24
07.2018

JESZCZE RAZ O WYROKU NAKAZOWYM
 

„Dostałem wyrok nakazowy, co mam robić? Dlaczego Sąd nie wezwał mnie na rozprawę?” – wielu naszych klientów kieruje do nas tego typu pytania. Postanowiliśmy więc w sposób kompleksowy wyjaśnić czy jest wyrok nakazowy i co się dzieje po jego zaskarżeniu.

 

Już pisaliśmy o tym wcześniej https://anuluj-mandat.pl/post/wyrok-nakazowy-co-to-za-zwierze

 

 

Jeżeli nie przyjmiesz mandatu karnego to Policja / Straż Miejska skieruje wniosek o Twoje ukaranie do Sądu, w okręgu którego popełniłeś – zdaniem Policji – wykroczenie drogowe. Z uwagi na szybkość postępowania oraz niską karę grożącą za wykroczenia drogowe, Sąd w takim wypadku wyda wyrok nakazowy, który następnie zostanie Ci przysłany na adres wskazany przez Policję. Zazwyczaj grzywna wynikająca z wyroku nakazowego jest w podobnej, lub takiej samej wysokości, jak ta którą proponował policjant.

 

Wyrok nakazowy to jednak nie koniec świata. Sędziowie, podejmując decyzję o wyroku, zapoznają się jedynie z dowodami przedstawionymi przez Policję i na tej podstawie oceniają, czy doszło do popełnienia wykroczenia. Jak możesz się domyślić Sąd nie ma w takiej sytuacji pełnego wglądu w sprawę i nie zna jeszcze Twojej wersji wydarzeń. Dlatego od wyroku nakazowego można się bardzo łatwo odwołać. W celu odwołania się od wyroku nakazowego należy złożyć sprzeciw. Sprzeciw nie musi być uzasadniony w żaden szczególny sposób, jednakże warto w nim powołać wszystkie znane Ci dowody potwierdzające Twoją niewinność – wtedy łatwiej jest bronić swojego stanowiska na dalszym etapie sprawy.

Sprzeciw musi zostać złożony na piśmie i spełniać podstawowe wymogi pisma procesowego, czyli posiadać:

  • oznaczenie organu, do którego jest skierowane, (Sądu, który wydał wyrok nakazowy);
  • oznaczenie sprawy, której dotyczy, (sygnatura sprawy podana na wyroku nakazowym);
  • oznaczenie oraz adres wnoszącego pismo (Twoje imię i nazwisko oraz aktualny adres);
  • treść sprzeciwu, w miarę potrzeby z uzasadnieniem,
  • datę i podpis składającego pismo.

Sprzeciw od wyroku nakazowego musisz złożyć w terminie 7 dni kalendarzowych od daty, w której został on odebrany. Pamiętaj, że jeśli list z wyrokiem został odebrany przez Twojego domownika w trakcie Twojej nieobecności to, co do zasady, termin biegnie od daty odebrania listu przez domownika. Jedynie w wyjątkowych sytuacjach Sąd może przywrócić Ci termin do wniesienia sprzeciwu. Pamiętaj, że jeżeli spóźnisz się z zaskarżeniem wyroku, stanie się on prawomocny, a Ty będziesz zobowiązany do zapłacenia grzywny z niego wynikającej (lub odbycia kary ograniczenia wolności, albo poddania się środkowi karnemu – zakazowi prowadzenia pojazdów). Prawomocność oznacza bowiem, że wyrok jest ostateczny i nie można się od niego odwołać, dlatego tak ważne jest pilnowanie 7-dniowego terminu na wniesienie sprzeciwu od wyroku nakazowego.

 

Jeżeli wniesiesz sprzeciw w terminie, postępowanie będzie prowadzone w trybie „normalnym” (zwanym trybem zwykłym). Sąd wyznaczy rozprawę, o której Cię zawiadomi bądź na którą Cię wezwie. Różnica polega na tym, że w pierwszym przypadku Twoja obecność jest nieobowiązkowa (ale warto złożyć wniosek pisemny przed rozprawą wysyłać go np. listem poleconym) , w drugim natomiast masz obowiązek się na nią stawić. Niezależnie od obowiązku obecności dobrze jest wysłać lub zabrać ze sobą na rozprawę wniosek o umorzenie, który mogą sporządzić nasi prawnicy, przez zlecenie napisania go tutaj https://anuluj-mandat.pl/advice

 

Będąc obwinionym masz prawo do aktywnego udziału w postępowaniu. W szczególności masz prawo do składania wniosków dowodowych, zadawania pytań świadkom i wygłaszania oświadczeń. Musisz jednak pamiętać, aby mówić wyłącznie wtedy gdy Sąd udzieli Ci głosu, a jeśli chcesz wygłosić oświadczenie to powinieneś poprosić o możliwość wypowiedzenia się. Przerywanie wypowiedzi sędziego albo przeszkadzanie sędziemu w inny sposób może zostać ukarane grzywną, albo nakazaniem opuszczenia sali sądowej. Jeśli masz obrońcę, to on będzie dokonywał tych czynności.

Pamiętaj, w postępowaniu sądowym możesz zgłaszać wnioski dowodowe. Co do zasady, dowodem może być wszystko co przyczyni się do wyjaśnienia sprawy. Do takich dowodów należą: świadkowie, opinia biegłego, zdjęcia, filmy, dokumenty, opinie rzeczoznawców. Należy jednak pamiętać, aby formułowane wnioski dowodowe były zwięzłe, a wynikające z nich tezy odnosiły się bezpośrednio do sprawy. Jeżeli więc masz dowody, które mogą pomóc przekonać Sąd, że jesteś niewinny, nie wahaj się i od razu je złóż. Nie warto czekać. Wprawdzie sądy odwoławcze mogą przeprowadzać dowody na rozprawach, ale nie są do tego chętne i zdecydowanie lepiej jest przeprowadzić pełne postępowanie dowodowe przed Sądem I instancji.

I jeszcze jedno – jeżeli mieszkasz daleko od Sądu, prawo przewiduje, że masz prawo złożyć wniosek o przesłuchanie w miejscu Twojego zamieszkania. Musisz taki wniosek złożyć przed rozprawą i należycie uzasadnić. Nie musisz więc pokonywać setek kilometrów, w celu udania się do Sądu.

Służymy pomocą https://anuluj-mandat.pl/advice

 

Ł.Z. – zespół AM

 

 Kategorie