12
01.2016

Zaostrzony taryfikator mandatów obowiązujący w 2016

 

Nie wszyscy o tym wiedzą, ale nowy taryfikator mandatów karnych, który obowiązuje w roku 2016 wszedł w życie już 11 kwietnia 2015 r. Dotkliwymi zmianami, które dotkną kierowców są m. in. podwyższenie kwoty za posługiwanie się przez osobę do tego nieuprawnioną kartą parkingową, o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, i jednocześnie niestosowanie się do znaków drogowych takich jak P-18 „stanowisko postojowe” i P-24 „miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej” albo P-20 „koperta” i P-24 „miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej”, umieszczonego samodzielnie bez znaku pionowego D-18, D-18a lub D-18b czyli dość popularne (szczególnie w takich miejscach jak np. parkingi galerii handlowych) parkowanie na „kopercie” dla niepełnosprawnych.

Znacznie „poszły w górę” również mandaty za takie przewinienia jak np.

 • Brak elementów odblaskowych podczas gdy poruszamy się poboczem w obszarze niezabudowanym może nas kosztować aż 100 zł!
 • Kierujący rowerem będąc w stanie nietrzeźwości (tj. powyżej 0.5 promila alkoholu we krwi) pożegnają się z 500 zł, które będą musiały uiścić tytułem mandatu karnego,
 • Jazda bez kasku pojazdem typu quad kosztuje teraz 100 zł,
 • Posługiwanie się kartą parkingową osoby niepełnosprawnej kosztuje delikwenta 300 zł,
 • Jeśli pojazd mechaniczny będzie prowadzić osoba niemająca uprawnień otrzyma ona mandat w wysokości aż 500 zł, natomiast właściciel/ posiadacz/ użytkownik, który dopuścił do tego aby taka osoba (bez uprawnień) prowadziła jego pojazd dostanie mandat w kwocie 300 zł…

 

To tylko niektóre „kwiatki” jakie zostały nam przygotowane przez odchodzącą ekipę rządzącą, a które będą nas obowiązywać w roku 2016. Zachęcamy do zapoznania się z pełnym taryfikatorem wysokości mandatów karnych, który znajdziecie poniżej!

Pisaliśmy już o nim tutaj (looknij):

http://anuluj-mandat.pl/blog/post/nowy-ostrzejszy-taryfikator-mandatow 

Ale warto przypomnieć, bo wielu osobom się wydaje, że mamy do czynienia z kolejną regulacją w tej sprawie.

 

     Przepisy o ruchu pieszych

 

 1. Wchodzenie na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd:
  • na przejściach dla pieszych: 50
  • w miejscach innych niż przejścia dla pieszych: 100
 1. Wchodzenie na jezdnię spoza pojazdu lub innej przeszkody ograniczającej widoczność drogi: 100
 2. Przechodzenie przez jezdnię w miejscu, w którym urządzenia zabezpieczające lub przeszkoda oddzielają drogę dla pieszych albo chodnik od jezdni: 50
 3. Niestosowanie się do znaków drogowych dotyczących ruchu pieszych: 50
 4. Przechodzenie przez jezdnię w miejscach o ograniczonej widoczności drogi
  • na obszarze zabudowanym: 50
  • na obszarze niezabudowanym 100
 5. Zwalnianie kroku lub zatrzymywanie się bez uzasadnionej potrzeby podczas przechodzenia przez jezdnię lub torowisko: 50
 6. Przebieganie przez jezdnię: 50
 7. Chodzenie po torowisku: 50
 8. Wchodzenie na torowisko gdy zapory lub pół zapory są opuszczone lub rozpoczęto ich opuszczanie: 100
 9. Naruszenie obowiązku korzystania przez pieszego z chodnika lub drogi dla pieszych, a w razie ich braku – z pobocza: 50
 10. Naruszenie przez pieszego idącego po poboczu lub jezdni obowiązku poruszania się po lewej stronie drogi: 50
 11. Naruszenie przez pieszych obowiązku poruszania się po jezdni jeden za drugim: 50
 12. Naruszenie obowiązku korzystania z przejść dla pieszych podczas przechodzenia przez jezdnię lub torowisko: 50
 13. Korzystanie z dróg niedostępnych dla pieszych: 50
 14. Naruszenie przepisów dotyczących ruchu pieszych na drogach dla rowerów: 50
 15. Niestosowanie się do obowiązku używania elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu drogowego przez pieszego poruszającego się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym, chyba że porusza się po drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych lub chodniku: do 100

