19
05.2015

Skontroluj kontrolującego Cię funkcjonariusza na drodze - szablon do pobrania
UWAGA wypełnienie tego szablonu może Cię uchronić przed bezprawną utratą Prawa Jazdy, pobierz szablon i trzymaj w samochodzie

 

Ostatnimi czasy w serii artykułów wyjaśnialiśmy:

- jak powinni byc prawidłowo widoczni i oznakowani funkcjonariusze podczas kontroli drogowej

http://anuluj-mandat.pl/blog/post/jak-powinien-byc-oznakowany-fotoradar-oraz-funkcjonariusz-podczas-kontroli-predkosci

 

- kiedy mają prawo przeszukiwać nasze samochody i dokonywać tzw. kontroli osobistej (nie tylko podczas kontroli drogowej zresztą)

http://anuluj-mandat.pl/blog/post/przeszukanie-samochodu-i-kontrola-osobista-przez-policje-itd-i-straz-miejska

 

- jakie mamy prawa i jakie mają obowiązki funkcjonariusze podczas kontroli drogowej:

http://anuluj-mandat.pl/blog/post/poradnik-dla-kierowcow-podczas-kontroli-drogowej

 

Namawialiśmy też, by w przypadku stwierdzenia złamania prawa lub procedur przez funkcjonariuszy zawiadamiać właściwe służby o zaistniałym wykroczeniu, gdyż istnieje równosć wobec prawa, a mandat przy którego wręczaniu funkcjonariusz złamał prawo może zostać zawsze podważony:

http://anuluj-mandat.pl/blog/post/robimy-zdjecia-filmy-i-zawiadamiamy-o-wykroczeniach-popelnianych-przez-funkcjonariuszy

 

Aby móc jednak sprawdzić czy funkcjonariusz działa zgodnie ze swoimi uprawnieniami podczas kontroli drogowej, nie nadużywa władzy i nie narusza praw kontrolowanego kierowcy przygotowaliśmy szablon, który należy pobrać, wrzucic do skrytki w samochodzie i zacząć wypełniać długopisem już na początku kontroli (po to by uzyskać od funkcjonariusza informacje na jego temat i przyczyn zatrzymania) oraz dokończyć bezpośrednio po kontroli.

Kolejne obowiazki funkcjonariusza są na nim zaznaczone w systemie TAK i NIE. Sprawdzamy w ten sposób po kolei czy stan faktyczny zgadzał się z wymaganym.

Puste rubryki służą zapisaniu informacji dotyczących kontroli, które moga byc przydatne do złożenia skarg lub zawiadomień, albo służyć jako dowód jeśli po odmowie mandatu sprawa trafi do sądu. 

Oto treść formularza. Formularz do pobrania w formie PDF jest niżej:

 

data:_______________ godzina:_______________ miejsce:__________________________

 

Imię i nazwisko funkcjonariusza

 

Stopień funkcjonariusza

 

Nr legitymacji[1]

 

Czy funkcjonariusz był sam? Jeśli nie, to z kim? Wpisać dane tej osoby

 

Nr rejestracji radiowozu

 

Nr boczny radiowozu

 

Nazwa urządzenia pomiarowego

 

Czas pomiaru

 

Wynik pomiaru

 

Uzasadniona przyczyna podjęcia czynności:

kontroli osobistej/

przeglądania bagażu/schowków/

badania alkotestem/badania narkotestem

 

Podstawa prawna podjętych czynności (nr artykułu, paragraf, ustęp... i jaki akt prawny)

 

Jaki były wynik wskazań alkotestu /narkotestu itp.? Nazwa urządzenia

 

Jakie było zachowanie policjanta? Uprzejme, rzeczowe, grzeczne, aroganckie, chamskie, agresywne etc. (opisać wszystkie uwagi)

 

Co nie podobało się podczas kontroli?

 

Czy sporządzono dokumentację? /fotografia/dźwięk/obraz/dźwięk i obraz

Jakim urządzeniem?

