04
05.2022

Kolizja z samochodem zarejestrowanym na Ukrainie – co robić w takim przypadku?
 

W związku z wojną, która trwa na Ukrainie możemy w Polsce zauważyć znaczny przyrost samochodów, których rejestracje oznakowane są literami UA. Na pewno niejednokrotnie zastanawialiście się, co w sytuacji, gdy będę uczestnikiem kolizji pojazdów, z których przynajmniej jeden zarejestrowany jest na Ukrainie? Do kogo zgłaszać szkodę? Czy otrzymam wypłatę oszkodowania? Po odpowiedzi na te pytania i parę innych zapraszamy do naszego artykułu!

 

 

Przede wszystkim należy podkreślić, że KAŻDY pojazd poruszający się po polskich drogach ma obowiązek posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Nie jest istotne, czy pojazd ten jest zarejestrowany w Polsce, na Ukrainie, w Szwecji, czy w Mongolii. W przypadku pojazdów, które są zarejestrowane poza granicami UE dokumentem potwierdzającym posiadanie ważnego ubezpieczenia OC jest tzw. Zielona Karta. Zazwyczaj można ją uzyskać u ubezpieczyciela za darmo, niemniej jednak wydawana jest na wyraźne żądanie ubezpieczonego. Stanowi ona potwierdzenie zawarcia umowy ubezpieczenia w kraju rejestracji pojazdu. Ewentualne roszczenia kierujemy wtedy do przedstawiciela danego ubezpieczyciela działającego na terenie RP.

 

 

Swoistą alternatywę dla Zielonej Karty, np. w obecnej sytuacji mało kto, uciekając z kraju ogarniętego wojną miał "głowę" do załatwiania jakiejkolwiek dokumentacji. Najpewniej było to w ogóle fizycznie niemożliwe. Wtedy z pomocą pospiesza instytucja tzw. ubezpieczenia OC granicznego. Po wybuchu wojny na Ukrainie, Polska Izba Ubezpieczeń poinformowała, że uchodźcy wojenni przyjeżdżający do naszego kraju mogą uzyskać darmowo ubezpieczenie graniczne, które jest ważne 30 dni. Niemniej jednak, darmowe ubezpieczenia graniczne wydają tylko cztery towarzystwa ubezpieczeniowe – Allianz, Ergo Hestia, PZU oraz Warta. Ubezpieczenie takie można uzyskać u przedstawiciela firmy bezpośrednio na granicy, tudzież na specjalnej infolinii. Ubezpieczenie to jest właściwe zatem dla osób, które nie posiadają przy sobie Zielonej Karty i których pojazdy są zarejestrowane poza UE.

 

 

W sytuacji, gdy kolizja dotyczy pojazdu, który jest zarejestrowany w kraju, będącym stroną EOG – Europejskiego Obszaru Gospodarczego, gdzie członkami są nie tylko kraje UE, ale także takie państwa jak np. Andora czy też Serbia to właściwie nie ma problemu – szkodę zgłaszamy do ubezpieczyciela, gdyż w takim przypadku wystarczy ubezpieczenie krajowe posiadacza pojazdu zarejestrowanego w którymś z krajów EOS. Niemniej jednak, Ukraina nie jest członkiem UOG, wobec czego, wymagana jest albo Zielona Karta albo właśnie ubezpieczenie graniczne.

 

 

