17
03.2016

Starosta nie może żądać zwrotu prawa jazdy, by je zatrzymać na 3 miesiace!
Dostajemy od Was wiele zapytań, w których piszecie o problemie zwrotu prawa jazdy na żądanie starosty i postępowaniu z nim związanym.

Oto jeden z listów z opisem zdarzenia od klienta Anuluj-Mandat.pl:

„Witam, W dniu 05.02 zatrzymała mnie w Warszawie Policja w nieoznakowanym radiowozie. Z tego co wydaje mi się (nie wiem ponieważ policja nie odtworzyła mi nagrania ani nie poinformowała mnie jakie wykroczenia popełniłem) to jechałem ponad 100km/h na 50 oraz 170 na 80, oraz następnie wjeżdżając na skrzyżowanie na "zielonej strzałce" z powodu słabej widoczności na skrzyżowaniu(barierka zasłania widok) nie zachowałem odpowiedniej odległości i wyjechałem samochodowi jadącemu na zielonym świetle drogą prostopadłą tak, że ten musiał zwolnić i na mnie zatrąbił. Nie miałem przy sobie prawa jazdy. Policjanci poinformowali mnie, że popełniłem kilka wykroczeń (3 bodajże) i w związku z tym kieruje wniosek do sądu z art. 86§1 oraz art. 27 i 95. Tak jest napisane na wezwaniu, które otrzymałem od policjanta w momencie kontroli. Wezwanie było na 12.02.16, jednak po kontakcie ze wskazanym na wezwaniu policjantem zostałem poinformowany, że moje stawiennictwo nie jest obowiązkowe i formularz przesłuchania prześle mi pocztą za około miesiąc, może dwa ponieważ ma dużo pracy po urlopie. Do dziś ich nie otrzymałem. Otrzymałem natomiast w dniu wczorajszym "Żądanie zwrotu dokumentu" oraz "Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego". Czy powinienem zwrócić prawo jazdy? Czy zwrot będzie jednoznaczny z zakazem prowadzenia pojazdów? Czy jakieś inne kroki powinienem podjąć? Bardzo obawiam się utraty prawa jazdy ponieważ jest mi niezbędne w pracy. Na 3 miesiące myślę, że jakoś bym przetrwał natomiast na dłużej sparaliżuje to pracę firmy. Bardzo proszę o informację.”

Odpowiadamy

Nie trzeba zwracać prawa jazdy. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Starosta nie może w powyższym przypadku zatrzymać prawa jazdy, jeśli zatrzymanie dokumentu nie odbyło się na miejscu zdarzenia. W świetle noweli Prawa o ruchu drogowym podstawą do wydania takiej decyzji byłoby po pierwsze faktyczne zatrzymanie dokumentu prawa jazdy za pokwitowaniem plus prawomocne orzeczenie sądu o zatrzymaniu po OBOWIAZKOWYM przekazaniu do sądu tego zatrzymanego dokumentu. Fakt obowiązku przekazania nie wynika co prawda wprost z tego przepisu o zatrzymaniu na 3 miesiące, ale wynika z innych oraz z art. 7, art. 8, art. 45 i art. 77 Konstytucji RP.

Musimy więc pamiętać, że Starosta posiada uprawnienia do wydania decyzji administracyjnej w przedmiocie zatrzymania uprawnień, jednakże dopiero w sytuacji gdy zostanie zawiadomiony przez organ który wydał prawomocne rozstrzygnięcie w sprawie (zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 20 marca 2015 o zmianie ustawy kodeks karny i niektórych innych ustaw).

Aby jednak mieć szczególne argumenty dla Starosty, który niehonorując obowiązujących przepisów wszczął postępowanie mimo faktycznego braku zatrzymania prawa jazdy lub – co częstsze – wszczął postepowanie administracyjne po faktycznym zatrzymaniu ale bez wyroku sądu należy od razu bezwzględnie ODMÓWIĆ PRZYJĘCIA MANDATU OD POLICJI lub WNIOSKOWAĆ W CIĄGU 7 DNI DO SĄDU O UCHYLENIE NIEOPATRZNIE PRZYJĘTEGO MANDATU, a potem złożyć do Starosty dobrze uzasadniony wniosek o zawieszenie postępowania administracyjnego do czasu zapadnięcia w Sądzie rozstrzygnięcia w tej sprawie. To ważne, bo do czasu wydania decyzji przez Starostę o zatrzymaniu prawa jazdy wciąż mamy czynne uprawnienia do kierowania pojazdami i możemy dalej jeździć – czy z blankietem czy bez blankietu (w tym drugim przypadku grozi nam co najwyżej 50 zł mandatu za brak dokumentu).

