29
04.2017

Pilne: Czyżby jednak Dobra Zmiana? Warszawski Sąd umarza postępowanie potwierdzając argumentację Anuluj Mandat, w zakresie skorzystania przez właściciela prawa do obrony co do zarzutu z art. 96 par. 3 kw - czyli niewskazanie kierującego.
 

            Sąd Rejonowy dla Warszawy-Żoliborza umorzył postępowanie po rozpatrzeniu wniosku o ukaranie wniesionego przez Straż Miejską m. st. Warszawy, po złożeniu przez Naszego Czytelnika naszego wniosku o umorzenie postępowania (https://anuluj-mandat.pl/document/step_1).

 

 

            Sąd potwierdził w postanowieniu argumentację prawną, którą wskazujemy we wniosku od samego początku, tzn. właściciel pojazdu, co do którego Straż Miejska kieruje pytanie o wskazanie osoby, która prowadziła pojazd w danym dniu ma prawo powołać się na swoje konstytucyjne prawo do obrony, tj. powstrzymać się przed samooskarżaniem. Jest to oczywiście jedna ze składników argumentacji zawartej w naszym wniosku o umorzenie postępowania.

 

 

 

            Istotnym jednak jest odpowiednie powołanie się na to uprawnienie już w pierwszym etapie postępowania.

 

            Oczywistym jest, co wskazał Sąd w uzasadnieniu postanowienia, że właściciel pojazdu może z różnych powodów być osobą, która popełniła tzn. wykroczenie pierwotne, a więc na podstawie którego całe postępowanie wszczęto, czyli np. pozostawienie pojazdu w miejscu niedozwolonym. Natomiast art. 42 ust. 2 Konstytucji RP zapewnia nam prawo do obrony na każdym etapie postępowania, na które składa się m. in. prawo do odmowy składnia wyjaśnień. Możemy się na nie powołać w momencie kierowania przeciwko nam wniosku o ukaranie do sądu ale również, co podkreślił Sąd w uzasadnieniu na każdym etapie postępowania - „Zgodnie z art. 42 ust. 2 zdanie pierwsze Konstytucji RP stanowi bowiem, iż każdy, przeciw komu prowadzone jest postępowanie karne (również w sprawach z zakresu postępowania w sprawach wykroczeń przyp. red.) ma prawo do obrony we wszystkich stadiach postępowania. Przepis powyższy nie ogranicza możliwości korzystania z prawa do obrony wyłączenie do sytuacji, w których została danej osobie przedstawione zarzuty lub wniesiono wniosek o ukaranie. Rzecz w tym, iż w momencie gdy Straż Miejska kieruje do określonej osobie jako do właściciela lub użytkownika samochodu wezwanie wskazania osoby, która w określonym czasie i miejscu korzystała z pojazdu, to a priori podejrzewa tę osobę, że jest sprawcą ujawnionego przez ten Organ wykroczenia drogowego. Wynika to bowiem z logi sytuacji - zazwyczaj w sytuacji gdy właścicielem pojazdu jest osoba fizyczna, to osoba ta korzysta z przedmiotowego pojazdu, a tym samym istnieje duże prawdopodobieństwo, iż osoba ta jest sprawcą ujawnionego wykroczenia drogowego. Już  powyższego wynika, iż Straż Miejska prowadzi wówczas postępowanie „przeciwko osobie”, chociaż z formalnoprawnego punktu widzenia znajduje się ono w fazie in rem” (pisownia oryginalna).

 

            Tym samym Sąd potwierdził wskazane w naszym wniosku o umorzenie postępowania prawo do obrony już na początkowej fazie postępowania.

 

            O innych przypadkach umorzeń postępowania przeczytacie tutaj:

 

https://anuluj-mandat.pl/post/krakowskie-sady-potwierdzaja-umarza-sie-postepowania-przeciwko-wlascicielowi-pojazdu-jesli-ten-odmawiajac-wskazania-skorzystal-ze-swoich-praw

 

https://anuluj-mandat.pl/blog/post/nie-mozna-wlascicielowi-pojazdu-przypisywac-wine-na-sile-za-niewskazanie-kierujacego

 

            Nasz Klient jest już wolny od tego postępowania i może je puścić w niepamięć. Zrób tak i Ty pobierając, podpisując i odsyłając Straży nasz wniosek nr 1 z generatora:

 

https://anuluj-mandat.pl/document/step_1

 

A.N. prawnik z Anuluj-Mandat.pl Kategorie