W momencie kiedy niefortunnie dojdzie już do przykrego zdarzenia w postaci stłuczki lub kolizji z pojadem zarejesrowanym na Ukrainie, przede wszystkim powinniśmy ustalić czy kierowca legitymuje się Zieloną Kartą. Jeżeli tak to niechcąc wzywać Policji winniśmy razem z kierującym drugiego samochodu spisać wspólne oświadczenie, które będzie uwzględniało takie dane jak dane pojazdów, numery rejestracyjne, numery polis, dane praw jazdy oraz dane kierujących. Najlepiej wozić ze sobą specjalny druk, który bez problemu można znaleźć w internecie – mamy wtedy pewność, że zostaną tam uwzględnione wszystkie niezbędne dane i że niczego nie pominęliśmy (co w stresie zawsze może się zdarzyć). Kolejno, na stronie internetowej Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych znajdujemy dane nominowanego korespondenta ukraińskiego ubezpieczyciela kierowcy, który spowodował kolizję. Zgloszenia szkody dokonujemy właśnie tam. Jeżeli natomiast, ukraiński kierowca posiada polisę OC u takiego ubezpieczyciela, który nie ma swojego korespondenta na terytorium RP, zgłoszenia szkody dokonujemy w dowolnym oddziale WARTA S.A. lub PZU S.A.

 

 

Jeżeli z kolei mamy do czynienia z sytuacją, że sprawcą kolizji jest kierowca ukraiński, który odpowiednio wcześniej uzyskał ubezpieczenie graniczne, zgłoszenia szkody dokonujemy u tego ubezpieczyciela, który wystawił ową polisę graniczną – czyli jeden z czteru, jakich wskazaliśmy na początku niniejszego artykułu. Cała procedura jest bardzo szybka i prosta, niemniej jednak należy zwracać uwagę na datę polisy granicznej, bowiem wystawiana jest ona na 30 dni – istnieje możliwość nabycia kolejnych polis, jednak musi być ona ważna w momencie kolizji.

 

 

Jeżeli zdarzyłoby się nam uczestniczyć w kolizji, kiedy to kierowca ukraiński nie posiada ani ubezpieczenia granicznego, ani Zielonej Karty, zgłoszenia szkody dokonujemy sprawę do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, który wypłaca nam należną kwotę odszkodowania. Procedura jest właściwie taka sama, jak w przypadku kolizji z pojazdem, który nie jest również ubezpieczony w Polsce.

 

Ostatnią "możliwością" jest sytuacja, kiedy to my jesteśmy sprawcą kolizji. Procedury są wtedy takie same, jakby dwóch kierujących było obywatelami polskimi. Jeżeli uszkodzenia dotyczą tylko i wyłącznie pojazdów, możemy się "dogadać" i spisać wspólne oświadczenie, o którym była mowa powyżej. Obowiązek wezwania Policji następuje w sytuacji, kiedy są zabici lub ranni tudzież sytuacja spowodowała, że uszkodzona została infrastruktura drogowa albo istnieje zagrożenie bezpieczeństwa dla innych uczestników ruchu (np. poprzez wylanie się płynów). Nie trzeba wspominać o sytuacji, gdy nie możemy się po prostu dogadać z drugim kierującym kto jest sprawcą wypadku albo gdy istnieje podejrzenie, że jeden z kierowców może znajdować się pod wpływem alkoholu albo innych środków odurzających. Wtedy wezwanie Policji jest obligatoryjne.

W naszej ocenie, najważniejszą kwestią do zapamiętania jest dokładne spisanie nr polisy i danych ubezpieczyciela. Bez tego tak naprawdę oświadczenia, które wypełnimy wspólnie z drugim kierowcą nie posiadają żadnej mocy prawnej. Istotne jest także, aby zwracać uwagę na ważność polisy. A poza tym, nikt i nic nie zastąpi nam zdrowego rozsądku i właściwej oceny sytuacji na drodze!

Pamietaj przy tym, że w przypadku niewłaściwej oceny sytuacji przez policjanta lub ukaranie mandatem, z którym sie nie zgadzasz masz prawo odmówić przyjęcia mandatu i wtedy w Anuluj-Mandat.pl pomożemy Ci się bronić. Podobnie gdy przyjąłeś mandat masz mozliwość go zakwestionować w ciagu 7 dni i wynająć prawników - choć wtedy jest dużo trudniej.

Katarzyna Kujawa 

Prawnik w Anuluj-Mandat.pl od 2014 roku.

Link do zlecenia pisma w tej i innych sytuacjach Anuluj Mandat - Porady prawna - Opis (anuluj-mandat.pl)

 

 Kategorie