05
11.2014

Świadek nie popełnia wykroczenia, gdy nie pamięta komu użyczył pojazd - stwierdza Sąd
Postanowienie Sądu w Bydgoszczy o umorzeniu postępowania z art. 96 par. 3 kw wydane naszemu Czytelnikowi, który zastosował kwity obronne pobrane na www.Anuluj-Mandat.pl i skorzystał z naszych porad. Zwróćcie uwagę, że orzeczenie jest świeże, wydane 10 października 2014 r. a więc już po słynnej Uchwale Sądu Najwyższego z 30.09.2014 - na którą się dziś tak lubi powoływać Straż Miejska i Gminna, twierdząc, że może być oskarżycielem publicznym w sprawach o niewskazanie kierujacego.

Otóż jest dokładnie tak jak pisaliśmy tutaj - Straż Miejska i Gminna może być oskarzycielem publicznym, ale tylko pod pewnymi warunkami, których przy swoim lekceważącym podejściu do prawa i mądrej linii obrony wzywanego spełnić nie może.

Warto zwrócić uwagę na bezwględne stanowisko sądu: jeśli świadek nie może wskazać komu powierzył pojazd, bo nie pamiętą (np. ze względu na duży upływ czasu) to wykroczenia nie popełnia, a bez ujawnienia wykroczenia sprawę należy umorzyć. Cóż z tego bowiem, że Straż Miejska teoretycznie nabywa prawo do występowania jako oskarżyciel publiczny odnośnie wykroczenia z art. 96 par. 3 kodeksu wykroczeń, gdy brak tego wykroczenia i zaisynienia czynu zabronionego.

Zdaniem sądu nie może być mowy o wykroczeniu, gdy obywatel zdając sobie sprawę z istnienia obowiązku wskazania nie uchyla się od niego, ale po prostu nie potrafi wskazać, bo tego nie pamięta (lub nie wie).

Stanowisko słuszne, bowiem aby mówić o wykroczeniu (zaistnieniu czynu zabronionego) musi wystapić element winy, chociażby nieumyślnej, o czym stanowi art. 1 par. 2 kodeksu wykroczeń, a takiej nie można przypisać świadkowi, który nie udziela żądanej informacji nie dlatego, że się uchyla od jej ujawnienia, lub dlatego, że coś zaniedbał, ale tylko dlatego, że sam jej nie zna (bo np. nie pamięta okoliczności sprawy, ze względu na duży upływ czasu). Jeszcze w Polsce świadek nie ma obowiązku znania odpowiedzi na wszelkie zadawane pytania i nie ma obowiązku posiadania pamięci ejdetycznej, co do wydarzeń zaistniałych w dowolnej dacie, godzinie i minucie. Taką pamięć mają tylko nieliczne jednostki: najwybitniejsi szachiści na świecie, wyszkoleni mnemoniści (np. na potrzeby służb specjalnych) i sawanci (upośledzeni umysłowo geniusze tacy jak Rain Man grany niegdyś przez Dustina Hoffmana).

Trzeba dodać, że akurat w tej sprawie osoba zeznawała jako świadek w siedzibie straży miejskiej, ale nawet jakby zeznawała jako podejrzany, dalej nie ma obowiazku informować o czymś, czego po prostu nie wie (nie był przy tym, nie pamięta). Ponadto dochodzą także wyłączenia winy i zaistnienia wykroczenia wynikające wprost z praw kodeksowych świadka lub podejrzanego. Ale o tym więcej w naszych dokumentach już podczas obrony w konkretnej sprawie.


Postanowienie o umorzeniu 1 - Bydgoszcz 1010jpg
Postanowienie o umorzeniu2 - 1010jpg

Niestety Czytelnik nam nadesłał powyższe postanowienie bez sygnatury, ale poprosimy o uzupełnienie tej informacji poprzez formularz kontaktowy lub fb, by można się było na nie skuteczniej powoływać.Kategorie