 Przepisy dotyczące ruchu pojazdów

 1. Zajmowanie więcej niż jednego, wyznaczonego na jezdni, pasa ruchu: 150
 2. Naruszenie obowiązku poruszania się po poboczu przez kierującego pojazdem zaprzęgowym, rowerem, wózkiem rowerowym, motorowerem, wózkiem ręcznym albo osobę prowadzącą pojazd napędzany silnikiem: 100
 3. Nieustąpienie miejsca nadjeżdżającemu pojazdowi szynowemu przez kierującego pojazdem: 250
 4. Niekorzystanie z pasów bezpieczeństwa podczas jazdy: 100
 5. Przewożenie dziecka w pojeździe:
  • poza fotelikiem ochronnym lub innym urządzeniem do przewożenia dzieci: 150 zł,
  • w foteliku ochronnym, siedzącego tyłem do kierunku jazdy na przednim siedzeniu pojazdu wyposażonego w poduszkę powietrzną dla pasażera: 150 zł,
 6. Kierowanie pojazdem przewożącym pasażerów niekorzystających z pasów bezpieczeństwa: 100
 7. Nieużywanie kasku ochronnego odpowiadającego właściwym warunkom technicznym podczas jazdy motocyklem, czterokołowcem lub motorowerem: 100
 8. Kierowanie motocyklem, czterokołowcem lub motorowerem przewożącym pasażera nieużywającego kasku ochronnego odpowiadającego właściwym warunkom technicznym: 100
 9. Przewożenie osoby w stanie nietrzeźwości, stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu na rowerze lub motorowerze albo motocyklu poza bocznym wózkiem: 150
 10. Korzystanie podczas jazdy z telefonu wymagające trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku przez kierującego pojazdem: 200
 11. Wjeżdżanie na pas między jezdniami: 100
 12. Niedopełnienie obowiązków przez uczestników wypadku poprzez nieusunięcie pojazdu z miejsca wypadku, w którym nie było zabitego lub rannego: 150
 13. Nieużywanie elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu przez osobę wykonującą roboty lub inne czynności na drodze: 150
 14. Brak oznaczenia lub niewłaściwe oznaczenie pojazdów do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu państwowego: 300

 

 

 

 • Włączanie się do ruchu

 

 1. Nieustąpienie pierwszeństwa innemu pojazdowi lub uczestnikowi ruchu podczas włączania się do ruchu: 300
 2. Uniemożliwienie włączenia się do ruchu autobusowi (trolejbusowi) sygnalizującemu zamiar zmiany pasa ruchu lub wjechania z zatoki na jezdnię z oznaczonego przystanku na obszarze zabudowanym: 200
 3. Naruszenie obowiązków przez kierującego pojazdem zbliżającego się do miejsca postoju autobusu szkolnego: 200

 

      Prędkość i hamowanie

 1. Przekroczenie dopuszczalnej prędkości:
  1. do 10 km/h: do 50 zł,
  2. o 11-20 km/h: od 50 do 100 zł,
  3. o 21-30 km/h: od 100 do 200 zł,
  4. o 31-40 km/h: od 200 do 300 zł,
  5. o 41-50 km/h: od 300 do 400 zł,
  6. o 51 km/h i więcej: od 400 do 500 zł.
 2. Hamowanie w sposób powodujący zagrożenie bezpieczeństwa ruchu lub jego utrudnienie: od 100 do 300 zł 
 3. Jazda z prędkością utrudniającą ruch innym kierującym: od 50 do 200 zł Niezachowanie przez kierujących pojazdami objętymi indywidualnym ograniczeniem prędkości albo pojazdami lub zespołami pojazdów o długości większej niż 7 metrów niezbędnego odstępu od pojazdów znajdujących się przed nimi: 200
 4. Przekroczenie indywidualnie określonej dopuszczalnej prędkości dla danego pojazdu:
  1. do 10 km/h: do 50 zł,
  2. o 11-20 km/h: od 50 do 100 zł,
  3. o 21-30 km/h: od 100 do 200 zł,
  4. o 31-40 km/h: od 200 do 300 zł,
  5. o 41-50 km/h: od 300 do 400 zł,
  6. o 51 km/h i więcej: od 400 do 500 zł.

