21
06.2014

Wygrałeś z naszą pomocą sprawę mandatową? Wystąp o odszkodowanie
Jeżeli otrzymałeś wyrok nakazowy, wysłałeś sprzeciw i sąd umorzył postępowanie - wystąp o odszkodowania i zadośćuczynienie.
Jeżeli wyrok nakazowy został uchylony po Twoim sprzeciwie, przekazano sprawę do postępowania zwykłego i dzięki naszemu wnioskowi o umorzenie wygrałeś sprawę sądową, albo postępowanie sąd umorzył - wystąp o odszkodowanie i zadośćuczynienie.
Jeżeli po apelacji wygrałeś sprawę - skorzystaj z tej możliwości.

Wyrok nakazowy to w zasadzie bandytyzm prawny, takie domniemanie winy obywatela na podstawie wniosku funkcjonariusza, czyli pójście na skróty, bo jeśli obywatel cos przegapi i nie zareaguje właściwie składając sprzeciw w ciagu 7 dni, to wyrok się uprawomacnia pomimo, że nigdy nie dano nam szansy do obrony, a wina nasza to zaledwie przypuszczenie (sąd bowiem nawet nie bada dowodów na tym etapie). To taki wyrok na próbę. To znaczy system podejmuje próbę "a nuż się uda i frajer się nie wyrobi z własciwym dokumentem". Szerzej o tym piszemy tutaj:

http://anuluj-mandat.pl/blog/post/wyrok-nakazowy-co-to-za-zwierze

Słowem ten wyrok nakazowy to takie niewiadomo co, z pewnością pójście na skróty przez zaborczy system, z pewnością to skazanie jesli przegapimy termin lub nasz sprzeciw nie spełni wymogów prawnych, ale też z pewnością gdy otrzymujemy taki wyrok nie oznacza on przegrania sprawy, bowiem sprawy w ogóle jeszcze nie było.

Z drugiej strony wyrok nakazowy daje nam możliwosć wystąpienia o odszkodowanie i zadosćuczynienie, jeśli ostatecznie się wybronimy. Bez niego, gdyby od razu sprawa toczyła się jak należy postepowaniem zwykłym (tym dwuinstancyjnym z rozprawą, badaniem dowodów i świadkami) to nawet po doprowadzeniu do uniewinnienia nas lub umorzenia nie mielibyśmy prawnej mozliwości dochodzenia zwrotu poniesionych kosztów i wypłaty zadośćuczynienia za szkody moralne (o to o wiele trudniej).

Tak oto bandyctwo systemu można wykorzystać przeciwko niemu.

Więc wykorzystujcie. Koniecznie. Oto przepisy, które wam to umozliwiają:

Art. 114 i art. 115 kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia (kpw) dają możliwość osobie niesłusznie oskarżonej uzyskanie zwrotu poniesionych kosztów, a czasami - gdy potrafi to udowodnić - uzyskać zadośćuczynienie np. za skutki naruszenia reputacji w pracy.

Wniosek o zadośćuczynienie i odszkodowanie wniesiony z kpw jest bezpłatny i mamy na to 6 miesięcy od zamknięcia sprawy. Warto skorzystać i naszym czytelnikom, którzy się upomnieli o stracone pieniędze przynajmniej w części się udaje je odzyskać. 

Taki wniosek może zawierać wszystko co na co mamy rachunki, paragony lub jesteśmy w stanie udowodnić w inny sposób, a więc:

Zwrot kosztów paliwa, kosztów biletów, kosztów korespondencji, kosztów połączeń telefonicznych, kosztów poniesionych przez osobę towarzyszącą np. w związku z koniecznością opieki nad osobą niepełnosprawną lub chorą, kosztów diet żywieniowych w przypadku dojazdu, kosztów konsultacji prawnych (w tym kosztów dokumentów pobranych na naszym www.Anuluj-Mandat.pl), a także zwrot utraconej dniówki, lub przychodu z utraconego kontraktu, jeśli potrafimy to udowodnić.

Dokument10zadouczynieniejpg

zadouczynienie2jpgKategorie