16
12.2014

Wyrok zaoczny za jazdę Skodą Octavią 360 km/h
Skoda Oktawia 227kmjpg

Tego sądu nie tłumaczy, że wyrok zaoczny wydaje sie pod nieobecność strony i tylko w oparciu o wniosek o ukaranie, bez merytorycznego rozpatrywania sprawy.
Oto mamy przykład nie tylko indolencji Sędzi, wyjątkowego niechlujstwa procesowego ale automatyzacji czynności, która nie tylko nie ma nic wspólnego z wymiarem sprawiedliwości ale nie licuje z godnością Orła w koronie, który Sędzia nosi na szyi i który sygnuje "powagę" tego dokumentu.

To wyrok zaoczny, więc łatwo może się uprawomocnić, wystarczy, że obwiniony nie zachowa się właściwie w terminie 7 dni. Czego konsekwencją będzie jego odpowiedzialność za czyn absurdalny i z pewnością nie popełniony - czyli grzywna, koszty sądowe i 10 pkt.

Takie 10 pkt karnych może przesądzić o utracie prawa jazdy (i uprawnień na wszystkie kategorie) co w konsekwencji często może doprowadzić do utraty pracy przez obwinionego. Dlatego tak śmieszna pomyłka w wyroku to nie zabawa.

Co w ogóle powinniśmy zrobić jeśli otrzymamy wyrok zaoczny?

Te kwestie regulują art.479 - 482 kpk

Zacznijmy od początku. Wyrok zaoczny nie jest wyrokiem nakazowym, chociaż także przysługuje od niego sprzeciw. 

Sprzeciw od wyroku nakazowego i wyroku zaocznego, to zresztą dwia zupełnie inne pisma procesowe.

Wyrok nakazowy wydaje się bez rozprawy i bez wcześniejszego powiadomienia obwinonego przez sąd. De facto wyrok nakazowy jest pierwszym dokumentem, jaki otrzyma obwiniony z sądu. Wiecej o wyroku nakazowym pisaliśmy tutaj

Natomiast, aby Sąd mógł wydać wyrok zaoczny musza byc spełnione dwie przesłanki:

Pierwsza: wcześniejsze powiadomienie obwinionego o terminie rozprawy,

Druga: nieobecność obwinionego na rozprawie.

Przy czym sąd może wydać wyrok zaoczny ale nie musi.

Wyrok zaoczny musi być doręczony obwinionemu.

Od doręczenia obwiniony ma 7 dni na napisanie i wysłanie poleconym, lub złożenie na biuro podawcze dwóch pism procesowych:

1. Sprzeciwu - w którym obwiniony usprawiedliwiia swoją nieobecność na rozprawie

2. Wniosku o doręczenie uzasadnienia wyroku zaocznego na piśmie - na wszelki wypadek, gdyby sprzeciw nie został uznany.

Jeżeli sprzeciw (to usprawiedliwienie) zostanie uznany wyrok zaoczny ulega uchyleniu z mocy prawa, sprawa wraca do postępowania zwykłego w pierwszej instancji i zostaje wyznaczony nowy termin rozprawy.

Jeżeli sprzeciw nie zostanie uwzględniony, możemy się na to jeszcze zażalić (w terminie 7 dni).

Jeśli zażalenie nic nie da, kluczowe staje się nasz równoległy wniosek o uzasadnienie wyroku zaocznego na piśmie. Po otrzymaniu tego uzasadnienia będziemy bowiem mieli 7 dni na złożenie apelacji. Czyli na możliwość dalszej walki w sprawie, tym razem przed II instancją czyli Sądem Okręgowym.

Gdybyśmy nie złożyli z ostrożności procesowej wniosku o uzasadnienie wyroku, tylko czekali na rozstrzygnięcie w sprawie sprzeciwu, mogłoby się okazać, że mimo zażalenia sprzeciw nie został uwzgledniony, a już jesteśmy dawno po terminie i nie możemy złożyć apelacji.

I właśnie takim sposobem, mógł się łatwo uprawomocnić tak debilny wyrok jak ten, który omawiamy. Pouczenia bowiem mówiące jednocześnie o sprzeciwie i uzasadnieniu są często tak nieczytelne dla obywateli, że obwiniony, który odebrał wyrok zaoczny zwyczajnie nie wie co robić: czy składać sprzeciw czy wniosek o uzasadnienie.

Dlatego przestrzegamy, należy składać jedno i drugie!

W samej apelacji jakby co pomożemy.

Aby były na nią argumenty i szanse wygrania całej sprawy, prosimy pamiętać, by już od odebrania pierwszego wezwania mandatowego reagować właściwie:

http://anuluj-mandat.pl/blog/post/10-przykazan-nekanego-za-fotoradarKategorie