 

Czy czynności odbywały się w obecności świadków? Wpisać w miarę możliwości dane tych świadków

(imiona i nazwiska, telefony, adresy)

 

Powód odmowy przyjęcia mandatu

 

UWAGI:

 

 

CZY FUNKCJONARIUSZ?:

(jeżeli podana sytuacja miała miejsce a odpowiedź różni się od podanej – funkcjonariusz łamie prawo)

 

 

przed przystąpieniem do czynności podał imię i nazwisko?

tak

 

 

 

przed przystąpieniem do czynności podał stopień?

tak

 

 

 

zrobił to w sposób umożliwiający odnotowanie tych danych?

tak

 

 

 

dokonał kontroli osobistej w ustronnym miejscu?

tak

 

 

 

wykonujący kontrolę osobistą był tej samej płci?

tak

 

 

 

na nasze żądanie sporządził pisemny protokół kontroli osobistej?

tak

 

 

PRZY TYM BĘDĄC NIEUMUNDUROWANY

 

 

 

 

 

bez wezwania okazał legitymację?

tak

 

 

 

 

na nasze żądanie umożliwił spisanie danych z legitymacji?

tak

 

 

 

podał podstawę prawną podjętych czynności?

tak

 

 

 

podał przyczynę podjęcia czynności?

tak

 

 

 

po zakończeniu legitymowania/zatrzymywania/pobierania wymazu ze śluzówki/dokonania kontroli osobistej poinformował o prawie złożenia zażalenia do właściwego miejscowo prokuratora na sposób przeprowadzenia tych czynności?

tak

 

 

 

jest w pełni umundurowany (razem z czapką)?

tak

 

 

 

do zatrzymania pojazdu użył latarki lub lizaka[2]?

tak

 

 

 

użył lizaka w czasie dobrej widoczności na drodze?

tak

 

 

ZATRZYMAŁ POJAZD

 

 

 

 

 

podał powód zatrzymania do kontroli[3]?

tak

 

 

 

 

na nasze żądanie okazał legitymację[4]?

tak

 

 

 

 

zatrzymał pojazd w miejscu niestwarzającym zagrożenia dla ruchu drogowego?

tak

 

 

 

 

zatrzymując pojazd z radiowozu (dotyczy również nieoznakowanego), był w pełni umundurowany?

tak

 

 

 

 

będąc nieumundurowany, zatrzymał pojazd z radiowozu (dotyczy również nieoznakowanego) w terenie zabudowanym?[5]

tak

 

 

 

 

sprawdził zawartość schowka/bagażnika mając uzasadnione podejrzenie popełnienia czynu zabronionego? (jeśli sprawdza – żądamy pisemnego protokołu)

tak

 

 

DOKONYWAŁ POMIARU RADAREM RĘCZNYM (URZĄDZENIEM)[6]:

 

 

 

 

 

które wskazało możliwy czas i prędkość pomiaru?

tak

 

 

 

 

którego konstrukcja umożliwiała identyfikację pojazdu?[7]

tak

 

 

 

 

pojazdu jadącego w kolumnie innych pojazdów?

nie

 

 

 

 

 

w pobliżu źródeł pól elektromagnetycznych (np. transformatora, pod liniami wysokiego napięcia, stacji transformatorowych, nadajników GSM, radiowych etc.)?

nie

 

 

 

 

w odległości mniejszej niż 10 m od powierzchni metalowych(znaków, billboardów, barierek ochronnych etc.)?

nie

 

 

 

 

wyposażonym w lunetę lub inny optyczny „celownik”[8]?

tak

 

 

 

 

posiadającym ważne świadectwo legalizacji np. Głównego Urzędu Miar?

tak

 

 

 

 

wyposażonym w urządzenie dodatkowe[9]?

 

 

 

 

 

do którego była dołączona instrukcja obsługi?

tak

 

 

 

 

z zamieszczoną na urządzeniu oraz na każdej oddzielnej części, w sposób czytelny, nazwą lub znakiem producenta?

tak

 

 

 

 

z zamieszczonym na urządzeniu, w sposób czytelny, trwały i nieusuwalny, numerem fabrycznym (numerem seryjnym)[10]?

tak

 

 

 

 

z zamieszczonym na urządzeniu, w sposób czytelny, trwały i nieusuwalny, rokiem produkcji?

tak

 

 

 

 

z zamieszczonym na urządzeniu, w sposób czytelny, trwały i nieusuwalny, nadanym znakiem „zatwierdzenia typu”?

tak

 

 

POUCZYŁ O PRAWIE DO ODMOWY PRZYJĘCIA MANDATU[11]?

tak

 

 

W TOKU WYKONYWANIA CZYNNOŚCI SŁUŻBOWYCH DOCHOWAŁ OBOWIĄZKU RESPEKTOWANIA GODNOŚCI LUDZKIEJ ORAZ PRZESTRZEGANIA I OCHRONY PRAW CZŁOWIEKA

tak

 

  1. UWAGI

 

 

 

 

Rysunek sytuacyjny i uwagi świadków:

 

 

 

 

[1]     Obowiązek okazania legitymacji ma tylko policjant zatrzymujący pojazd oraz policjant nieumundurowany. Policjant umundurowany nie będący funkcjonariuszem „drogówki” nie musi okazywać legitymacji – ale może. Warto zatem spytać o legitymację ale nie mamy jak go prawnie przymusić, w przypadku odmowy.

