11
06.2014

Jedna z setki wygranych spraw sądowych
Z wielką radością informujemy, że portal 3obieg.pl i należący do naszej redakcji serwis "Anuluj Mandat" przyczyniły się do wygrania ponad setki spraw sądowych (na dzień 1.10.2014 jest ich juz ponad 160) z oskarżenia Straży Miejskich i Gminnych (GITD jak wspomnieliśmy nigdy nie wystąpiło do sądu przeciwko czytelnikom, którzy skorzystali z naszych wzorów dokumentów).

O doniosłości tej informacji niech świadczy fakt, że sprawami mandatowymi zajmujemy się dopiero od sierpnia 2013, a rok wcześniej przez cały 2012 zanotowano tylko 97 uniewinnień w tego typu sprawach w całej Polsce. Mamy też nadzieję, że w tym roku, dzięki uruchomieniu niniejszego serwisu obywatele otrzymają wsparcie prawne o charakterze masowym, które doprowadzi do rozstrzygnięcia kilku setek lub tysięcy mandatowych spraw sądowych na korzyść obywatela (poprzez uniewinnienie bądź umorzenie).

Poniżej jedna z tych wygranych z naszą pomocą:


Pani Aleksandra natknęła się na nasz portal i skorzystała z naszych usług dopiero na etapie wyroku nakazowego wydanego na podstawie wniosku o ukaranie złożonego do Sądu Rejonowego w Słupsku przez Straż Gminną w Ustce. Chodziło o art. 96 par. 3 kw czyli o niewskazanie osoby użytkującej pojazd w dniu zdarzenia.

1 7JPG

2 3JPG

To typowy wniosek o ukaranie. Warto przy tej okazji zwrócić uwagę na rubryki 1/ i 2/ znajdujące się pod rubrykami 25 i 26. Tu Straż Gminna
wykazała się wyjątkową uczciwością wykreślając wniosek o postępowanie przyspieszone i nieprzeprowadzanie rozprawy. Wiele innych Straży Gminnych i Miejskich składa taki wniosek poświadczając nieprawdę, że obwiniony wyraził zgodę na taki tryb i że odebrano od niego wyjaśnienia oraz zebrano niepodważalne dowody popełnienia przez niego wykroczenia. Tymczasem, gdy zapis taki się znajduje, a obiniony nie wyraził takiej zgody, a często nawet nie składał wyjaśnień to mamy do czynienia z pospolitym przestępstwem urzędowego poświadczenia nieprawdy (art. 271 kk) i przestępstwem przeciwko wymiarowi sprawiedliwości (235 kk) popełnionymi przez podpisanych funkcjonariuszy, celem doprowadzenia podstępem do skazania bez udziału zainteresowanego, licząc na wydanie szybkiego wyroku nakazowego, co przy krótkim terminie na złożenie profesjonalnego sprzeciwu może doprowadzić do uprawomocnienia wyroku i finansowego uszczerbku obywatela na rzecz Skarbu Państwa, oraz ma pomóc w zastraszeniu innych wzywanych (co jest przestępstwem oszustwa z art. 286 kk i przestępstwem nadużycia władzy z art. 231 kk).

Kto wie, może tu Straż Gminna wiedziała, że nie musi ryzykować, gdyż pomimo wykreślenia owego wniosku Sąd w Słupsku ma i tak w zwyczaju wydawanie wyroków nakazowych takich jak ten poniżej. W każdym razie zwracajcie Państwo uwagę jak wygląda wniosek o ukaranie składany przeciwko wam i czy nie ma czasem podstaw do zawiadomienia Prokuratury. 

5JPG

Właśnie po odebraniu powyższego Wyroku Nakazowego Pani Aleksandra odnalazła nasz portal i skorzystała z naszego wzoru sprzeciwu doprowadzając do uchylenia wyroku i rozprawy sądowej. Zyskując w ten sposób szansę na złożenie dokumentu nr 3, czyli wniosku o umorzenie postępowania sądowego.

Co doprowadziło do wydania wyroku uniewinniającego: 
(Tam skazanie, tu uniewinnienie, prawda, że ładnie to wygląda? Wyrok jest prawomocny).

uniewinnienie_2JPG

Dlaczego uniewinnienie, a nie umorzenie? Cóż, sądowi często jest wygodniej postąpić właśnie w taki sposób, by zbytnio nie ułatwiać sytuacji obwinionym w innych podobnych sprawach i nie pozbywać się spraw dających pracę (w swej masie) wielu sędziom, oraz dlatego, że nasz wzór zawiera także wniosek o uniewinnienie (tak z ostrożności procesowej).

Nie oszukujmy się jednak, niesłusznie obwinionemu i zmanipulowanemu obywatelowi jest absolutnie wszystko jedno czy wygrywa sprawę poprzez umorzenie czy uniewinnienie. I Sąd o tym wie i My o tym wiemy, dlatego nasze wzory dokumentów są tak pomyślane.

Koniec końców obywatel wygrywa, sędzia nie naraża się na uchylenie wyroku w apelacji z powodu niehonorowania wyroku Trybunału Konstytucyjnego (co zepsułoby mu wskaźnik orzecznictwa i np. utrudniło awans), a "Anuluj Mandat" utrudniający życie funkcjonariuszom i sądom, może wprawdzie cieszyć się z nowej wygranej lecz otrzymuje kolejny typowy wyrok, bez fajerwerków w uzasadnieniu, który po zakreśleniu danych osobowych trudno odróżnić od innych tego typu wygranych wyroków.

No trudno :-)

Wolimy się cieszyć z kolejnej wygranej z naszą pomocą, ale bez materiału edukacyjnego, niż zadowalać się ciekawym albo kuriozalnym uzasadnieniem przegranego wyroku, ślęczeć potem nad indywidualną apelacją i wygrywać dopiero w sądzie okręgowym.

Kwestia priorytetów. Nie należy do nich publicystyka lecz korzystny efekt dla użytkownika.

Uwaga, po Uchwale SN z 30.09.2014 należy się spodziewać, że częściej będzie się pojawiać uniewinnienie niż umorzenie. Mimo, że z nowej strategii skutecznej obrony, którą w zaktualizowanych dokumentach oferuje użytkownikom www.Anuluj-Mandat.pl wciąż podoszone są kodeksowe argumenty (z dziedziny tych, nie kwestionowanych przez SN) dające podstawę do wydania postanowienia o umorzeniu postępowania z przyczyn formalnych.Kategorie