 

      Zmiana kierunku jazdy lub pasa ruchu

 1. Zawracanie w warunkach, w których mogłoby to zagrażać bezpieczeństwu ruchu lub ruch ten utrudnić: od 200 do 400
 2. Zawracanie w tunelach, na mostach i wiaduktach oraz na drogach jednokierunkowych: 200
 3. Utrudnianie lub tamowanie ruchu poprzez niesygnalizowanie lub błędne sygnalizowanie manewru: 200
 4. Nieodpowiednie ustawienie pojazdu na jezdni przed skręceniem: 150
 5. Nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego pojazdem zmieniającego zajmowany pas ruchu: 250

 

Wymijanie, omijanie i cofanie

 1. Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu: 500
 2. Omijanie pojazdu oczekującego na otwarcie ruchu przez przejazd kolejowy w sytuacji, w której wymagało to wjechania na część jezdni przeznaczoną dla przeciwnego kierunku ruchu: 250 zł ‘
 3. Utrudnianie ruchu podczas cofania: od 50 do 200
 4. Naruszenie zakazów cofania w tunelach, na mostach i wiaduktach: 200

 

VII. Wyprzedzanie

 1. Wyprzedzanie na przejściach dla pieszych lub bezpośrednio przed nimi: 200
 2. Wyprzedzanie na przejazdach dla rowerzystów lub bezpośrednio przed nimi: 200
 3. Naruszenie przez kierującego obowiązku upewnienia się przed wyprzedzaniem, czy:
  1. ma odpowiednią widoczność i dostateczne miejsce do wyprzedzania bez utrudnienia komukolwiek ruchu: 250 zł,
  2. kierujący jadący za nim nie rozpoczął manewru wyprzedzania: 250
 4. Naruszenie zakazu wyprzedzania pojazdu silnikowego przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia: 300
 5. Naruszenie zakazu wyprzedzania na zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymi: 300
 6. Naruszenie zakazu wyprzedzania na skrzyżowaniach: 300
 7. Wyprzedzanie na przejazdach kolejowych albo tramwajowych i bezpośrednio przed nimi: 300
 8. Wyprzedzanie bez zachowania bezpiecznego odstępu od wyprzedzanego pojazdu lub uczestnika ruchu: 300
 9. Wyprzedzanie z niewłaściwej strony: 200
 10. Zwiększanie prędkości przez kierującego pojazdem wyprzedzanym: 350
 11. Niestosowanie się przez kierującego pojazdem wolnobieżnym, ciągnikiem rolniczym lub pojazdem bez silnika do obowiązku zjechania jak najbardziej na prawo w celu ułatwienia wyprzedzenia: 100
 12. Wyprzedzanie pojazdu uprzywilejowanego na obszarze zabudowanym: 300

 

VIII. Przecinanie się kierunków ruchu

 1. Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa pieszym znajdującym się na przejściu: 350
 2. Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa pieszym na skrzyżowaniu przy skręcaniu w drogę poprzeczną: 350
 3. Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa pieszym przy przejeżdżaniu przez chodnik lub drogę dla pieszych albo podczas jazdy po placu, na którym ruch pieszych i pojazdów odbywa się po tej samej powierzchni: 350
 4. Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa rowerowi znajdującemu się na przejeździe dla rowerzystów: 350
 5. Nieustąpienie przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, pierwszeństwa rowerzyście jadącemu na wprost po jezdni, pasie ruchu dla rowerów, drodze dla rowerów lub innej części drogi, którą zamierza opuścić: 350
 6. Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa rowerowi przy przejeżdżaniu przez drogę dla rowerów poza jezdnią: 350
 7. Niezatrzymanie pojazdu w celu umożliwienia przejścia przez jezdnię osobie niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku lub osobie o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej: 350
 8. Naruszenie obowiązku usunięcia pojazdu unieruchomionego na przejeździe kolejowym (tramwajowym) lub ostrzegania kierujących pojazdami szynowymi w sytuacji, w której usunięcie pojazdu nie było możliwe: 300
 9. Naruszenie obowiązku zatrzymania pojazdu w takim miejscu i na taki czas aby umożliwić pieszym swobodny dostęp do pojazdów komunikacji publicznej – w przypadku braku wysepki dla pasażerów na przystanku: 100 zł 
 10. Naruszenie zakazu objeżdżania opuszczonych zapór lub pół zapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeśli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało zakończone: 300
 11. Naruszenie zakazu wjeżdżania na przejazd jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy: 300
 12. Jazda wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych pojazdem silnikowym: 250
 13. Jazda wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych innym pojazdem niż pojazd silnikowy: 100 zł 
 14. Naruszenie przez kierującego zakazu wjeżdżania na skrzyżowanie, jeśli na skrzyżowaniu lub za nim nie ma miejsca do kontynuowania jazdy: 300

