15
06.2017

O zagranicznych mandatach raz jeszcze
 

 

Źródło: http://static.frazpc.pl/board/2005/11/113108734987985371.jpg

 

            Procedura zatwierdzania wymagalności grzywny wynikającej z wezwania mandatowego, w następstwie orzeczenia sądu zagranicznego przez polski sąd nosi nazwę wystąpienia państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia o karach o charakterze pieniężnym. Całość zawarta jest w rozdziale 66B Kodeksu Postępowania Karnego.

 

            Procedura ta ma oczywiście zastosowanie już po wydaniu orzeczenia przeciwko osobie wzywanej w państwie skąd wezwanie mandatowe wysłano.

 

            Sąd w Polsce rozstrzyga taki wniosek na posiedzeniu, a więc co do zasady bez konieczności obecności osoby, której ta procedura dotyczy. Sąd rozstrzyga taki wniosek postanowieniem, na które rzekomemu sprawcy przysługuje zażalenie.

 

            Do takiego wniosku państwa wydania orzeczenia - organ zagraniczny musi dołączyć zaświadczenie zawierające istotne informacje umożliwiające wykonanie orzeczenia.

 

            Sędzia ma jednak prawo odmówić wykonania orzeczenia z powodów wymienionych enumeratywnie w art. 611fg kpk. Wartym podkreślenia jest fakt, że ustawodawca użył sformułowania „można odmówić wykonania orzeczenia” co oznacza tyle, że każdorazowo decyzja należy do sędziego.

 

 

 

Źródło:https://huffygirl.files.wordpress.com/2011/03/achtung1.gif

 

            Z punktu widzenia praktyki, szczególnie ważnymi są dwie okoliczności, w których sędzia może odmówić wykonania orzeczenia, tj.:

 

  1. można odmówić wykonania orzeczenia kary o charakterze pieniężnym jeżeli z treści zaświadczenia zawierającego wszystkie istotne informacje umożliwiającego jego prawidłowe wykonanie wynika, iż osoba, której dotyczy orzeczenie, nie została należycie pouczona o możliwości i prawie zaskarżenia tego orzeczenia.
  2. można odmówić wykonania orzeczenia kary o charakterze pieniężnym również w przypadku, w którym orzeczenie zostało wydane pod nieobecność sprawcy, chyba że sprawcę wezwano do udziału w postępowaniu lub w inny sposób zawiadomiono o terminie i miejscu rozprawy albo posiedzenia, pouczając, że niestawiennictwo nie stanowi przeszkody dla wydania orzeczenia bądź po doręczeniu sprawcy odpisu orzeczenia wraz pouczeniem

 

            Oby dwie okoliczności sprowadzają się w zasadzie do instytucji doręczenia. W skrócie można powiedzieć, że doręczenie następuje wtedy, gdy potwierdzamy odebranie listu na poczcie lub u innego operatora kurierskiego. Istotnym dla skutecznego, a więc takiego który niesienie dla nas skutki prawne, doręczenia jest podpis,  w którym to potwierdzamy, że list odebraliśmy osobiście.

 

Istnieją oczywiście również inne sposoby doręczeń uznawane za skuteczne, takie jak doręczenie dorosłemu domownikowi (tenże podpisuje list) bądź doręczenie zastępcze (czyli podwójne awizowanie, w którym to listonosz bądź kurier podpisuje brak odbioru pisma).

           

            Jednakże wszystkie te doręczenia mają jedną wspólną cechę - muszą zostać pokwitowane - a więc podpisane przez tą czy inną osobę. Co za tym idzie, powinny być wysyłane listami poleconymi za potwierdzeniem odbioru - dopiero w takim przypadku niosą za sobą skutki prawne.

 

            Opisałem czym jest doręczenie. A co doręczeniem nie jest - zwykły list pozostawiony w skrzynce pocztowej. Taki list nie niesie za sobą skutków prawnych wynikających z doręczenia. A więc:

 

  1. osoba, której dotyczy zagraniczne postępowanie mandatowe nie zostaje należycie pouczona o swoich prawach i możliwości zaskarżenia orzeczenia - ponieważ mogła listu z pouczeniem po prostu nie otrzymać;
  2. osoba, wobec której wydano w zagranicznych sądzie orzeczenie pod jej nieobecność, a nie została powiadomiona o terminie rozprawy i możliwości wydania wyroku pod jej nieobecność - ponieważ mogła o terminie wskazanym w piśmie niedoręczonym nie wiedzieć.

 

 

źródło: http://wroclaw.naszemiasto.pl/artykul/reklamy-zapychaja-skrzynki-na-listy-jak-z-tym-walczyc,1756873,art,t,id,tm.html

 

            Powyższe okoliczności mogą być przyczyną odmowy wykonania orzeczenia kraju Unii Europejskiej przez sąd w Polsce.

 

Reasumując - na zwykły list pozostawiony w skrzynce można nie odpowiadać.

 

W przypadkach doręczenia za potwierdzeniem odbioru - odsyłamy tu:

https://anuluj-mandat.pl/blog/post/nie-ma-podstaw-do-placenia-mandatow-z-zagranicznych-fotoradarow

 

 

W razie problemów zapraszamy korzystania z pomocy naszych prawników:

https://anuluj-mandat.pl/advice

           A.N Anuluj-Mandat.pl

 Kategorie