15
05.2014

Wypełniając załączone do wezwania-quizu oświadczenie o przyjęciu mandatu możemy popełnić przestępstwo
Otrzymując wezwanie alternatywne w sprawie mandatu (tzw quiz) choćbyśmy nawet chcieli nie mamy prawa do wypełnienia i odesłania oświadczenia o przyjęciu mandatu karnego, gdyż nie możemy przyjąć mandatu, który jeszcze nie został na nas nałożony.

Wezwanie quiz bowiem nie jest mandatem wypełniającym przesłanki art. 97 par. 1 pkt 2) i 3) kpw nadającego organowi uprawnienie do wystawienia mandaty tylko gdy SPRAWCA NIE ULEGA WĄTPLIWOŚCI, zawierając w swej treści dowód wątpliwości organu. Wypełniając i odsyłając dokument o przyjęcie mandatu którego nie było popełniamy przestępstwo poświadczenia nieprawdy z art 233 par. 1 kk (co z tego, że nakłaniani przez funkcjonariuszy) w co nie powinniśmy się pakować. Nie dajmy więc sobą manipulować i nigdy nie odsyłajmy takich wadliwych oświadczeń woli, zamiast tego proponujemy skorzystać z wniosku o umorzenie wadliwego postępowania mandatowego: dokument nr 1 systemu "Anuluj Mandat"Kategorie