04
07.2014

Ważny wyrok we Wrocławiu
Straż Miejska we Wrocławiu potrafiła do jednego z naszych Czytelników wysłać bezczelne pismo, że to co jest zawarte w naszym wniosku o umorzenie postępowania to brednie i że rzekomo Sąd Wrocławski też ma takie przekonanie i skazuje wszystkich jak leci. Kłamią na chama, bo dla nich "Anuluj Mandat" jest jak zaraza, psuje tak świetnie prosperujący dotychczas bandycki interes. I dobrze, będziemy psuć jeszcze bardziej.

Aby więc aby osłabić możliwości manipulacji przez SM Wrocław publikujemy dowód (nie pierwszy zresztą), że jest zupełnie inaczej niż wypisują.

Ten publikowany niżej wyrok uniewinniający jest ważny także ze względów merytorycznych:

Po pierwsze: jest następstwem działania Czytelnika, który dokładnie stosował się do naszych zaleceń i korzystał od początku z naszych dokumentów.

Po drugie: udowadnia, że zgodnie z tym co piszemy od początku, aby skazać kogoś za "niewskaznie kierującego" z art. 96 par. 3 kw nie wystarczy stwierdzić odmowę wskazania, ale jeszcze trzeba przypisać właścicielowi pojazdu winę, a niemożność wskazania z powodu braku pamięci czy niewiedzy winą nie jest - nawet nieumyślną (podkreślono na czerwono na ostatniej stronie).

Po trzecie: wskazuje na wadę postępowania wynikającą z bezprawności wezwania alternatywnego, powołując się przy tym (dokładnie jak my w pismach procesowych) na wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 12.03.2014. (podkreślenie niebieskie)

Po czwarte: stwierdza, że obowiązek wskazania jest wypełniony nawet, gdy wskażemy kilka możliwych osób z zaznaczeniem, że nie wiemy która z nich popełniła wykroczenie. Bo to organ ma ustalić sprawcę nie właściciel pojazdu.

1png

2png
3png


4png


Wrocaw-Krzyki5png


UWAGA: niniejszy wpis dotyczył stanu prawnego do dnia 30 września 2014. Zgodnie bowiem z Uchwałą Sądu Najwyższego z 30.09.2014 Sygn. Akt. I KZP 16/14 Straż Miejska/Gminna uzyskała potwierdzenie, że w przypadku ujawnienia wykroczenia niewskazania użytkownika pojazdu (nie kierującego) z art. 96 par. 3 kw może wystepować jako oskarżyciel publiczny i składać do sądu wniosek o ukaranie. Musi jednak spełnić pewne warunki, których nie ma szans dotrzymać przy proponowanej przez Anuluj-Mandat.pl skutecznej linii obrony, zawartej w naszych aktualnych dokumentach.Kategorie