 

Ostrzeganie oraz jazda w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza

 1. Niewłączanie przez kierującego pojazdem wymaganych świateł w czasie jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza: 200
 2. Naruszenie przez kierującego pojazdem innym niż silnikowy zakazu wyprzedzania innych pojazdów w czasie jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza oraz obowiązku korzystania z pobocza drogi, a jeżeli nie jest to możliwe – to jazdy jak najbliżej krawędzi jezdni: 100
 3. Nadużywanie sygnałów dźwiękowych lub świetlnych: 100
 4. Używanie sygnałów dźwiękowych na obszarze zabudowanym: 100
 5. Używanie tylnych świateł przeciwmgłowych przy normalnej przejrzystości powietrza: 100

 

Holowanie

 1. Holowanie pojazdu, w którym znajduje się kierujący niemający wymaganych uprawnień do kierowania tym pojazdem: 250 zł 
 2. Holowanie pojazdu na połączeniu sztywnym, jeżeli nie jest sprawny co najmniej jeden układ hamulcowy, albo na połączeniu giętkim, jeżeli nie są sprawne dwa układy hamulcowe: 250 zł 
 3. Holowanie pojazdu o niesprawnym układzie kierowniczym lub niesprawnych hamulcach: 250 zł 
 4. Holowanie pojazdu na połączeniu giętkim, jeżeli w pojeździe tym działanie układu hamulcowego uzależnione jest od pracy silnika, a silnik jest unieruchomiony: 250
 5. Holowanie więcej niż jednego pojazdu, z wyjątkiem pojazdu członowego: 250
 6. Holowanie pojazdem z przyczepą (naczepą): 250 zł 
 7. Naruszenie przez kierującego warunków holowania poprzez:
  1. niewłączanie w pojeździe holującym świateł mijania: 100
  2. nieprawidłowe połączenie pojazdu holowanego z holującym: 150
  3. brak oznaczenia lub niewłaściwe oznaczenie pojazdu holowanego: 150 zł (art.31 ust.1 pkt 5)
  4.  niezachowanie właściwej odległości między pojazdami holowanym a holującym: 100
  5. niewłaściwe oznakowanie połączenia między pojazdami (holu) albo brak takiego oznakowania: 50

 

 

Przepisy o ruchu rowerów, motorowerów, pojazdów zaprzęgowych oraz ruchu zwierząt

 

 1. Naruszenie przez kierującego rowerem obowiązku przewożenia dziecka do lat 7 na dodatkowym siodełku: 50
 2. Naruszenie przez kierującego rowerem obowiązku korzystania z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeśli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić: 50
 3. Nieustąpienie miejsca pieszym przez kierującego rowerem korzystającego z drogi dla rowerów i pieszych: 50
 4. Nieopuszczenie przez kierującego rowerem śluzy rowerowej, kiedy zaistnieje możliwość kontynuowania jazdy w zamierzonym kierunku: 50
 5. Naruszenie przez kierującego rowerem lub motorowerem zakazu jazdy po jezdni obok innego uczestnika ruchu: 50
 6. Utrudnianie poruszania się innym uczestnikom ruchu przez kierującego rowerem jadącego po jezdni obok innego roweru lub motoroweru: 200
 7. Naruszenie przez kierującego rowerem lub motorowerem zakazu jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg na pedałach lub podnóżkach: 50
 8. Naruszenie przez kierującego rowerem lub motorowerem zakazu czepiania się pojazdów: 100
 9. Naruszenie przez kierującego rowerem przepisów o korzystaniu z chodnika lub drogi dla pieszych: 50
 10. Naruszenie przez kierującego pojazdem zaprzęgowym zakazu jazdy obok innego uczestnika ruchu na jezdni: 100
 11. Naruszenie przez kierującego pojazdem zaprzęgowym zakazu pozostawiania pojazdu niezabezpieczonego przed ruszeniem: 100 zł 
 12. Naruszenie przez kierującego pojazdem zaprzęgowym zakazu jazdy pojazdami na płozach bez dzwonków lub grzechotek: 50
 13. Naruszenie przez jeźdźca lub poganiacza obowiązku korzystania z określonej drogi lub części drogi: 100
 14. Pędzenie zwierząt płochliwych niesprawnych fizycznie lub niedających sobą kierować: 50
 15. Pędzenie zwierząt bez odpowiedniego nadzoru, a pojedynczych bez uwięzi: 50
 16. Naruszenie przez poganiacza obowiązku poruszania się po lewej stronie pędzonych zwierząt: 50
 17. Naruszenie przez poganiacza obowiązku używania, w okresie niedostatecznej widoczności, odpowiedniego oświetlenia: 50
 18. Naruszenie przez poganiacza zakazu pędzenia zwierząt po określonych drogach: 50
 19. Naruszenie przez poganiacza zakazu przepędzania zwierząt w poprzek drogi w miejscu niewidocznym na dostateczną odległość: 50
 20. Naruszenie przez poganiacza zakazu zatrzymywania zwierząt na jezdni: 50
 21. Naruszenie przez poganiacza zakazu dopuszczania do zajmowania przez zwierzęta więcej niż prawej połowy jezdni albo drogi dla pieszych lub rowerów: 50
 22. Naruszenie nakazu, aby w czasie postoju na drodze poza obszarem zabudowanym pojazd zaprzęgowy znajdował się poza jezdnią: 50
 23. Pozostawienie pojazdu zaprzęgowego na postoju bez zachowania środków ostrożności niezbędnych do uniknięcia wypadku: 50
 24. Naruszenie wprowadzonych przez radę powiatu zakazów pędzenia zwierząt: 50

