23
01.2016

Zaczęły się w sądach umorzenia spraw fotoradarowych z nieuprawnionego oskarżenia Straży Miejskich i Gminnych
Już w październiku 2015 informowaliśmy, że skutkiem zabrania fotoradarów i monitoringów światła czerwonego strażom miejskim w styczniu 2016 sądy zaczną umarzać takie postępowania wszczęte na wniosek straży ze względu na utratę przez nich praw oskarżyciela publicznego:

https://anuluj-mandat.pl/blog/post/w-styczniu-2016-czeka-nas-lawina-umorzen-spraw-mandatowych

I proszę, już klienci przesyłają nam pierwsze postanowienia o umorzeniu wydane po podniesieniu w sprzeciwie do nakazu lub we wniosku złożonym na rozprawie zapłaty brak skargi uprawnionego oskarżyciela.

Jeśli przyjdzie wyrok nakazowy dotyczący sprawy założonej przez straż miejską lub gminną na podstawie domniemanego wykroczenia ujawnionego przez fotoradar, monitoring, kamerę na skrzyżowaniu to mozna stosowny sprzeciw z odpowiednimi argumentami pobrać tutaj (dok. nr 2) 

https://anuluj-mandat.pl/steps/step_1

Jesli natomiast już jest wyznaczony termin rozprawy w takiej sprawie odpowiedni wniosek o umorzenie, powołujący się na te nowe argumenty przygotują nasi prawnicy na zlecenie indywidualne, gdyzdok nr 3 z generatora zawiera inne argumenty niż przyinnych sprawachz SM/SG

https://anuluj-mandat.pl/advice

Podobnie przygotujemy apelację gdy taka sprawa trafiła do II instancji a rozprawę wyznaczono na termin już w 2016 r.  lub gdy sąd rejonowy okaże się na tyle głupi lub przekupny, że nie raczy zastosować bezwzglęnie obowiązujących przepisów z art. 5 ust. 1 pkt 9) kpw i postepowania nie umorzy:

https://anuluj-mandat.pl/advice

Ze względu na to, że jak się okazuje sprawy są różnie rozgrzebane i różne rzeczy się w nich dzieją, na razie jeszcze nie udało się nam się stworzyć takiego uniwersalnego wniosku do złożenia na rozprawie w wersji do pobrania automatycznego. Żeby więc uzyskać postanowienie jak publikowane poniżej trzeba złożyć zlecenie indywidualne na pismo procesowe. 

 Kategorie