01
04.2015

Przedawnienie mandatu i egzekucji
Jak to jest z przedawnieniami? Otóż po odmowie przyjecia mandatu kredytowego za złe parkowanie gdy na miejscu nie było sprawcy, postepowanie mandatowe przedawnia się po 90 dniach. W przypadku fotoradarów mogą wreczyć mandat do 180 dni. Jeśli postepowanie mandatowe się przedawni, mają rok od ujawnienia czynu na złożenie wniosku do sądu. Jeśli nie zdążą karanie sie przedawni własnie z upływem roku. Jeśli zdążą karanie się przedawni po 2 latach od ujawnienia czynu.Jeśli do 2 lat nie zapadł wyrok prawomocny - jest po temacie. Trzeba pamietac jednak by zawsze się na przedawnienie powołać.
Co jednak egzekucją z prawidłowo wręczonego mandatu lub zasądzonej grzywny?

Oczywiście kara grzywny nałożona za wykroczenia w drodze mandatu karnego ulega przedawnieniu podobnie jak każda kara, co oznacza iż po upływie określonego przepisami czasu nie ma możliwości przymusowego wyegzekwowania należnej grzywny w drodze przymusu.

Ile więc czasu można unikać poborcy podatkowego lub skarbowego?

Zgodnie z przepisem art. 45 § 3 kodeksu wykroczeń „orzeczona kara lub środek karny nie podlega wykonaniu, jeżeli od daty uprawomocnienia się rozstrzygnięcia upłynęło 3 lata”. Istotnym z punktu widzenia terminu, w którym następuje przedawnienie kary jest moment uprawomocnienia się mandatu karnego. Chwila uprawomocnienia się jest ściśle związana z rodzajem wystawionego przez funkcjonariusza uprawnionej służby mandatu karnego.

Postępowanie mandatowe, charakterystyczne w sprawach o wykroczenia regulowane jest przepisami art. 95 – 102 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. Dla opisywanego zagadnienia przedawnienia kar grzywny nałożonych w drodze mandatu istotny jest przepis art. 98, zgodnie z którym grzywny mogą być nakładane w drodze mandatu:

1)      gotówkowego – wydawanego ukaranemu po uiszczeniu grzywny bezpośrednio funkcjonariuszowi, który ją nałożył,

2)      kredytowanego, wydawanego ukaranemu za potwierdzeniem odbioru,

3)      zaocznego.

Więcej na temat rodzajów mandatów i momentów ich uprawomocnienia się pisalismy tutaj (to ważne, bo od uprawomocnienia się liczymy przedawnienie egzekucji):

http://anuluj-mandat.pl/blog/post/uchylamy-mandat-ktory-przyjelismy

Wyrok natomiast uprawomacnia się w momencie braku sprzeciwu w terminie (wyrok zaoczny) i z datą w klauzuli wykonalnosci nadanej przez sąd, gdy brak apelacji w terminie (wyrok I instancji w postepowaniu zwykłym) i z datą w klauzuli oraz w momencie wydania wyroku w II instancji (dzień ogłoszenia wyroku).

Jeśli zauważycie, że macie szansę sie bronić w oparciu o wymienione terminy przedawnienia lub do nich dociagnąć, za nie wiecie jak to zrobić: zapytajcie nas o to indywidualnie. Pomożemy:

http://anuluj-mandat.pl/advice

 Kategorie