29
06.2014

Od 28.06.2014 zdjęcia z szarych fotoradarów są nieważne
Wymagania dotyczące fotoradarów zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 14 marca 2013 roku w sprawie warunków lokalizacji, sposobu oznakowania i dokonywania pomiarów przez urządzenia rejestrujące oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami fotoradary powinny być poprzedzone każdorazowo znakiem drogowym D-51, który umieszcza się w odległości do 200 metrów na drogach o dopuszczalnej prędkości do 60 km/h, w odległości od 200 do 500 metrów na drogach o dopuszczalnej prędkości powyżej 60 km/h oraz w odległości od 500 m do 700 m na drogach ekspresowych i autostradach. Znak ten stosuje się w każdym kierunku ruchu, w którym radar może dokonywać pomiarów prędkości. 

Obudowa fotoradarów powinna mieć kolor żółty, jednak na mocy przepisów przejściowych do 28 czerwca 2014 roku do pomiarów prędkości mogły być także wykorzystywane urządzenia zainstalowane w pasie drogowym przed wejściem w życie obecnie obowiązującego rozporządzenia, co oznacza, że możemy spodziewać się zdjęć z fotoradarów innych kolorów. 

fotoradaratrapajpg

Dobrze też wiedzieć, że na razie urządzenia rejestrujące prędkość nie zapisują naruszeń polegających na przekroczeniu dopuszczalnej prędkości o 10 lub mniej km/h. Istnieje zatem niewielki margines, dzięki któremu możemy być spokojni, gdy minimalnie złamiemy 
przepisy. Ale trzeba wiedzieć, że rząd Donalda Tuska już przygotował nowelizację tych przepisów i jeśli Sejm je zaakceptuje to kierowcy będą mogli być ścigani nawet za przekroczenie o 1 km/h (pomimo, że techniczna tolerancja pomiaru przez fotoradar to ok. 3 km/h).

W opinii www.Anuluj-Mandat.pl to wszystko i tak nie ma zbyt wielkiego znaczenia ponieważ Straże Miejskie i Gminne przyzwyczaiły się robić co im się zachce, bez oglądania się na przepisy. Kolor? Jaki kolor? Płać k... mać!

Dlatego ratujemy i będziemy ratować właścicieli pojazdów oraz kierowców, w przypadku próby wymuszenia zapłaty mandatu z szarego fotoradaru w obecnym okresie prosimy o kontakt.

Ps. Na zdjęciu jest błąd bo "nieważne" piszę się razem, ale nie chce juz nam się poprawiać :-)Kategorie