15
05.2014

Zdjęcie tyłu pojazdu
Jeżeli fotoradar zdrobił zdjęcie tyłu samochodu to brakuje elementarnego dowodu, by komukolwiek przypisać winę. 
"Dowód w postaci fotografii wykonanej przez fotoradar może okazać się dowodem wystarczającym jedynie w sytuacji, gdy fotografia ta umożliwia identyfikację osoby sprawcy wykroczenia" - to stanowisko Prokuratora Generalnego, który podkreślił także w swoim wniosku do Trybunału Konstytucyjnego, że jeśli taka fotografia nie umożliwia identyfikacji, tylko potwierdza fakt, że niezidentyfikowany kierowca przekroczył przepisy, to "zasada domniemania niewinności stoi na przeszkodzie przypisaniu komukolwiek winy za dane wykroczenie".

Nie ma też co się fiksować, że nas już ktoś wskazał (np. firma) bo firma wskazuje tylko użytkownika pojazdu, nie może jednak wiedzieć kto w danym momencie nim kierował (kierowcy mogli się zmieniać, mogła prowadzić żona, wyjatkowo inny pracownik).

Sądy najczęściej w takich sytuacjach zasądzają uniewinnienie (warunek: dobrze przygotowana obrona i pisma procesowe). Niezależnie jednak od braku widocznego sprawcy przede wszystkim (w pierwszej kolejności) jeszcze przed rozstrzygnięciem merytorycznym dot. winy i materiału dowodowego, powinno nastąpić rozstrzygnięcie formalne i umorzenie nieważnego postępowania ze względu na wysłanie wezwania alternatywnego uznanego przez Trybunał Konstytucyjny za nieposiadającego podstawy prawnej (więcej wniosek nr 1 na http://3obieg.pl/mandaty ). Wniosek zawiera też uchylenie się od wskazania kierowcy dokonane w taki sposób, aby wzywanego nie można było ukarać z art. 96 par. 3 kw. i to mimo korzystnej dla Straży Miejskiej/Gminnej Uchwały Sądu Najwyższego z dnia 30.09.2014 r.

Jeżeli nie dostałeś wezwania alternatywnego (czyli zawierającego różne wersje wzorów oświadczeń do wypełnienia) ale jakieś inne wtedy skontakuj się z nami porzez https://www.facebook.com/anulujmandat lub formularz kontaktowy pamietając, że termin 7 dni na wezwaniu jest wymyslony, nie ma podstawy prawnej i nie obowiązuje wzywanego (chyba, że wzywa się na świadka). Serwis www.Anuluj-Mandat.pl odpowiada w ciagu kilku dni i nigdy nie zostawia naszego użytkownika bez porady.

 Kategorie