10
09.2020

Rowerowe ABC - czyli jak pedałować po drodze publicznej i się nie zabić
LEKSYKON

 1. Ścieżki, zasady jazdy po chodnikach, kontrapasach, kontraruchach.
 2. Czy rowerzysta może stracić PJ?
 3. Kiedy i kto może jechać sam?
 4. Czy karty rowerowe istnieją?
 5. Co z motorowerami i hulajnogami?
 6. Projekty zmian przepisów

 

AD1. Ścieżki, zasady jazdy po chodnikach, kontrapasach i kontraruchach.

Na wstępie wyjaśnić należy, że w przypadku, gdy na drodze którą się poruszamy jest ścieżka rowerowa to jazda nią jest obowiązkiem rowerzysty. Nie ma tu „swobody decyzyjnej”, że wolimy jeździć po chodniku lub jezdni. Jeśli mamy ścieżkę – jeździmy tylko nią. Za złamanie tej zasady grozi nam mandat w kwocie 50,00 zł.

W sytuacji gdy takowej ścieżki brak – możemy jechać chodnikiem, lecz tylko wtedy, gdy:

 1. Jedziemy razem z dzieckiem do lat 10, który porusza się obok nas swoim rowerem – istotne jest w tym punkcie to, że dziecko musi jechać osobno, swoim własnym rowerem. W sytuacji gdy wieziemy dziecko w foteliku (lub w specalnej przyczepce) w myśl obecnie obowiązujących przepisów powinniśmy poruszać się ścieżką, a jeśli jej nie ma – jezdnią.
 2. Nie ma ścieżki dla rowerów (lub wyznaczonego specjalnie pasa ruchu na jezdni dla rowerzystów), a samochody mogą ową drogą poruszać się z prędkością powyżej 50km/h, a chodnik ma co najmniej 2 metry szerokości. Bardzo ważne jest to, że wszystkie trzy przesłanki muszą występować łącznie.
 3. Warunki atmosferyczne są złe, a poruszanie się jezdnią stanowi dla nas niebezpieczeństwo. Niesprzyjające warunki atmosferyczne to przykładowo śnieżyca, wichura, ulewa itd. Co ważne, wtedy nie ma wymogu, że chodnik musi mieć co najmniej 2 metry szerokości.

 

Co z kontrapasami i kontraruchami wymalowanymi na jezdni?

Na początek wyjaśnijmy różnicę pomiędzy KONTRAPASEM, a KONTARARUCHEM.

(kontrapas)

Kontrapas to pas rowerowy utworzony w jezdni jednokierunkowej umożliwiający ruch rowerów „pod prąd”. Kontrapasy występują na jezdniach, gdzie prędkość nie jest wyższa niż 50 km/h. Wyznaczaa się go przy lewej krawędzi jezdni, przeciwnie do ruchu pojazdów za pomocą stosownego oznakowania – zarówno pionowego jak i poziomego. Aby zwrócić uwagę kierowców, a także rowerzystów na kontrapasy często ich wloty i wyloty malowane są na kolor czerwony.

 

(kontraruch)

Z kolei kontraruchy to pasy rowerowe utworzone w jezdni jednokierunkowej umożliwiające ruch rowerów pod prąd, jednak występują one na jezdniach, gdzie prędkość nie jest wyższa niż 30 km/h. O możliwości jazdy rowerem „pod prąd” informuje oznakowanie zarówno pionowe, jak i poziome.

Podkreślić należy, że w sytuacji gdy na jezdni mamy do czynienia z kontrapasem lub kontraruchem, nie znajdziemy tam wtedy ścieżki rowerowej J Albo to, albo to.

 

AD2. Czy rowerzysta może stracić prawo jazdy?