 

 

XII. Autostrady i drogi ekspresowe

 

 1. Naruszenie zakazu zawracania na autostradzie lub drodze ekspresowej: 300
 2. Cofanie na autostradzie lub drodze ekspresowej: 300
 3. Wjazd na autostradę lub drogę ekspresową pojazdem, dla ruchu którego drogi te nie są przeznaczone: 250
 4. Zatrzymanie lub postój pojazdu na autostradzie lub drodze ekspresowej w innych miejscach niż wyznaczone w tym celu: 300
 5. Nieusunięcie z jezdni pojazdu unieruchomionego z przyczyn technicznych oraz nieostrzeganie innych uczestników ruchu: 300
 6. Niesygnalizowanie lub niewłaściwe sygnalizowanie postoju pojazdu silnikowego z powodu uszkodzenia lub wypadku na autostradzie lub drodze ekspresowej: 300

 

XIII. Zatrzymanie i postój

 

 1. Zatrzymanie lub postój pojazdu w warunkach, w których nie jest on z dostatecznej odległości widoczny dla innych kierujących lub powoduje utrudnienie ruchu: od 100 do 300
 2. Niezachowanie wymaganego odstępu za poprzedzającym pojazdem przez kierującego pojazdem w tunelu, podczas zatrzymania wynikającego z warunków lub przepisów ruchu drogowego: 100
 3. Zatrzymywanie pojazdu:
 4. na przejeździe kolejowym lub tramwajowym, na skrzyżowaniu oraz w odległości mniejszej niż 10 m od przejazdu lub skrzyżowania: 300 zł,
 5. na przejściu dla pieszych lub na przejeździe dla rowerzystów oraz w odległości mniejszej niż 10 m przed tym przejściem lub przejazdem, a na drodze dwukierunkowej o dwóch pasach ruchu – także za nimi: od 100 do 300 zł,
 6. w tunelu, na moście lub na wiadukcie: 200 zł,
 7. na jezdni wzdłuż linii ciągłej oraz w pobliżu jej punktów krańcowych, jeżeli kierujący pojazdami wielośladowymi są zmuszeni do najeżdżania na tę linię: 100 zł,
 8. na jezdni obok linii przerywanej wyznaczającej krawędź jezdni oraz na jezdni lub na poboczu obok linii ciągłej wyznaczającej krawędź jezdni: 100 zł,
 9. w odległości mniejszej niż 10 m od przedniej strony znaku lub sygnału drogowego, jeżeli pojazd je zasłania: 100 zł,
 10. przy lewej krawędzi jezdni: 100 zł,
 11. na pasie między jezdniami: 100 zł,
 12. w odległości mniejszej niż 15 m od słupka lub tablicy oznaczającej przystanek, a na przystanku z zatoką – na całej jej długości: 100 zł,
 13. w odległości mniejszej niż 15 m od punktów krańcowych wysepki, jeżeli jezdnia z prawej jej strony ma tylko jeden pas ruchu: 100 zł,
 14. na drodze dla rowerów, pasie ruchu dla rowerów lub w śluzie rowerowej, z wyjątkiem roweru: 100 zł.
 15. Brak sygnalizowania lub niewłaściwe sygnalizowanie postoju pojazdu z powodu uszkodzenia lub wypadku: 150
 16. Naruszenie warunków dopuszczalności zatrzymania lub postoju pojazdu na chodniku: 100
 17. Naruszenie obowiązku zatrzymania pojazdu na jezdni jak najbliżej jej krawędzi i równolegle do niej: 100
 18. Naruszenie obowiązku umieszczania pojazdu (z wyjątkiem pojazdu zaprzęgowego) poza jezdnią w czasie postoju na drodze poza obszarem zabudowanym: od 150 do 300
 19. Naruszenie zakazu postoju w miejscach utrudniających wjazd lub wyjazd: 100
 20. Naruszenie zakazu postoju w miejscach utrudniających dostęp do innego prawidłowo zaparkowanego pojazdu lub wyjazd tego pojazdu: 100
 21. Naruszenie zakazu postoju przed lub za przejazdem kolejowym na odcinku od przejazdu do słupka wskaźnikowego z jedną kreską: 100
 • Naruszenie zakazu postoju w strefie zamieszkania w miejscach innych niż wyznaczone: 100
 • Naruszenie zakazu postoju na obszarze zabudowanym pojazdu lub zespołu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 16 ton lub o długości przekraczającej 12 m: od 200 do 300

