05
06.2014

Jak wycofać zgodę na mandat?




Załóżymy, że już się stało, daliśmy się podejść i odpowiedzieliśmy na wezwanie alternatywne, odsyłając do Straży Miejskiej, Straży Gminnej lub GITD zgodę na przyjęcie mandatu lub grzywny... - czy można coś jeszcze z tym zrobić?

To trudniejsza sytuacja niż gdybyśmy od razu zareagowali właściwie, gdyż błąd już popełniliśmy ale póki mandat czy grzywna są niezapłacone postępowanie trwa, więc można wciąż podjąć próbę "anulowania mandatu".

Pamiętajmy poza tym, że w tym kazusie nie otrzymaliśmy jeszcze mandatu, pomimo złożenia zgody na jego przyjęcie, gdyż wezwanie alternatywne (słynny quiz) nie jest mandatem w myśl art. 97 par. 1 pkt 2) - parkowanie - i 3) - fotoradar. Zgodziliśmy się zatem na przyjęcie czegoś czego nam nie wręczono (a takiego trybu warunkowego "zgadzam się jeżeli zechcecie teraz mnie ukarać" kodeks nie przewiduje) na podstawie wezwania, które zgodnie z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego nadesłane nam zostało bez podstawy prawnej.

Sytuacja jest więc trudna ale nie beznadziejna i wciąż mamy szansę na uniknięcie zapłacenia mandatu. 

W tym celu należy wysłać dwa pisma.

Pierwsze o treści:

Wycofanie zgody na mandat
W związku z powyższym, że jak się dowiedziałem z wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 12.03.2014 wezwanie alternatywne z dnia.... sygn akt..... na podstawie którego wstępnie zgodziłem się na przyjęcie mandatu było do mnie wysłane bez podstawy prawnej, wycofuje niniejszym swoje oświadczenie woli i odmawiam przyjęcia mandatu, którego zresztą Państwo jeszcze nie wystawiliście. Wraz z niniejszym pismem składam wniosek o umorzenie bezprawnego postępowania mandatowego.

Drugie pismo jest właśnie załączanym do Wycofania Zgody wnioskiem nr 1 wygenerowanym w systemie "Anuluj Mandat", wraz z załącznikami, które otrzymacie z systemu

Obydwa dokumenty należy podpisać i wysłać bezzwłocznie w jednej kopercie

A potem być twardym, a nie miętkim aż do wygranej. Jakby coś się działo niestandardowego cztajcie nieniejszego bloga i FAQ, znajdziecie tam wiele porad, podpowiedzi i odpowiedzi. Jeśli mimo to będą pytania i wątpliwości prosimy o kontakt. Zdajemy sobie bowiem sprawę, że nasza akcja wywołuje różne reakcje - właśnie dlatego, że jest skuteczna i coraz bardziej masowa.

Ważne by zapamiętać na przyszłość, nigdy nie odpowiadamy na ich drukach, nie przejmujemy się bezprawnym 7-dniowym terminem, nie dzwonimy do nich, nie koresponujemy mailem, nie stawiamy się na "negocjacje" czy "wyjaśnienia" jeśli nie doręczą nam wezwania w charakterze świadka.


mandatowe-imperiumjpg

Sprawa jest analogiczna, w przypadku wycofania oświadczenia o wskazaniu osoby, której rzekomo powierzyliśmy pojazd



Kategorie