządzenie, którym funkcjonariusze dokonywali pomiaru ale również sam wadliwy sposób wykonania czynności.

 

            Funkcjonariusze zatrzymali dokument prawa jazdy.

 

            Nasz Klient zwrócił się do nas o pomoc. W sposób jasny i konsekwentny opisaliśmy Klientowi, jak należy postępować w tego typu przypadkach.

 

            Starosta już piątego dnia po zdarzeniu wszczął wobec naszego Klienta postępowanie administracyjne w sprawie zatrzymania prawa jazdy.

 

            Nasz Klient zwrócił się do nas o przygotowanie wniosku o umorzenie postępowania bazując właśnie na okoliczności nieprzyjęcia mandatu, co zostało podparte szeroką argumentacją prawną oraz orzecznictwem.

 

            Po trochę ponad dwóch tygodniach od dnia zatrzymania prawa jazdy Starosta wydał decyzję, w której to umorzył postępowanie wobec naszego Klienta i  orzekł zwrot dokumentu prawa jazdy.

 

            Oto treść decyzji:

            Jak widać, nasz Klient już po trochę ponad dwóch tygodniach od dnia kontroli prędkości i zatrzymania prawa jazdy jest wolny od postępowania. Pozostaje mu udać się do Starostwa i odebrać dokument oraz swobodnie poruszać się po drogach.

 

            Oczywiście pozostaje bardzo ważna druga część całości postępowania, a więc uzyskanie pozytywnego rozstrzygnięcia przed Sądem Rejonowym w zakresie samego przekroczenia prędkości.

           

            Jest to kolejny przykład, że wskazywana przez nas od początku strategia walki z nieuzasadnioną opresją Państwa jest skuteczna. Tutaj podobna sprawa już na poziomie Samorządowego Kolegium Odwoławczego:

 

 https://anuluj-mandat.pl/post/samorzadowe-kolegia-odwolawcze-uchylaja-decyzje-starostow-o-zatrzymaniu-prawa-jazdy-na-3-miesiace-jesli-mandat-nie-byl-przyjety-a-wyrok-sadu-nie-zapadl

 

 

            Warto zwrócić szczególną uwagę na przebieg tego postępowania. Po pierwsze, w przypadku gdy nie jesteśmy pewni, że pomiar wykonywany przez funkcjonariuszy został wykonany prawidłowo, a nasza prędkość nie wynosiła tyle, ile wskazują policjanci należy odmówić przyjęcia mandatu celem dochodzenia swoich praw przed Sądem Rejonowym. Z naszej praktyki, a także z ogólnie dostępnych doniesień prasowych wynika, że urządzenia stosowane przez funkcjonariuszy nie oddają zawsze stanu faktycznego.

 

Tutaj artykuł o odmowie przyjęcia mandatu:

 

https://anuluj-mandat.pl/post/mandat-odmowa-przyjecia-wezwanie-i-wyrok-a-punkty-karne

 

            Już na tym etapie szczególnie istotnym jest zidentyfikowanie urządzenia pomiarowego, w czym może pomóc ten artykuł:

 

https://anuluj-mandat.pl/post/opis-oraz-instrukcje-niektorych-radarow-i-fotoradarow

 

            Następnie możemy, w oparciu również o naszą pomoc, dochodzić swoich praw przed Sądem Rejonowym.

 

            Wracając do postępowania administracyjnego, a więc przed Starostą, szczególnie istotnym jest nieczekanie biernie na wydanie decyzji przez Starostę, tylko skorzystanie ze swojego uprawnienia do czynnego udziału w postępowaniu, a więc dokładnie tak jak nasz Klient powyższym postępowaniu.

 

            Nasz Klient złożył przygotowany przez nas wniosek o umorzenie postępowania natychmiast po otrzymaniu od Starosty zawiadomienia o wszczęciu postępowania, przez co w znaczący sposób skrócił okres zatrzymania prawa jazdy - do trochę ponad dwóch tygodni.

 

            Oczywiście ten okres może być uzależniony od obłożenia sprawami danego urzędu.

 

            Nawiązując do samej treści uzasadnienia decyzji, warto podkreślić że Starosta Radzyński w sposób prawidłowy wykonuje powierzone mu przez wyborców obowiązki, jak widać kierując się zawartą w art. 7 Konstytucji RP zasadą legalizmu, który brzmi:

 

art. 7 Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa.

 

            Jest to szczególnie istotne, ponieważ Starosta Radzymiński, w oderwaniu od większości organów administracji publicznej w Polsce, rozumie doskonale tę zasadę oraz potrafi się do  zastosować. Powyższa zasada nie oznacza przecie, że organy administracji publicznej mają realizować tylko zadania przydzielone im przez ustawodawcę w postaci norm kompetencyjnych mnie oceniając w swoim zakresie norm merytorycznych, a więc okoliczności w jakich dane zadanie należy realizować bądź nie. Starosta Radzymiński ocenił sytuację faktyczną kompleksowo, a więc mając na uwadze cały obowiązujący porządek prawny.

 

            W skutek tak przeprowadzonej oceny, co wskazał jasno w uzasadnieniu, należało orzec o umorzeniu postępowania, gdyż rzeczywiście nie została spełniona przesłanka wydania decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy  tj. „kierujący pojazdem przekroczył dopuszczalną prędkość o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym”, gdyż kierowca odmówił przyjęcia mandatu, a sąd nie wydał jeszcze w tym przedmiocie orzeczenia,  a więc na dzień złożenia informacji przez funkcjonariuszy policji czy w zasadzie na dzień wszczęcia postępowania administracyjne nie można wydać decyzji administracyjnej o zatrzymaniu prawa jazdy na 3 miesiące, a więc postępowanie należy umorzyć, a zatrzymany dokument zwrócić.

 

            Starosta Radzyński nie uległ więc pokusie szybkiego i niekorzystnego dla obywatela załatwienia sprawy, na podstawie tylko kilku przepisów ustawy, w oderwaniu od całego porządku prawnego Rzeczpospolitej Polskiej.

 

            Podsumowując, nasz Klient jest na tym etapie sprawy wolny od postępowania i pozostaje mu się udać do Starostwa po dokument prawa jazdy.

 

            Bądź wolny i Ty  - skorzystaj z naszej pomocy:

 

https://anuluj-mandat.pl/advice

 Kategorie