10
06.2014

Co gdy GITD przysłało już mandat nie wezwanie?
W tym kazusie po popełnieniu przez nas błędu i wysłaniu do Generalnego Inspektora Transportu Drogowego zgody na przyjęcie mandatu (czego przenigdy nie powinniśmy robić) GITD przysłało nam mandat. 

Mandat GITD wygląda tak:

mandatGITDjpg

W takiej sytuacji, gdyż, pamietając, że postepowanie mandatowe trwa do momentu odmówienia przyjęcia mandatu lub zapłacenia grzywny wysyłamy następujące pisemko:

Odmowa przyjęcia mandatu od GITD

Zgodnie z pouczeniem i art. 97 par. 2 kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia odmawiam przyjęcia nadesłanego nieprawomocnego (ar. 98 par. 5 kpw) mandatu kwotę …………… nie tylko dlatego, że nie jestem sprawcą wykroczenia ale także dlatego, że jak się dowiedziałem z wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 12.03.2014 wezwanie alternatywne na podstawie którego wstępnie zgodziłem się na przyjęcie mandatu było do mnie wysłane bez podstawy prawnej. Mając na uwadze powyższe jednocześnie z niniejszą odmową składam wniosek o umorzenie bezprawnego postępowania mandatowego.


I załączyć wniosek o umorzenie postępowania mandatowego (dok. 1)

UWAGA

Odmowy przyjęcia mandatu nigdy nie wysyłamy gdy nam mandatu nie przysłano, a przysłano nam tylko wezwanie alternatywne (wtedy składamy sam wniosek o umorzenie postępowania mandatowego) i nigdy nie wysyłamy odmowy przyjęcia mandatu na ich drukach, gdyż są bezprawne i przedwczesne.

I jeszcze ciekawostka :-) Czasem mandat GITD wygląda tak:

Mandat mieszny GITDjpgKategorie