[2]     Dotyczy tylko funkcjonariusza nieumundurowanego

[3]     Może to być np. sprawdzenie trzeźwości, rutynowa kontrola, popełnienie wykroczenia etc.

[4]     Funkcjonariusz nieumundurowany ma obowiązek to zrobić bez naszego żądania

[5]     Funkcjonariusz nieumundurowany może zatrzymywać tylko w terenie zabudowanym

[6]     Funkcjonariusz nie ma obowiązku podawania poniższych danych – nie musi nawet pokazać prędkości i czasu (ale urządzenie musi spełniać wymogi z rozporządzenia – i to sprawdzamy)

[7]     Wskazywać musi urządzenie a nie funkcjonariusz

[8]     Szczerbinka to bardzo niedokładny wskaźnik – warto to odnotować

[9]     Np. przyrząd optyczny innej firmy lub rejestrator wideo

[10]   Najczęściej to ISKRA lub UltraLyte

[11]   Pouczeniem nie jest zapis na mandacie karnym, który informuje o prawie do odmowy przyjęcia mandatu

 

Pobierz formularz w PDF Formularz poprawności kontroli drogowej Anuluj Mandat

 

W tym formularzu możemy np. zaznaczyć, że funkcjonariusz próbował nas ukarać mandatem za przeterminowaną gaśnicę - do czego nie ma prawa. Ma prawo sprawdzić czy mamy gaśnicę (bo mamy obowiązek ją mieć), ma prawo sprawdzić jej okres przydatności (nie ma przeszkód) ale nie ma prawa nas karać za gaśnicę przeterminowaną, bo żaden przepis nie wymaga od kierowcy, by gasnica miała aktualny okres legalizacji.

 

Możemy też zaznaczyć np. dokładnie jakim urządzeniem był dokonany pomiar prędkości, narysować czy były obok barierki, linie wysokiego napięcia, gdzie stał policjant podczas dokonania pomiaru, jakie było natężenie ruchu itd.

 

Jeśli jedziemy z pasażerem może on uzupełnić swoje spostrzeżenia jako świadek. Takie informacje wpisywane i potwierdzane podczas kontroli oraz bezpośrednio po niej mają wielką wartosć dowodową. Można je uzupełnic zdjęciami z komórki, filmem z wideorejestratora czy nagraniem audio. Sam Policjant, który byłby nam bez skrupułów bezprawnie zabrał prawo jazdy lub straszył zabraniem wymuszajac przyjęcie mandatu często naprawi swoje postępowanie, gdy zobaczy, że to co robi jest skrupulatnie notowane. Po co mu kłopoty?

 

Gdy będziesz miał wypełniony dokument i nie wiedział co robić zwróć się z nim do naszych prawników http://anuluj-mandat.pl/advice

 

Więcej o nowych przepisach i nowym taryfikatorze dowiesz sie tutaj. Wszystkie nasze porady możesz też pobrać w formie bezpłatnego PDFa (patrz prawy górny róg bloga)

http://anuluj-mandat.pl/blog/post/omowienie-najnowszych-zmian-w-prawie-dotyczacych-kierowcow

http://anuluj-mandat.pl/blog/post/zmiany-w-prawie-wykroczeniowym-wchodzace-od-lipca-br-czyli-o-tym-jak-dodatkowo-dopieprzyc-obywatelowi

http://anuluj-mandat.pl/blog/post/nowy-ostrzejszy-taryfikator-mandatow

 

 

UWAGA: ZNALEŹLIŚMY METODĘ JAK SIĘ BRONIĆ SKUTECZNIE PRZED UTRATĄ PRAWA JAZDY NA 3 MIESIĄCE

http://anuluj-mandat.pl/blog/post/jak-sie-bronic-skutecznie-przed-zatrzymaniem-prawa-jazdy-na-3-miesiaceKategorie