To pytanie często nurtuje kierowców. Czy w sytuacji gdy przykładowo – jedziemy rowerem pod wpływem alkoholu podczas kontroli policji możemy pozbyć się „prawka”, pomimo, że nie kierujemy pojazdem mechanicznym? Otóż odpowiedź brzmi NIE. Rowerzysta kierujący rowerem w stanie „po spożyciu” (czyli zawartość alkoholu we krwi wynosi od 0,2 do 0,5 promila LUB obecność alkoholu wynosi od 0,1 mg do 0,25 mg w 1 dm sześciennym wydychanego powietrza) ryzykuje grzywną (bez konkretnego wskazania wartości, a więc w przedziale od 20 zł do 5000 zł) lub aresztem do 14 dni. Dodatkowo, sąd może, ale nie musi – orzec zakaz prowadzenia pojazdów – jednak nie mechanicznych. Tak więc co najwyżej – zakaz jazdy roweremJ

Z kolei kierujący rowerem w stanie „nietrzeźwości” (a więc zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość LUB zawartość alkoholu w 1 dm sześciennym wydychanego powietrza przekracza 0,25 mg albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość) popełnia wykroczenie zagrożone grzywną w kwocie minimum 50,00 zł (maksymalnie 5000 zł) lub karze aresztu w wymiarze maksymalnie do 30 dni. Tak samo jak w przypadku jazdy „po spożyciu” można dostać zakaz jazdy roweremJ

Istotną kwestią jest tutaj jednak sytuacja, kiedy to spowodujemy wypadek pod wpływem alkoholu kierując rowerem – wtedy możemy odpowiadać jak za przestępstwo. Dodatkowo, nie pomoże nam tutaj polisa OC..

 

AD3. Kiedy i kto może jechać rowerem sam?

Samodzielna jazda rowerem dozwolona jest w Polsce od lat 10, czyli dziecko, które skończyło 10 lat może samodzielnie jeździć rowerem po drogach publicznych. Niemniej jednak, wymaganiem formalnym poza wiekiem jest posiadanie karty rowerowej, która jest obowiązkowa w naszym kraju aż do ukończenia 18 roku życia. O karcie rowerowej szerzej niżej J
Dziecko w wieku do 10 lat poruszające się na rowerze to z definicji (którą znajdziemy w „kodeksie drogowym”) – pieszy. Może więc poruszać się rowerem po chodniku i nie może po jezdni, chyba, że nie ma pobocza, ani też po ścieżce przeznaczonej wyłącznie do ruchu rowerów. Jak widać – absurdów ciąg dalszy J

Jak już wiemy z punktu 1, dorosły mający pod opieką dziecko do lat 10 może razem z nim jechać chodnikiem i za taką jazdę nie grozi mu mandat ze strony Policji.

 

AD4. Czy karty rowerowe istnieją?

Karta rowerowa jest obowiązkowym dokumentem dla każdego dziecka w wieku powyżej 10 lat jeśli chce on poruszać się rowerem drogami publicznymi samodzielnie. Egzamin na kartę rowerową składa się z części teoretycznej (20 pytań, można popełnić maksymalnie 4 błędy) oraz części praktycznej, która przeprowadzana jest na placu. Karta wydawana jest bezpłatnie, a zdobyć można ją w szkole podstawowe. Niestety, podobnie jak kaski, które teoretycznie nie są obowiązkowe, a mogą się bardzooo przydać, karta rowerowa traktowana jest z przymrużeniem oka. Nie powinno tak być, bowiem ani młody wiek, ani brak doświadczenia nie zwalnia młodego rowerzysty ze znajomości przepisów ruchu drogowego.

 

AD5. Co z motorowerami i hulajnogami?

Kwestia hulajnóg jest dość problematyczna, bowiem póki co w polskim ustawodawstwie brak jest uregulowań co do tego środka lokomocji. Stanowi to nielada wyzwanie, bowiem Policja traktuje jeżdżących hulajnogami jako pieszych, a sądy wprost przeciwnie – na równi z motorowerzystami. Osoby korzystające z hulajnóg najczęściej korzystają z chodników, rzadziej zaś z jezdni. Stanowi to zagrożenie dla bezpieczeństwa pieszych, bowiem jak wszyscy wiemy, hulajnogi potrafią osiągać prędkość nawet do 50/60 km/h. Co istotne, planowana jest zmiana przepisów w tej materii, a nawet jest już projekt ustawy w tej sprawie, ale o tym niżej.

