15
07.2014

Niezgodny z Konstytucją jest przepis, na którego podstawie odmawiano zwrócenia pieniędzy za mandat nałożony wezwaniem alternatywnym.
Dziś (15.07.2014)Trybunał Konstytucyjny wydał przełomowy wyrok:

Sygn. akt K 23/13WYROK
w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej
 Warszawa, dnia 15 lipca 2014 r.Trybunał Konstytucyjny w składzie:Małgorzata Pyziak-Szafnicka – przewodniczący
Zbigniew Cieślak
Marek Kotlinowski
Teresa Liszcz
Stanisław Rymar – sprawozdawca,

protokolant: Grażyna Szałygo,
po rozpoznaniu, z udziałem wnioskodawcy oraz Sejmu i Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 15 lipca 2014 r., wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich o zbadanie zgodności:art. 101 § 1 zdanie pierwsze ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2013 r. poz. 395) w zakresie, w jakim nie przewiduje jako podstawy uchylenia prawomocnego mandatu karnego w sytuacji, gdy Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności z Konstytucją, ratyfikowaną umową międzynarodową lub z ustawą przepisu prawnego stanowiącego podstawę ukarania za wykroczenie w postępowaniu mandatowym, z art. 190 ust. 4 Konstytucji,orzeka:Art. 101 § 1 zdanie pierwsze ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia(Dz. U. z 2013 r. poz. 395) w zakresie, w jakim pozbawia ukaranego prawa do uchylenia prawomocnego mandatu wydanego na podstawie aktu normatywnego, o którego niezgodności z Konstytucją, ratyfikowaną umową międzynarodową lub ustawą orzekł Trybunał Konstytucyjny, jest niezgodny z art. 190 ust. 4 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Małgorzata Pyziak-Szafnicka
Zbigniew Cieślak
Marek Kotlinowski

http://trybunal.gov.pl/rozprawy/wyroki/art/6951-podstawa-uchylenia-prawomocnego-mandatu-karnego/

Dlaczego przełomowy? Otóż po wydaniu wyroku przez Trybunał Konstytucyjny w dniu 12.03.2014 o tym, że tzw. wezwania alternatywne (słynne quizy ABCD) są wysyłane bez podstawy prawnej wielu naszych czytelników - bo my tę sprawę nagłośniliśmy - zażądało zwrotu punktów i pieniędzy zapłaconych za mandaty i grzywny wyegzekwowane przez Straże Miejskie, Gminne i GITD właśnie poprzez wysłanie takich bezprawnych wezwań-quizów. 

Podstawą takiego działania naszych Czytelników były:
- art. 190 ust. 1 Konstytucji RP stwierdzający, ze wyroki Trybunału Konstytucyjnego są ostatecznie i bezwzględnie obowiązujące. Przy czym "CAŁE WYROKI" nie tylko sentencje - jak to próbowało zawsze oponować kilku głupków wioskowych w mundurach - przepis tu jest precyzyjny. 
- art. 190 ust. 4 Konstytucji RP mówiący o możliwości wznowienia wszelkich prawomocnych postepowań na podstawie wyroku TK.

Niestety zarówno Organy mandatowe jaki i Sądy po otrzymaniu takiego wniosku o zwrot kasy stwierdzały: zaraz zaraz, ale art. 190 ust. 4 Konstytucji RP przewiduje wznowienie prawomocnego orzeczenia w trybie określonym dla danego postepowania, jeśli grzywna zasądzona wyrokiem sądowym prosze bardzo jest art. 540 kpk powiązany z kodeksem postepowania w sprawach wykroczeń, ale w przypadku POSTĘPOWANIA MANDATOWEGO BEZ SĄDU, a więc mandatu nałozonego przez funkcjonariuszy ustawodawca nie przewidział wnowienia postepowania czytaj: unieważnienia mandatu i zwrotu pieniędzy ze względu na wyrok TK.
Jest tylko Art. 101 kpw którym w rzadkich wypadkach w 7 dni od uprawomocnienia mandatu można mandat uchylić, ale w tym przepisie nic nie ma o jakichś tam wyrokach Trybunału Konstytucyjnego.

Sorry, sorry, sorry, spadaj na bambus frajerze, Twój TK nas obchodzi co zeszłoroczny śnieg, bowiem mamy fajny przepis, który powoduje, że nie musimy kiwać teraz brudnym paluchem i na pewno żadnej kasy nie oddamy. Noga, dupa, brama. - taką mniej więcej odpowiedź dostawali nasi Czytelnicy.

Dziś to się zmieniło jednak. Osławiony art. 101 kpw stojacy na przeszkodzie wnowienia postepowań, anulowania prawomocnych i zapłaconych mandatów mimo, że były one wyłudzone bezprawnym wezwaniem przestał istnieć. Ten "fajny przepis" dla Gmin i GITD został 15.07.2014 uznany przez Trybunał Konstytucyjny za niezgodny z Konstytucją RP.

Czekamy więc teraz albo na nowy przepis, albo na szczegółowe warunki wygaśnięcia tego i wskazówki jaką procedure przy wznawianiu stosować i stajemy w ogonku do kasy.

Wielka radość, bo inicjatywa wystapienia Prokuratora Generalnego do TK w tej sprawie wyszła od naszych Czytelników :-)

Jest więc sens, by zacząć korzystać z dokumentu nr 4 na www.Anuluj-Mandat.pl

Dostałeś kiedyś mandat i zapłaciłeś? Straciłeś punkty? Dostałeś grzywnę od GITD lub SM/G za niewskazanie? - a wezwanie było alternatywne (typu quiz)?
Wystąp o dokumentację, bo pojawiła się szansa anulowania nawet prawomocnych i opłaconych mandatów. Kto wie, może właśnie zaświeciło słoneczko dla tych, co stracili prawo jazdy przez fotoradar?


Ps. dziękujemy portalowi http://www.czersk-24.pl/index.php za cynk :-)

picjpgKategorie