22
03.2017

GITD wzywa do sprostowania, a potem jest winny Anuluj-Mandat.pl pieniądze
W Piątek 17.03.2017 opublikowaliśmy na blogu Anuluj-Mandat.pl artykuł

https://anuluj-mandat.pl/post/gitd-oficjalnie-przyznaje-ze-nie-ma-uprawnien-do-karania-mandatami 

na temat braku podstaw karania mandatami przez Głównego Ispektora Transportu Drogowego za tzw wykroczenia z fotoradarów, odcinkowych pomiarów prędkości i kamer wjazdu na czerwonym świetle - w świetle wysyłania naszym użytkownikom takich oto postanowień, będących odpowiedzią na pobrany u nas wniosek o umorzenie postępowania (https://anuluj-mandat.pl/document/step_1 ):

Następnie o nagłośnionej przez nas prawie powiedziały inne media: Radio Hobby (www.hobby.pl/player), portal Bezpieczna Podróż (http://bezpiecznapodroz.org/ ) oraz POLSAT NEWS http://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2017-03-19/nie-mamy-uprawnien-do-karania-mandatami-przyznala-gitd-w-pismie-do-kierowcy/ i Telewizja Superstacja http://www.superstacja.tv/wiadomosc/2017-03-20/falstart-fotoradarow-inspektorat-nie-moze-wlepiac-nam-mandatow/ 

W tym czasie, pomimo dużego zainteresowania dziennikarzy Główny Inspektorat Transportu Drogowego pytany oto, czemu zatem bez uprawnień chce uruchamiać nowych 27 fotoradarów w Warszawie i jakim prawem nakłada kary, wysyła wezwania oraz wyłudza pieniadze od włascicieli pojazdów i kierowców, nabrał ma kilka dni wody w usta. Nie dziwota. Meleko się rozlało.

Milczenie GITD trwało do wtorku 21 marca 2017.

Tego dnia, akurat w Pierwszy Dzień Wiosny, życie w GITD się obudziło i ITD przysłało do Anuluj-Mandat.pl nastepujace kuriozalne wezwanie o sprostowanie:

Od: <Media.Canard@gitd.gov.pl>
Data: 21 marca 2017 12:15
Temat: Sprostowanie GITD w sprawie artykułu opublikowanego w dniu 20 marca 2017 r.,
Do: renata.wasiak@anuluj-mandat.pl


Szanowni Państwo.

Sprostowanie GITD w sprawie artykułu opublikowanego w dniu 20 marca 2017 r., dotyczącego rzekomego braku uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego przez GITD opublikowanego na portalu: anuluj-madat.pl.

W ww. artykule podano nieprawdziwe informacje, które nie znajdują odzwierciedlenia w obowiązującym prawie oraz wprowadzają opinie publiczną w błąd.

Główny Inspektorat Transportu Drogowego ma pełne uprawnienia mandatowe w stosunku do sprawców wykroczeń fotoradarowych (§ 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie nadania inspektorom Inspekcji Transportu Drogowego oraz pracownikom Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz.U. z 2013r., poz. 1330 j.t.)).

Postępowanie w sprawie o wykroczenie wszczyna wyłącznie sąd po zakończeniu czynności wyjaśniających (art. 59 § 2 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia). Czynności wyjaśniające nie podlegają umorzeniu.

W sprawie o wykroczenie ujawnione z wykorzystaniem urządzenia rejestrującego Główny Inspektorat Transportu Drogowego nie ma uprawnień do wszczęcia postępowania, jednak przed sądowym wszczęciem postępowania ma obowiązek przeprowadzić czynności wyjaśniające i może skierować sprawę do sądu lub zakończyć ją nałożeniem grzywny w drodze mandatu karnego.

W związku z powyższym, zwracamy się z uprzejmą prośbą o sprostowanie wskazanych powyżej nieprawidłowych informacji, które wprowadzają w błąd opinię publiczną i apelujemy o dochowanie szczególnej staranności przy redakcji materiałów prasowych.

Z poważaniem
Wojciech Król

Wydział Analiz i Rozwoju Systemowego
Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym
Analysis and System Development Unit
Centre for Automatic Traffic Enforcement
Główny Inspektorat
Transportu Drogowego
General Inspectorate
of Road Transport
tel.: (+48 22) 220 45 42
media.canard@gitd.gov.pl
www.gitd.gov.pl
ul. Przyczółkowa 109A
02-968 Warszawa
109A Przyczółkowa Street
Warsaw, 02-968

 

 

Jeszcze tego samego dnia późnym wieczorem Szef Anuluj-Mandat.pl udzielił Głównemu Inspektoratowi Transportu drogowego nastepującej odpowiedzi:

Renata Wasiak

)
 
do Media.Canard,
 
Szanowni Państwo, 
nie ma co sprostowywać bowiem prawie we wszystkim macie rację a w czym nie macie to Państwa niniejszym przeszkolimy.
 