Dodatkowo należy wiedzieć, że przekazanie sprawy do Starosty przez Policjanta i wprowadzenie do systemu CEPIK informacji o zatrzymaniu prawa jazdy bez fizycznego zatrzymania dokumentu wraz z wydaniem pokwitowania albo wydanie pokwitowania bez zatrzymania blankietu jest przestępstwem. Wtedy natychmiast możemy złożyć do prokuratury zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa urzędowego poświadczenia nieprawdy przez funkcjonariusza na szkodę kierowcy!

Możemy również zdecydować się na oddanie prawa jazdy w momencie podejrzenia o popełnienie wykroczeń, wówczas czas będzie działał na naszą korzyść, ponieważ terminy będą liczone od dnia faktycznego oddania przez nas prawo jazdy i w momencie upływu trzymiesięcznego terminu zatrzymania prawa jazdy, możemy ubiegać się o zwrot prawa jazdy. Procedura odwoławcza zazwyczaj może być dłuższa niż 3 miesiące, a my dalej możemy jeździć bez wpisu o systemu CEPIK. Ale NIE PRZYJMUJMY wtedy mandatu, by ktoś nie uznał, że przyjęcie mandatu to przyznanie się do winy i od razu rozstrzygnięcie.

Lepiej jednak zawsze walczyć o swoje gdy jednocześnie nie musimy odkręcać popełnionych przez nas błędów.

Jeżeli zwrócimy prawo jazdy..

Przypominamy, że brak blankietu (prawa jazdy) nie jest równoznaczny z brakiem uprawnień do kierowania pojazdem! To ważne, bo ostatnia nowelizacja dodała ten niefortunny i niekonstytucyjny przepis, na mocy którego policjant może zatrzymać́ prawo jazdy na 3 miesiące od ręki. Chodzi tu, o sytuacje, gdy Policjant zatrzyma prawo jazdy za pokwitowaniem w przypadku „ujawnienia czynu polegającego na kierowaniu pojazdem z prędkością̨ przekraczającą dopuszczalną o więcej niż̇ 50 km/h na obszarze zabudowanym”, o czym stanowi art. 135 ust. 1 pkt. 1a lit. a ustawy Prawo o ruchu drogowym.  

O możliwości zawieszenia naszych uprawnień na okres od dnia zatrzymania prawa jazdy mówi natomiast art. 104a ustawy o kierujących pojazdami, który nie odnosi się do wyżej wskazanej sytuacji (o czym więcej pisaliśmy w poprzednich artykułach na naszym blogu).

Co w praktyce oznacza dla nas, że w przypadku przekroczenia dopuszczalnej prędkości o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym, brak jest podstawy prawnej, która wskazywałaby, że w momencie odebrania przez funkcjonariusza prawa jazdy następuje automatyczne zawieszenie uprawnień́. Dopiero decyzja Starosty wiąże się ze skutecznym zawieszeniem uprawnień. Natomiast brak przy sobie blankietu do czasu jej wydania przy kolejnym zatrzymaniu skutkuje co najwyżej nałożeniem mandatu karnego w wysokości 50 zł. 

 

Możliwość obrony

Po pierwsze, jeżeli chcemy zakwestionować nasze wykroczenia (a w zasadzie zaistnienie czynu), musimy wiedzieć, że decyzja o zatrzymaniu nie należy tylko do policjanta i starosty, ale też musi wypowiedzieć się sąd. Według przepisów prawa Policjant powinien w ciągu 7 dni przekazać sprawę do sądu wraz z zatrzymanym prawem jazdy. Ten przepis nie podlega żadnej dyskusji zwłaszcza, gdy jednocześnie kierowca nie zgodził się na przyjęcie mandatu lub przyjęty mandat skutecznie uchylił (drugi przypadek jest o wiele trudniejszy). Dopiero sąd po uznaniu winy przekazuję sprawę Staroście, który może wydać decyzję o zatrzymaniu naszego prawa jazdy. Kontrola sądowa decyzji Policjanta wynika wprost z art. 45 i 77 w zw. z art. 8 Konstytucji RP, które dają nam prawo do odwołania się do sądu, w przypadku kiedy nasze prawa zostaną naruszone.

Jeżeli starosta wyda decyzję o zatrzymaniu prawa jazdy możemy odwołać się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w celu uchylenia zaskarżonej decyzji i przekazania sprawy do ponownego rozpatrzenia, które powinno nastąpić dopiero po ustaleniu przez sąd czy zarzucane wykroczenia miały miejsce.

