07
12.2014

Egzekucja kasy i zabranie prawa jazdy bez doręczenia mandatu
Jeśli nie pamiętasz żadnej korespondencji mandatowej ze Strażą Miejską/Gminną, albo otrzymywałeś same wezwania mandatowe, lecz nigdy mandaty, a teraz nagle organ egzekucyjny wzywa Cię do zapłaty lub wchodzi na konto to trzeba przede wszystkim zażądać od organu mandatowego udokumentowania tytułu wykonawczego potwierdzeniem doręczenia mandatu ukaranemu.

Udokumentowanie takiego tytułu wykonawczego polega na wykazaniu przez organ, na żądanie strony ukaranej, że każdy mandat co do którego istnieją wątpliwości został doręczony ukaranemu. To warunek konieczny by wszcząć egzekucję. Przy tym orzecznictwo jest w tej sprawie bezlitosne, by mandat kredytowy był skuteczny musi zostać doręczony ukaranemu do rąk własnych, ponieważ ukarany jednocześnie musi zostać skutecznie pouczony o prawie do odmowy przyjęcia mandatu – a takiego skutecznego pouczenia nie realizuje tzw. doręczenie zastępcze czy też doręczenie mandatu innemu domownikowi. Innemu domownikowi może co najwyżej zostać doręczony mandat zaoczny, ale ten inaczej niż kredytowy nie uprawomacnia się po siedmiu dniach od jego odebrania ale dopiero w momencie zapłaty grzywny.

Nieskuteczne też jest pouczanie przez organ mandatowy o prawie do odmowy jego przyjęcia w pismach wcześniejszych (wezwanie mandatowe) przed jego wystawieniem i doręczeniem. Polskie prawo bowiem nie przewiduje składania pouczeń ze strony organu dotyczących mandatów zanim sprawca zostanie ustalony i zanim mandat zostanie wystawiony i doręczony. Polskie prawo też nie przewiduje składania przez stronę deklaracji o przyjęciu lub odmowie przyjęcia mandatu, na zasadzie promesy, zanim sprawca zostanie ustalony i zanim mandat zostanie mu doręczony.

Jeśli więc dokonywana jest egzekucja administracyjna (skarbowa) na podstawie tytułu wykonawczego, który został wystawiony mimo braku doręczenia mandatu to albo mamy do czynienia z pomyłką i można sytuację odkręcić żądając wyjaśnień, albo tytuł wykonawczy został wystawiony w wyniku przestępstwa poświadczenia nieprawdy przez funkcjonariusza państwowego art. 271 kk i w wyniku oszustwa, art. 286 kk.

Jeśli organ zamiast nam przedstawić dowód doręczenia mandatu lub w wyjaśnieniach stwierdzić, że rzeczywiście takiego doręczenia nie mają idzie w zaparte odmawiając nam wglądu do akt, lub w ogóle nie reaguje na nasze wnioski o wyjaśnienie sprawy prawdopodobnie mamy do czynienie z drugą sytuacją. Aby wyjaśnić czy nasze podejrzenie popełnienia przestępstw przez funkcjonariuszy na naszą szkodę są uzasadnione będziemy potrzebowali pomocy prokuratora.

Jeśli organ idzie w zaparte nie pokazując jednak dokumentów lub w ogóle nie reaguje na nasze pisma, należy złożyć na prokuraturę zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez funkcjonariuszy, zawiadamiając jednocześnie o tym organ egzekucyjny (można dołączyć kopię zawiadomienia) wraz z wnioskiem o zawieszenie postępowania egzekucyjnego do czasu wyjaśnienia sprawy.

Podobna, ale dużo poważniejsza sytuacja następuje, gdy o mandatach które rzekomo otrzymaliśmy dowiadujemy się nie z organu egzekucyjnego, ale gdy wzywają nas na sprawdzenie kwalifikacji zawodowych lub otrzymujemy decyzję o zabraniu prawa jazdy, ze względu na przekroczoną ilość punktów.

zwrot prawa jazdyjpg


Wtedy po pierwsze powinniśmy usiąść nad takim dokumentem z długopisem i mandatami jakie otrzymywaliśmy do tej pory dokonując analizy czy wszystkie wymienione mandaty były nam doręczone, czy wiedzieliśmy w ogóle o każdym postępowaniu na podstawie którego zostaliśmy obciążeni punktami i oraz, że każde postępowanie zostało zakończone mandatem lub prawomocnym wyrokiem sądowym. Jeśli o czymś nie wiedzieliśmy, piszemy obok NIE i bierzemy się szybko za wyjaśnianie sprawy według modelu postępowania opisanego wyżej.

Prawo jazdy zwrotjpg


Niestety, bowiem w tej sytuacji mamy mało czasu, gdyż policja niebawem zmusi nas do zdania prawa jazdy, a jeśli będziemy jeździć dalej pomimo zabrania uprawnień narazimy się na zarzut popełnienia przestępstwa. Nawet jednak bez odpowiedzialności karnej groźba utraty prawa jazdy to dla wielu osób po prostu katastrofa zawodowa, finansowa lub rodzinna. A często wszystkie razem. W tej sytuacji musimy więc zrobić wszystko, by dać sobie więcej czasu na odkręcenie sprawy. Oprócz wezwania organów mandatowych do udokumentowania doręczenia nam wymienionych mandatów, wykorzystujmy wszelkie środki odwoławcze informując policję i organy administracyjne o zaistniałym problemie oraz wnioskując do wszystkich tych organów o zawieszenie postępowania do czasu wyjaśnienia sprawy. Samemu organowi mandatowemu trzeba uzmysłowić, że sprawa poważna i dać mu krótki termin na odpowiedź (max 7 dni), a temat monitować telefonicznie. Jeśli to nic nie da, to natychmiast angażujemy prokuraturę, wysyłając gdzie się da informację o dokonaniu takiego zawiadomienia.

To tyle odnośnie odkręcania sytuacji awaryjnej

Natomiast jak zareagować właściwie na każde wezwanie z fotoradaru pisaliśmy już tutaj:

 http://anuluj-mandat.pl/blog/post/10-przykazan-nekanego-za-fotoradarKategorie