Jeśli chodzi zaś o jazdę motorowerem – czyli popularnie nazywając – skuterem, trzeba spełnić szereg wymogów. Najniższy wiek osoby, która może poruszać się tym środkiem lokomocji to 14 lat. Dodatkowo, należy uzyskać stosowne zaświadczenie lekarskie, że nie istnieją żadne przeciwwskazania do prowadzenia motoroweru. Co więcej – należy zdać egzamin odpowiedniej kategorii, a w tym przypadku będzie to kat. AM. Jeśli kandydat na kierowcę ma mniej niż 18 lat musi dodatkowo przedstawić pisemną zgodę rodzica.  Z kolei osoba dorosła, która posiada już prawo jazdy innej kategorii np. B, nie musi uzyskiwać dodatkowych uprawnień (AM) aby móc prowadzić skuter. Warto jednak pamiętać o zmianach prawnych, które weszły w 2013 roku. To one właśnie wprowadziły wspominaną już kategorię AM. Jeśli przed 2013 rokiem ktoś miał więcej niż 18 lat, nie musi wyrabiać prawa jazdy na skuter. Jeśli natomiast mamy do czynienia z osobą bardzo młodą (urodzoną po 19 stycznia 1995), to będzie trzeba zdać egzamin na kategorię AM.

Do egzaminu można przystąpić po ukończeniu stosownego kursu. Obejmuje on 10 godzin wykładów, a kolejno 10 godzin praktyki.

Rzecz jasna kierujący motorowerami obowiązani są poruszać się po jezdni, nie stwarzając tym samym zagrożenia dla pieszych. Zabroniona jest jazda chodnikiem, a jeśli chodzi o kwestie bezpieczeństwa warto pamiętać o kasku. Badania techniczne i OC to rzecz obowiązkowa dla każdego kierującego motorowerem.

 

AD6. Projekty zmian przepisów

Szczególną uwagę należy zwrócić na zmiany, które będą procedowane w odniesieniu do elektrycznych hulajnóg. W projekcie ustawy możemy przeczytać, że elektryczna hulajnoga to urządzenie, którego maksymalne wymiary to: szerokość 90 centymetrów, a długość 125 cm. Będzie mogło ono osiągać konstrukcyjnie prędkość 25 km/h. Urządzenie tego typu będzie mogło być napędzane jedynie elektrycznie. Obowiązkowe stanie się posiadanie hamulca, oświetlenia, dzwonka. Do poruszania się takim urządzeniem będzie wymagana karta rowerowa. Dotyczyć to będzie osób pomiędzy 10 i 18 rokiem życia. A po skończeniu 18 lat możemy, tak jak na rowerze, jeździć tylko z tego względu, że jesteśmy pełnoletni. Ustawodawca wskazał w projekcie ustawy, że osoby poniżej 10 roku życia będą mogły z takich pojazdów korzystać, ale tylko w strefie zamieszkania i pod opieką rodziców. Urządzeniem takim w obszarze zabudowanym będzie można jechać wyłącznie pasem ruchu dla rowerów albo drogą dla rowerów (kontrapasy, kontraruchy). Wyjątkowo, w przypadku ich braku, kierujący może poruszać się po jezdni, ale tylko po takiej, na której dopuszczalna prędkość wynosi 30 km na godzinę. Jeśli jest ona większa, wyjątkowo będzie dopuszczony ruch chodnikiem.

Katarzyna Kujawa z Anuluj-Mandat.pl

Oczywiście w przypadku pytań lub kłopotów zapraszamy do kontaktu indywidualnego https://anuluj-mandat.pl/advice

Źródła:

 • Ustawa Prawo o ruchu drogowym,
 • Ustawa o kierujących pojazdami,
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach,
 • Rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych,
 • Kodeks WykroczeńKategorie