17
03.2017

GITD oficjalnie przyznaje, że nie ma uprawnień do karania mandatami
To jest Postanowienie w którym GITD przyznaje, że nie ma uprawnień do wzywania właścicieli pojazdów do wskazania kierującego i do karania mandatami, grzywnami czy do składania wniosków o ukaranie do sądów w sprawach o wykroczenia (a więc m.in. z fotoradarów, monitoringu przejazdu na czerwonym świetle czy odcinkowego pomiaru prędkości) bowiem aby żądać, karać lub wnosić o ukaranie trzeba najpierw wszcząć postępowanie wykroczeniowe (a dokładnie co najmniej postępowanie wyjaśniające z art. 54 kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia) - tymczasem GITD jak twierdzi nie ma uprawnień ani do umarzania ani nawet do wszczynania. I to sie zgadza, ponieważ uprawnienia do pozyskiwania, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych GITD straciło wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dniem 26 kwietnia 2016 o czym w Anuluj-Mandat.pl trąbimy od roku

https://anuluj-mandat.pl/post/z-dniem-25042016-wygasly-gitd-uprawnienia-odnosnie-fotoradarow-monitoringu-swiatla-czerwonego-i-odcinkowego-pomiaru-predkosci 

Zwracamy przy tym uwagę, że w polskim prawie wykroczeniowym nie ma istytucji wszyczynania sprawy o wykraczenie przez SĄD z urzedu, zawsze musi być najpierw wszczęte postepowanie przez organ uprawniony, które w postepowaniu mandatowym (uproszczonym) de facto kończy się ukaraniem mandatem (o którego uchylenie możemy potem w trybie nadzwyczajnym wystąpić do sądu w ciagu 7 dni), a przy zwykłym musi się skończyć albo wnioskiem o ukaranie do sądu albo umorzeniem. Bez wszczęcia postepowania o wykroczenia nie można ustalać sprawców, wzywać na świadka, żadać wskazania, czy przygotowywać wnioski o ukaranie do sądu, wręczać mandatu czy umarzać. Organ nieuprawniony do wszczęcia, prowadzenia i umarzania postępowania w sprawie wykroczeń niema prawa palcem kiwną, bo każdy organ działa tylko na podstawie i w granicach prawa.

Czym zatem są te wszystkie wezwania do wskazania, te wezwania do przesłuchania świadka i mandaty nakładane przez GITD od niemal roku?

Trzeba to głośno powiedzieć: JAWNYM WYŁUDZENIEM lub JEGO PRÓBĄ i dowód tego wyłudzenia widzicie wszyscy, a otrzymują go teraz masowo wszyscy użytkownicy którzy zamiast płacić i bronić się nieprofesjonalnie skorzystali z gotowych dokumentów które można wygenerować na stronach Anuluj-Mandat.pl
 
Oprócz oszustwa funkcjonariusze GITD z Głownym Inspektorem na czele popełniają przy tym przestępstwo z art. 231 kk nadużycia władzy na szkodę obywatela - do czego sami się tutaj przyznali. A nie jest to wypadek przy pracy, dokuemt jednostkowy...
 
Bo ukrywana w mediach prawda jest taka, że w sprawie wezwań GITD jeśli ktoś z nas skorzysta ma obecnie 100% szansy na uniknięcie grzywny za coś co mu nie udowodniono, nałożonej na podstawie urządzenia niedoskonałego przez organ nieuprawniony. Po woli jednak przebija się ona na zewnątrz:
 
 
Albo:
 
 
Jeśli zatem masz ten kłopot zapraszamy:
 
 
 
Tomasz Parol CEO AM
 
Ps. 21.03.2017 GITD wezwało Anuluj-Mandat.pl do sprostowania tego artykułu powyżej. Nie zmieniliśmy ani kropeczki ale zobacz co z tego wyszło https://anuluj-mandat.pl/post/gitd-wzywa-do-sprostowania-a-potem-jest-winny-anuluj-mandatpl-pieniadze
 
 
 Kategorie