Reasumując. 
 
Rzeczywiście ustawodawca w art. 129 ust. 1 pkt 3 a Ustawy prawo o ruchu drogowym będącym przepisem szczególnym do art. 17 par. 1 kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia wyposażył GITD w uprawnienia do prowadzenia postępowań o wykroczenia "fotoradarowe" (do których też urządzeń zaliczyć można kamery wjazdu na czerwonym świetle oraz system odcinkowego pomiaru prędkości) czemu Prezes Rady Ministrów nadał ramy wykonawcze - o czym wspominacie i z czym mozna się zgodzić, mimo, że mylnie podajecie jako podstawę prawną Rozporządzenie z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie nadania inspektorom Inspekcji Transportu Drogowego oraz pracownikom Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz.U. z 2013r., poz. 1330 j.t.), które przecież samodzielnie żadnych uprawnień, nawet waszemu Wielkiemu Organowi nadać by nie mogło.
 
Ale, pamiętając o sentencji wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 lipca 2015 sygnatura K 2/13 i jego bezwzględnym obowiązywaniu zgodnie z art. 190 ust. 1 Konstytucji RP macie Państwo też rację iż "W sprawie o wykroczenie ujawnione z wykorzystaniem urządzenia rejestrującego Główny Inspektorat Transportu Drogowego nie ma uprawnień do wszczęcia postępowania" albowiem stwierdzenie niezgodności z Konstytucją RP art 129g ust. 4 prawa o ruchu drogowym który wraz z przepisami wykonawczymi wygasł z dniem 25 kwietnia 2016 r. utraciliście Państwo niezbędne narzędzia do wykonywania swych teoretycznych uprawnień, bo bez prawa pozyskiwania, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych obywateli, w tym właścicieli i posiadaczy pojazdów oraz kierowców nie weszczniecie zgodnie z prawem żadnego postępowania wyjaśniającego ani mandatowego, które są jedynymi postępowaniami wykroczeniowymi przynależnymi GITD zgodnie z Kodeksem.
 
Jak widać, zgadzamy się także z kolejnym Państwa stwierdzeniem, że nie macie prawa wszczynać, prowadzić i umarzać sądowych postępowań wykroczeniowych (uff całe szczęście) i mało tego nigdy do tego prawa nie mieliście, gdyż postępowania wykroczeniowe opisane w Dziale VIII Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia są przynależne tylko sądowi a sądem nie jesteście.
 
Jak widzicie Państwo niemal we wszystkim się zgadzamy i nie ma tutaj żadnej rozbieżności którą należałoby sprostowywać.
 
A teraz krótkie szkolenie:
 
 
Dział VIII Postępowania Zwyczajne o sądowych postępowaniach wykroczeniowych (który wszak nigdy nie dotyczył GITD i doprawdy nie wiemy czemu w tych okolicznościach tak was zainteresował) jest tylko jednym z rozdziałów i jednym z postępowań wykroczeniowych zawartych w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia - który jak sama nazwa wskazuje we wcześniejszych i późniejszych działach czy rozdziałach także reguluje kwestie postępowań wykroczeniowych i nic innego. Za tym idzie radosna w zasadzie dla GITD wiadomość, że zarówno postepowanie wykroczeniowe jak i postępowanie mandatowe, a także postępowanie odwoławcze - które dotyczyłyby GITD gdyby nie ten nieszczęsny, powszechnie obowiązujący wyrok TK K 2/13 - są też postępowaniami wykroczeniowymi.
 
Ba, zgodnie z art. 5 par. 1 pkt 9) Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia macie obowiązek (w kontekście wyroku TK K 2/13) legalnie odmówić wszczęcia postępowania ze względu na brak zezwolenia ustawowego na ściganie, a  wszczęte wcześniej przez pomyłkę postępowanie umorzyć. I włos Głównemu Inspektorowi Transportu Drogowego nie ma prawa za to spaść z głowy, że nie chce bez podstawy prawnej nękać oraz karać obywateli, narażając się przy tym na zarzut przekroczenia uprawnień z art. 231 kk lub nawet przestepstwa wyłudzenia. Zresztą możecie zaszaleć i odmówić wszczęcia a wszczęte umorzyć także z art. 5 par. 1 pkt 10) Kpw - byle byście to zrobili, czyli zachowali się zgodnie z obowiązującym prawem.
 
