14
07.2014

Nie ma zakazu parkowania na trawnikach
Bardzo ciekawe umorzenie postępowania mandatowego przez Straż Miejską we Wrocławiu w sprawie parkowania na trawniku.

Zwłaszcza, ze względu na trafne spostrzeżenie, że trudno wykazać ciąg przuczynowo-skutkowy pomiędzy jednorazowym zaparkowaniem na trawniku, a niszczeniem roślinności.

Warto skorzystać w przypadku zagrożenia takim mandatem, chociaż zachęcamy, by nie uprawiać ze strażnikami korespondencji mailowej, ze względu na kłopot z wartością dowodową i identyfikacją autora. Wszystko ma być oficjalnie, pod podpisem, pod pieczątką, na papierze firmowym i w swoim tempie urzędowym.

W sprawach parkingowych ale "pozatrawnikowych" warto skorzystać z wniosku nr 1 o umorzenie postępowania.


list - interpretacja trawnika wg  strazy miejskiej w wroclawia- bingojpgKategorie