06
04.2015

Opis dokumentów antymandatowych do pobrania w Anuluj-Mandat.pl
Na naszej stronie http://anuluj-mandat.pl/steps/step_1 możecie wygenerować i pobrać nastepujące dokumenty chroniące przed mandatami
 
 
 

1. Umorzenie aktualnego postępowania mandatowego przed organem ścigania
 
Składamy poleconym (nigdy mailem) do organu mandatowego takiego jak GITD lub SM/G po otrzymaniu jakiegokolwiek wezwania alternatywnego (nie ważne czy ABCD czy AB, czy ze zdjęceim czy bez zdjęcia). Nie ma wersji dla Policji, bo Policja nie wysyła takich wezwań. Na wniosek powinna być reakcja polegajaca na wydaniu postanowienia o umorzeniu (przez gminę lub miasto nie Straż Miejską/Gminną bo ta nie ma takich uprawnień) lub tzw ciche umorzenie, czyli nie nadawanie sprawie dalszego biegu aż do jej przedawnienia. Z wnioskiem nigdy nie są wysylane żadne inne dokumenty (nie ma załaczników) ani pod żadnym pozorem wypełnione oświadczenia załączone do wezwania alternatywnego. Z wnioskiem nie stawiamy się osobiście. W ogóle nie stawiamy się osobiście, bo nie musimy, chyba że zostaliśmy wezwani w charakterze świadka. Wtedy stawiamy sie z dokumentami 4 i 5 lub wysyłamy dokument nr 6.
Wniosek wypełnia i wysyła jako nadawca tylko wezwany, nikt inny. Wniosek pasuje też w przypadku wezwania alternatywnego przysłanego pracodawcom.
 

 
Wystepuje w wersjach czterech zarzucanych wykroczeń (przekroczenie prędkości -tylko fotoradar, wjazd na czerwonym świetle za sygnalizator, złe parkowanie i niewskazanie kierującego) w przypadku, gdy wyrok nakazowy był wydany z wniosku SM/G lub GITD. Gdy wyrok był wydany z wniosku o ukaranie złozonym przez Policję mamy tylko do wyboru dwa wykroczenia: złe parkowanie i niewskazanie kierujacego.
Złe parkowanie - policja sama stwierdziła. Niewskazanie kierujacego - sprawę policji przekazała Straż Miejska/Gminna. Innych wykroczeń w wersji "Policja" nie przewidziano, bo Policja nie obsługuje ani fotoradarów ani monitoringu, a sprzeciw nie dotyczy spraw "na goracym uczynku". W sprawach na gorącym uczynku należy korzystać z naszych porad indywidualnych http://anuluj-mandat.pl/advice .
Sprzeciw tez nie dotyczy sytuacji gdy policja sama z siebie wniosła o ukaranie za niewskazanie - po prostu nie było jeszcze takiego przypadku. Jesli taki nastapi należy sprzeciw wykorzystac do stworzenia sprzeciwu o odpowiedniej treści.
Sprzeciw nie jest sprzeciwem od wyroków zaocznych, takie sprzeciwy są inne, gdyż polegają na usprawiedliwieniu swojej nieobecności na rozprawie i zarzucie niewłasciwego zastosowania procedury zaocznej przez Sąd. Sprzeciw od wyroku zaocznego sporządza sie jako indywidualne pismo procesowe i składa z ostrożności procesowej wraz z wnioskiem o uzasadnienie wyroku na piśmie http://anuluj-mandat.pl/advice
Sprzeciw który jest u nas do pobrania powinien uchylić wyrok nakazowy i przekazać sprawę do postepowania zwykłego (w odrebny tryb). Uwaga, wtedy trzeba cześć argumentów powtórzyć na rozprawie składając wniosek nr 3, gdyż sąd w trybie zwykłym nie musi juz się odnosić do tresci sprzeciwu i wniosków w nim zawartych. Nasz sprzeciw jest w 100% skuteczny. Czasem sprzeciw powoduje umorzenie postępowania przez sąd. Uwaga: jeśli wyrok nakazowy nie był doreczony prawidłowo albo nastapiło uchybienie terminu nie z winy obwinionego sprzeciw musi byc załączony do skargi o wznowienie postępowania lub wniosku o przywrócenie terminu.
Przy innych wykroczeniach (np. z art 65 par. 1 kw lub kilku łacznych) sprzeciw trzeba napisać indywidualnie, ten do pobrania się nie nadaje.
 

 
Zawiera rozszerzone wnioski i pogłebioną linie obrony ze sprzeciwu. Trzeba je powtórzyć na rozprawie, bo tresć sprzeciwu nie wiąże sądu po przekazaniu sprawy do postepowania zwykłego. Ważne, by składając ten podpisany wniosek obwinony wniósł ustnie o jego wnikliwe rozpatrzenie. Zarówno ten jak i pozostałe dokumenty nr 1,2,4 mają rolę polegającą na niedopuszczeniu do eskalacji sprawy i przekonaniu sądu (organu) że obwiniony jest ścigany niesłusznie i istnieją poważne przesłanki do umorzenia tego postepowania lub (jeśli trafimy na opornych funkcjonariuszy czy sędziego) wyrobienia nam tak mocnej pozycji procesowej byśmy ostatecznie wygrali sprawę. Wniosek jest w wersji skargi wniesionej do sądu ze strony Policji, Straży Miejskiej/Gminnej i GITD, dotyczącej wszelkich możliwych wykroczeń.
Nie przewiduje spraw "na goracym uczynku" ani spraw zwiazanych z uchyleniem mandatu już przyjętego oraz spraw w sądzie za zdjęcie zfotoradaru.
Takie wnioski spozrądzamy na indywidualne zlecenie http://anuluj-mandat.pl/advice
 