Może się zdarzyć, że w trakcie sprawy sądowej zostaną ujawnione okoliczności świadczące o braku naszej winy np.: pomiar prędkości dokonany przez Policję został przeprowadzony za pomocą niesprawnego urządzenia lub nieprawidłowo. Jeśli była to Iskra-1 lub laser ULTRALYTE LTI 20-20 to mamy duże szanse na wybronienie się z zarzutów. Urządzenia te są kwestionowane przez polskie sądy i na podstawie ich wskazań kierowcy nie można ukarać mandatem karnym. Jeżeli sąd wyda niekorzystny dla nas wyrok, istnieje jeszcze droga odwoławcza. Po jej wyczerpaniu i uprawomocnieniu się wyroku, sprawa trafia do starosty, który dopiero wówczas może wydać decyzję o zatrzymaniu prawa jazdy – od której formalnie też służy odwołanie do samorządowego kolegium odwoławczego (na przykład gdy została przez Starostę złamana procedura postępowania administracyjnego – co się zdarza, gdy wydał decyzję bez uprzedniego wszczęcia postepowania i zawiadomienia o tym strony). Dopiero, kiedy ten organ podtrzyma decyzję starosty, wówczas można odebrać nam uprawnienia do kierowana pojazdami.

Przy czym należy pamietać, że są bardzo różne powody i tryby zatrzymania prawa jazdy, utraty uprawnień lub zakazu prowadzenia pojazdu. Nie wszystkich dotyczy ten niniejszy artykuł, pisaliśmy o nich kilka miesięcy temu https://anuluj-mandat.pl/blog/post/kierowca-do-odstrzalu-czyli-rozne-tryby-oraz-przyczyny-zatrzymania-prawa-jazdy-zawieszenia-badz-utraty-uprawnien-do-kierowania-pojazdami 

 

Pamiętaj:

 

  1. Zawsze gdy zatrzymano Ci prawo jazdy na 3 miesiące odmawiaj przyjęcia mandatu, by dać sobie szansę na obronę i nie mieć zawieszonych szybko uprawnień.
  2. Jeśli nie masz przy sobie prawa jazdy tylko w niektórych okolicznościach może sprawa trafić do Starosty a Starosta Ci kazać je zwrócić.
  3. Nigdy nie może nastąpić zatrzymanie prawa jazdy na 3 miesiące jeśli nie mieliśmy ich przy sobie. Starosta też nie ma prawa zwrócić się wtedy o ich zwrot, bo w tym przypadku postepowanie może być przez Starostę wszczęte dopiero PO otrzymaniu przez NIEGO od POLICJI zatrzymanego BLANKIETU.
  4. Każde wydanie przez Starostę decyzji o zatrzymaniu bez wcześniejszego rozstrzygnięcia winy za wykroczenie w formie orzeczenia sądu lub prawomocnego mandatu jest jawnym bezprawiem.

 

NATOMIAST: Zawsze w przypadku problemów możesz się zwrócić do Prawników Anuluj-Mandat.pl z zapytaniem prawnym „co robić?” lub zlecić im przygotowanie pisma procesowego dającego szansę uratowania sytuacji.

http://anuluj-mandat.pl/advice

 

Zapoznaj się również z wykresem, który przedstawia w uproszczony sposób standardową procedurę walki o odzyskanie prawa jazdy zatrzymanego na 3 miesiące przez funkcjonariusza za przekroczenie prędkości w obszarze zabudowanym o ponad 50 km/h. https://anuluj-mandat.pl/blog/post/schemat-postepowania-w-przypadku-zatrzymania-prawa-jazdy-na-3-miesiace-w-wyniku-naduzycia-prawa-przez-funkcjonariusza 

 

Pamiętaj: Obecnie ryzyko utraty Prawa Jazdy jest niewspółmiernie duże do zarzucanego czynu, należy więc zrobić wszystko, by skutecznie unikać wykroczeń i policyjnych patroli, a gdy się nie da to zadbaj o swoje prawa i zadbaj o dowody.

 

 

ED dla Anuluj-Mandat.pl

 

Chcesz wiedzieć więcej, na początku artykułu po prawo masz mozliwość darmowego ściągnięcia naszych prod w formie PDF. Wraz ze spisem treści.

Czytaj sobie na kompie o swoich prawach i nie daj się łupić, ani zapedzać w kozi róg przez funkcjonariuszy.

 Kategorie