22
12.2014

Krakowskie Sądy potwierdzają, umarza się postępowania przeciwko właścicielowi pojazdu, jeśli ten odmawiając wskazania skorzystał ze swoich praw
 

Sd_okrgowy KrakwJPG


Nie jest to pojedyńcze orzeczenie Sądu Rejonowego. Jak wynika z uzasadnienia wyroku, oraz z wiedzy www.Anuluj-Mandat.pl to ustalona linia orzecznicza Sądów I i II instancji w Krakowie potwierdzająca trafności linii obrony, którą nasz serwis dostarcza Użytkownikom w sprawdzonym generatorze wniosków o umorzenie:

- Jeżeli właściciel pojazdu otrzymuje korespondencyjnie żądanie wskazania osoby, której powierzył pojazd i odmówi powołując się na swoje prawa procesowe świadka czy podejrzanego, mimo/zwałaszcza, gdy organ nie określił roli procesowej wzywanego i nie pouczył go o przyslugujacych mu prawach, to nie występuje czyn zabroniony właściciela pojazdu określony w art. 96 par. 3 kw co skutkuje, koniecznością umorzenia postępowania z art. 5 par. 1 pkt 2) kpw:

"Nie wszczyna się postępowania, a wszczęte umarza, gdy czyn nie zawiera znamion wykroczenia albo ustawa stanowi, że sprawca nie popełnia wykroczenia"

Zachęcamy walczących Czytelników do zapoznania się z załączonym uzasadnieniem postanowienia, ze szczególnym uwzględnieniem podkreśleń. 

Natomiast Strażnikom Miejskim/Wiejskim, funkcjonariuszom ITD oraz wszelkim ich rzecznikom/poplecznikom (zwłaszcza tym najgorszym, którym tak mocno się wydaje, że obywatel i prawo są na ich służbie, że oficjalnie wypisują głupoty posługując się łgarstwem, chamstwem, parcianą tautologią i sofizmatami udajacymi wykładnię wyciągając jednocześnie łapska po nasze pieniądze) wyznaczamy ten dokument jako lekturę obowiązkową!!!

To nie przypadek, takich orzeczeń jak poniższe, jest coraz wiecej (na w samym serwisie Anuluj-Mandat.pl zapoznacie się z wieloma), bo ciężka praca obywateli walczących o swoje prawa i nasza rola, by im w tym pomogać przynosi coraz lepsze efekty uzdrawiając system. To tylko kwestia osiagnięcia pewnej skali. Działamy dopiero rok, jeszcze wiele osób o nas nie wie i nie zna skuteczności naszych porad, ale wystarczy, że nauczymy jak się bronić 10% obywateli z tych 2,5 mln pokrzywdzonych rocznie przez mandatowe bezprawie.

A potem... Cóż, nie tylko się skończy łamanie naszych praw przez pozornie bezkarnych funkcjonariuszy i wyłudzanie od nas pieniędzy, ale zacznie się odsiadywanie przez nich swoich własnych wyroków - także za przestępstwa dokonywne teraz pod przykrywką munduru.

Krakw1jpg

 

Krakw2jpg

 

Krakw3jpg

 

Krakw4jpg


Kategorie