 
 
 
Jest to pismo procesowe kierowane do organu mandatowego takiego jak SM/G lub GITD w przedsądowym postępowaniu wyjaśniającym w odpowiedzi na wezwanie inne niż alternatywne (np. od razu wezwanie do wskazania kierującego, wezwanie do stawienia się w charakterze podejrzanego lub bez określenia roli procesowej wzywanego) a także może byc składane jako kolejne pismo, np gdy nie uznano nam wniosku nr 1 o umorzenie postepowania, gdy przysłano jakieś kolejne bzdury, gdy ponownie wysłano wezwanie alternatywne, gdy przysłano notkę urzedową. Pismo ma charakter obrony przed manipulacjami, zniechecający organ do dalszych bezprawnych działań, oraz zabezpieczający nas, poprzez wyrobienie sobie najlepszej pozycji procesowej i linii obrony, gdyby sprawa wbrew prawu trafiła do sądu. Jest to też kolejna podkładka by potem funkcjonariuszy podac do prokuratury. Pismo się wysyła poleconym a składa sie osobiscie tylko w jednym przypadku, gdy idzie sie wezwanym w charakterze świadka. Świadek może odmówić ustnie złożenia zeznań, podając argumenty z tego wniosku i składając ten wniosek.
 

 
Składane osobiście przez świadka przed lub zaraz po przesłuchaniu, nawet gdy do niego nie dojdzie. Moze też byc wysłany po, ale uwaga, termin jest tylko 3 dni. Jest przewidziany do Strazy Miejskiej, Gminnej, GITD i na Policję, ale nadaje sie też do Sądu. Jesli by nastapiła odmowa zwrotu kosztów (do czego nie maja prawa) www.Anuluj-Mandat.pl ma patent skutecznego zażalenia. Zapraszamy wtedy po poradę indywidualną http://anuluj-mandat.pl/advice 
 

 
Zawiera dwie wersje: odstąpienie od przesłuchania lub przesłuchanie w miejscu zamieszkania wnioskującego (po to by nie jeździć setki kilometrów). Składany po otrzymaniu wezwania na świadka z organu mandatowego (druga wersja pasuje też do sądu) gdy świadek nie może sie stawić.
 
 
 
Składany po wygranej sprawie przez obwinionego, który został uniewinniony, lub jeśli sprawa została umorzona, a wcześniej był skazany wyrokiem nakazowym. Jest na to termin 6 miesiecy. Trzeba pobrać bez wypełniania szczególnego, jako jedyny ma formę dokumentu edytowalnego nie pdf, by poszkodowany obywatel mógł go sobie indywidualnie uzasadnić (zgodnie z zawartmi w nim naszymi wskazówkami), podpisać, załaczyć dowody i wysłać. Wnioskujący mogą też dochodzić zwrotu płatności wydanych na Anuluj-Mandat.pl na podstawie potwierdzeń przelewu drogą elektroniczną.
 
 

 
Powinien go złożyć każdy, który wie, że w latach 2013-2014 był złapany na bramkach viaTOLL i nie wie co się dzieje w tej sprawie. Zgodnie z nowelą ustawy przysługuje mu umorzenie takiego postepowania lub niewszczęcie. Mimo, że prawo tak stanowi, dokument powinien być składany nawet na wszelki wypadek, bo jesli pojawi się postepowanie egzekucyjne (a znamy tendencje organów do nadużyć) to zanim zostanie ono odkręcone moga zostac zablokowane na niewiadomy czas duże pieniądze i rachunki. Lepiej na zimne dmuchać. Oczywiscie w przypadku wszczęcia bezprawnego postepowania egzekucyjnego dot. viaTOLL to też jest to dokument własciwy.
 
 

 
Stosowany i kierowany do Policji lub sądu, jesli kierowca został złapany przez nieoznakowany pojazd policyny z videorejestratorem, a odmówił przyjącia mandatu. Zachęcamy by odmwiać. Powinien być wysłany na pierwsze wezwanie w tej sprawie lub złozony osobiście. Więcej o videorejestratorach tutaj:
 
 

 
W lato wchodzi nowelizacja kodeksu postepowania w sprawach o wykroczenia dajaca teoretycznie mozliwość wznawiania postepowań (i podważania ich, łącznie ze zwrotem pieniedzy i kasacją punktów) zakończonych prawomocnym mandatem karnym nałozonym bezpodstawnie. Żeby jednak taki mandat podważyć skarżący musi dysponować dokumentami w sprawie, których często nie ma (zgubił, wyrzucił, uległy zniszczeniu) lub nigdy nie miał. Trzeba w pierwszej kolejności o nie wystapić i temu służy ten wniosek. Skarga o wznowienie bedzie już indywidualnym pismem procesowym.
 
No właśnie, w przypadkach, gdy potrzebne są porady prawne lub indywidualne pisma procesowe zapraszamy tutaj:
Już od 10 zł. a najlepiej i tylko w 48h.Kategorie