01
12.2015

Koniec bezkarnego zbijania punktów za mandaty po 4 stycznie 2016 i inne nieprzyjemne zmiany
Zgodnie z informacją zamieszczoną w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 13 maja 2014 r. (poz. 600) w postaci obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej zmianie ulegnie cały szereg przepisów artykułów ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. Należy wskazać, że odchodząca ekipa rządząca pozostawiła tak dalece posunięty burdel prawny, że wątpliwości dotyczące całego szeregu unormowań są ogromne.

 

Należy wskazać, że art. 136 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. wskazuje, że zmianie ulega przede wszystkim sytuacja osób, które nie dawno uzyskały uprawnienia. Przepis tego artykułu stanowi, że w stosunku do osób, które dopuściły się naruszeń przepisów ruchu drogowego przed dniem 4 stycznia 2016 r. i naruszenia te skutkowały przekroczeniem liczby 24 punktów za naruszenia przepisów ruchu drogowego, a w przypadku kierowców, którzy dopuścili się tych naruszeń w okresie jednego roku od wydania prawa jazdy - liczby 20 punktów, stosuje się tryb postępowania oraz skutki według stanu prawnego na dzień popełnienia naruszenia powodującego przekroczenie dopuszczalnej liczby punktów. Należy również podkreślić, że punkty otrzymane za naruszenia popełnione przed dniem 4 stycznia 2016 r. - zostaną usunięte z upływem roku od dnia naruszenia.

 

Zmiana ustawy nakłada na nowych kierowców też cały szereg zobowiązań, które rzutem na taśmę zostały opóźnione o rok a wiec wejdą w życie od 1 stycznie 2017. Po pierwsze należy wskazać, że okres próbny dla nowych kierowców wg nowych przepisów trwa 2 lata począwszy od dnia wydania dokumentu. W okresie próbnym świeżo upieczony kierowca będzie zobowiązany do odbycia pomiędzy 4 a 8 miesiącem od dnia wydania prawa jazdy dwóch szkoleń:

 

  1. kursu dokształcającego w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego;
  2. praktycznego szkolenie w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym.

 

Ponadto będzie zobowiązany do przedstawienia staroście zaświadczeń odbycia powyższych szkoleń w terminie do 8 miesięcy, licząc od dnia otrzymania prawa jazdy. Następnie będzie zobowiązany do oznakowania prowadzonych pojazdów za pomocą symbolu liścia klonowego - przez pierwsze 8 miesięcy od dnia otrzymania uprawnień. Pojazd ma być oznakowany zarówno z przodu i z tyłu. Przedmiotowe zmiany szerzej opisano w innym  artykule zamieszonym na portalu.

Starosta decyzją administracyjną będzie kierował kierowcę na badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu, jeśli w okresie próbnym popełni dwa wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji.

 

Następnie należy wskazać zmiany w zakresie tzw. kursu reedukacyjnego czyli popularnego „zbijania punktów”.

Starosta decyzją administracyjną kieruje kierowcę na taki kurs w przypadku przekroczenia 24 punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego oraz w przypadku popełnienia conajmniej 2 wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji w okresie próbnym. Kurs obejmuje zagadnienia z zakresu skutków wypadków drogowych, czynników mających wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz psychologicznych aspektów kierowania pojazdem i uczestnictwem w ruchu drogowym oraz trwa de facto 4 dni! Kurs podlega oczywiście opłacie, która stanowi przychód wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego oraz nie może przekroczyć 500 zł. Do kosztów należy również oczywiście wliczyć 4 stracone bezpowrotnie dni.