Bo co prawda znów prawdę piszecie że "czynności wyjaśniające nie podlegają umorzeniu" ale za to podlega umorzeniu wszczęte postępowanie w ramach którego prowadzone są czynności wyjaśniające. Które jak każde postępowanie może być wszczęte, może też być umorzone.
 
Dlaczego?
 
Bo fakt, iż czynności wyjaśniające prowadzi się w ramach POSTĘPOWANIA wynika wprost z art. 7 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. (Wiem, wiem, że to szok i niespodzianka, tym bardziej zapraszam na dalszą część szkolenia).
 
Wbrew bowiem temu co Wam się wydaje, jak się badawczo wczytacie w treść ww. artykułu 5 par. 1 Kpw przepis ten dotyczy wszystkich postępowań wykroczeniowych a nie tylko tych z Działu VIII o postępowaniach przed sądem. Inaczej takie właśnie zdanie o braku "zezwolenia na ściganie" nie miałoby sensu. Tu czas na szok podczas szkolenia: Sąd nie jest organem ścigania! Serio.
To GITD mogłoby nim być - gdyby nie ten nieszczęsny wyrok Trybunału Konstytucyjnego K 2/13 na mocy którego GITD nie tylko nie może prowadzić postępowań wykroczeniowych takich jak postępowania wyjaśniające i postępowania mandatowe, nie tylko nie ma uprawnień oskarżyciela publicznego (bo oskarżyć trzeba KOGOŚ a WAM niestety żadnych imion i nazwisk, oraz nr PESEL i adresów wymieniać oraz wykorzystywać czy ustalać nie wolno) ale także nie ma uprawnień do wysyłania wezwań, quizów czy żądań wskazania komu powierzono pojazd (ustawa o GIODO się kłania dodatkowo). Nie mówiąc już o straszeniu karami za "niewskazanie" czy za brak stawienia się świadka.
 
Ciągle z tych samych powodów o których pisałem na początku i w których rozumieniu nie ma sporu pomiędzy Anuluj-Mandat.pl i GITD.
 
Cytując jeszcze raz Pana Wojciecha Króla z Wydziału Analiz i Rozwoju Systemowego Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym: 
 
"W sprawie o wykroczenie ujawnione z wykorzystaniem urządzenia rejestrującego Główny Inspektorat Transportu Drogowego nie ma uprawnień do wszczęcia postępowania" 
 
Jeśli więc mimo to je wszczęliście, to po otrzymaniu dobrze uzasadnionego wniosku o umorzenie macie obowiązek je umorzyć.
 
KROPKA!
 
Mam nadzieję, że ta odpowiedź będzie dla Głównego Inspektora Transportu Drogowego i jego pracowników satysfakcjonująca, stając się przyczynkiem do przestrzegania przez Państwa prawa. A, że jest oficjalnym stanowiskiem Anuluj-Mandat.pl na oficjalne "wezwanie do sprostowania" oczywiście zostanie opublikowana.
 
W ramach falsyfikacji poprawności rozumowania prosimy o odpowiedź co się stanie jeśli osoba do której wysłaliście wezwanie umrze? Jeśli jest tak jak Państwa nauczyliśmy umorzycie postępowanie, jeśli tak jak Wy musicie prowadzić czynności po wieczność gdyż i na śmierć i na przedawnienie zareagować nie mielibyście prawa.
 
Jako profesjonalna firma prawnicza jesteśmy też zmuszeni wycenić nasze szkolenie dla Pracowników GITD zawarte w części edukacyjnej odpowiedzi. Faktura na warunkach naprawdę promocyjnych, w wysokości 5000 zł. netto z terminem płatności 7 dni od dnia doręczenia zostanie przesłana do Państwa poleconą przesyłką pocztową, 
 
Z poważaniem
 
Tomasz Parol CEO Anuluj-Mandat.pl
 
oraz


Renata Wasiak
Dyrektor Operacyjny Serwisu
 
Ps. Fakturę rzecz jasna rzeczywiście wystawimy i choć nasze porady indywidualne w przypadku GITD są w 100% skuteczne to nie mamy złudzeń, że nasze powyższe pisanie i ich edukowanie coś zatrzyma i jakiś urzędnik decyzyny GITD pójdzie siedzieć za bezprawie, które sobie urządzili. Niestety. Równie dobrze moglibśmy wpisać się w książce życzeń i zażaleń w mięsnym. Podobny poziom znajomosci prawa.

 Kategorie