15
02.2015

Piszmy skargi na wyczyny Strażników Miejskich do Wojewody i Komendanta Policji




Każde nawet najmniejsze przekroczenie uprawnień przez Strażnika w kwestii fotoradaru (wezwania alternatywne, źle ustawione urządzenia, działania bez uprawnień, popełniane wykroczenia podczas czynności, arogancja itd) powinno skutkować z naszej strony zawiadomieniem prokuratury (która jednak niechętnie się zajmuje postepowaniem przeciwko innym służbom) oraz personalną skargą na komendatna straży i danego funkcjonariusza do Wojewody.

Nie do Gminy, Wójta, Burmistrza czy Prezydenta Miasta ale do Wojewody właśnie !!!

Bowiem nadzór nad działalnością strażników miejskich i gminnych, w zakresie określonym w art. 9 ust. 2 pkt 1–3 ustawy o strażach gminnych, sprawuje wojewoda przy pomocy komendanta wojewódzkiego (Stołecznego jesli chodzi o Warszawę) Policji, działającego w jego imieniu.

Wśród ww. zadań znajduje  się odwołanie do uprawnień określonych w art. 12 w związku z art 11 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych, przyznającego strażom miejskim i gminnym prawo do kontroli ruchu drogowego z wykorzystaniem stacjonarnych i mobilnych urządzeń do pomiaru prędkości. Nadzór nad strażami miejskimi i gminnymi przez wojewodę jest związany z policyjnym charakterem Straży.

To założenie jest zgodne z poglądem Trybunału Konstytucyjnego, który w wyroku z dnia 4 maja 1998 r. (sygn. K 38/97) stwierdził, że utrzymanie porządku publicznego na terenie gminy jest tego rodzaju zadaniem własnym o charakterze publicznym, którego wypełnianie nakłada na organy gmin obowiązki inne niż te, jakie są następstwem wykonywania zadań własnych o charakterze gospodarczym. Trybunał Konstytucyjny zauważył ponadto, że „uprawnienia straży gminnych mają charakter policyjny, a więc służą realizacji zadań publicznych państwa”.

Skarżmy wiec się wojewodzie, podając tę podstawę prawną i wysyłajmy skargę do wiadomości wojewódzkiego komendanta policji. Na skargę organ musi nam odpowiedzieć i podjąć przewidziane prawem działania.

Oczywiście skargi piszemy niezależnie od naszej podstawowej obrony przed bezprawiem mandatowym oraz nawet wtedy, gdy kłopotów sami nie mamy ale jesteśmy świadkami nadużyć.

Np wszyskie takie udokumentowane historie (nawet bez zdjęć ale np. z danymi samochodu) powinny się skończyć odpowiednimi skargami i zgłoszeniami wykroczeń.
Oni nas nękają bezkarnie więc nie odpuszczajmy tym, którzy powinni sami świecić przykładem:

SM Poznajpg

 

SM Gamoniejpg

 

StraFoto2jpg

 

Witowo-Koscielisko2jpg

GdaskBezKogutajpg

fatalny fotoradarjpg

 

straz_zlupi_kierowcow_640x0_rozmiar-niestandardowyjpg

Gos Bytowajpg

WP_004640jpg

 



Kategorie