Należy podkreślić, że osoba skierowana na kurs zobowiązana jest do odbycia kursu w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji administracyjnej, do przedstawienia staroście zaświadczenia o kursie w terminie 6 tygodni od dnia doręczenia decyzji o skierowaniu oraz do uiszczenia opłaty ewidencyjnej. W przypadku nie dopełnienia obowiązków, starosta wydaje decyzję o zatrzymaniu prawa jazdy. Następnie w przypadku ponownego przekroczenia liczby 24 punktów w okresie 5 lat od dnia wydania skierowania na kurs reedukacyjny starosta wydaje decyzję o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami - co powoduje przymus ponownego przejścia kursów oraz egzaminów na prawo jazdy wraz z związanymi z tym kosztami ! Oznacza to, że taka osoba, po ewentualnym ponownym przejściu kursu oraz zdaniu egzaminu na prawo jazdy - będzie wchodziła w 2-letni okres próbny wraz z związanymi z nim uwarunkowaniami dotyczącymi młodych kierowców tj.:

 

  • obowiązek posiadania na każdym kierowanym pojeździe „zielonego liścia”,
  • możliwości odebrania prawa jazdy za popełnienie 3 wykroczeń w ciągu okresu próbnego,
  • przejścia w/w szkoleń
  • obowiązek stosowania się do ograniczeń prędkości tj. w obszarze zabudowanym do 50 km/h; niezabudowanym do 80 km/h oraz na autostradach i drogach ekspresowych do 100 km/h.
  • zakaz prowadzenia działalności gospodarczej oraz zarobkowej związanej z prowadzeniem pojazdu - w okresie próbnym.

 

         Oznacza to w praktyce, że nawet doświadczony kierowca, któremu prawo jazdy jest niezbędne do prowadzenia działalności zarobkowej, po popełnieniu kilku błędów - zostaje wyłączony zawodowo na mniej więcej 2,5 roku!

 

 

Kolejnym ważnym aspektem jest likwidacja tzw. małych kursów pozwalających na zbicie 6 punktów oraz zmniejszeniu szansy przekroczenia liczby 24 punktów. Wobec tego należy podkreślić i nawoływać wszystkie osoby w zasadzie z każdą ilością punktów - do przystąpienia do tych kursów dopóki jeszcze są - czyli do końca grudnia! Należy wskazać, że ta możliwość od wejścia w życie nowych przepisów zostanie wyłączona - co wydaje się być celowym działaniem ustawodawcy godzącym w interes obywateli.

 

Opresyjność państwa narasta z każdą zmianą przepisów. Należy wskazać, że te rozwiązania mają napełniać kasę szeroko rozumianych organów państwa oraz jeszcze bardziej ograniczać wolność obywateli!

 

Marnym pocieszeniem jest fakt, że w związku ze zmianą w przepisach, organ będzie mógł jednorazowo za popełnione wykroczenia przypisać maksymalnie 10 punktów karnych - jednak w związku z taryfikatorem i szerokim katalogiem czynów, za jakie można takie punkty otrzymać, to rozwiązanie nie wydaje się mieć szczególnego znaczenia.

 

Natomiast o zmianach w wydawaniu prawa jazdy po 4 stycznia 2017 r. szerzej tutaj:

http://anuluj-mandat.pl/blog/post/prawo-jazdy-na-okres-probny-czyli-zmiany-w-przepisach-w-2016-r

 

Przesuniecie zmian w prawach jazdy dla młodych kierowców o rok (z 2016 r. do 2017) załatwił nowy Sejm USTAWĄ z dnia 16 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 poz. 2183) - link: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2015/2183

 

Jak widać zagrożenie staje się poważne, gdyż za zaostrzeniem prawa nie poprawia się zachowanie policjantów i inspektorów GITD, dysponujących wciaż tymi samycmi przestarzałymi lub zwyczajnie wadliwymi urządzeniami pomiarowymi, dlatego rekomendujemy uzbroić się w ten dokument pod linkiem i wiedże tam zawartą pozwalającą na świadomą odmowę przyjęcia łże-mandatu, a potem na skuteczną obrone przed nim.

http://anuluj-mandat.pl/blog/post/skontroluj-kontrolujacego-cie-funkcjonariusza-na-drodze-szablon-do-pobrania

 

A w przypadku kłopotów, przyjęcia mandatu lub utraty prawka nasi prawnicy są do dyspozycji - pamietaj liczy się każdy dzień

http://anuluj-mandat.pl/advice

 Kategorie