 

XIV. Używanie świateł zewnętrznych

 1. Jazda bez wymaganych świateł od zmierzchu do świtu: 200
 2. Jazda bez wymaganych świateł od świtu do zmierzchu: 100
 3. Jazda bez wymaganych świateł pojazdami niewyposażonymi w światła mijania, drogowe lub do jazdy dziennej: 100
 4. Jazda bez wymaganych świateł w tunelu, niezależnie od pory doby: 200
 5. Nieużywanie wymaganego oświetlenia podczas zatrzymania lub postoju w warunkach niedostatecznej widoczności: od 150 do 300
 6. Korzystanie ze świateł drogowych w sposób niezgodny z przepisami: 200
 7. Naruszenie warunków dopuszczalności używania przednich świateł przeciwmgłowych: 100
 8. Używanie „szperacza” podczas jazdy: 100

 

 Używanie pojazdów w ruchu drogowym

 

 1. Bezpodstawne korzystanie z ułatwień w ruchu drogowym przez kierującego pojazdem uprzywilejowanym: 300
 2. Używanie pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu osoby znajdującej się w pojeździe lub poza nim: 200
 3. Zakrywanie świateł oraz urządzeń sygnalizacyjnych: 200
 4. Zakrywanie tablic rejestracyjnych lub innych wymaganych tablic albo znaków, które powinny być widoczne: 100
 5. Oddalenie się kierującego od pojazdu, gdy silnik jest w ruchu: 50
 6. Używanie opon z umieszczonymi w nich na trwałe elementami przeciwślizgowymi: 100
 7. Używanie łańcuchów przeciwślizgowych na oponach na drodze niepokrytej śniegiem: 100
 8. Wjeżdżanie między jadące w kolumnie rowery lub wózki rowerowe: 200
 9. Naruszenie przepisów dotyczących przewozu dzieci lub młodzieży przez:
 10. Niedopełnienie przez kierującego autobusem szkolnym obowiązku:
 11. Naruszenie przepisów dotyczących przewozu osób niepełnosprawnych przez kierującego pojazdem przewożącym takie osoby: 200
 12. Niezachowanie szczególnej ostrożności przez kierującego pojazdem, który omija pojazd przeznaczony do przewozu osób niepełnosprawnych: 200
 13. Naruszenie przepisów o obowiązku wysyłania przez pojazdy żółtych sygnałów błyskowych: 200
 14. Bezpodstawne używanie żółtego sygnału błyskowego: 100
 15. Ozdabianie tablic rejestracyjnych oraz umieszczanie z przodu lub z tyłu pojazdu znaków, napisów lub przedmiotów ograniczających czytelność tych tablic: 50
 16. Używanie pojazdu na obszarze zabudowanym w sposób powodujący uciążliwości związane z nadmierną emisją spalin do środowiska lub nadmiernym hałasem: do 300
 17. Nieoznaczenie pojazdu zarejestrowanego za granicą znakiem określającym państwo rejestracji: 100
 18. Umieszczenie na pojeździe znaku określającego inne państwo niż to, w którym pojazd został zarejestrowany: 100
 19. Pozostawienie pracującego silnika podczas postoju na obszarze zabudowanym: 100
 1. kierującego pojazdem przewożącym dzieci lub młodzież: 200 zł,
 2. oznaczenie pojazdu tablicami informującymi, że przewożone są nim dzieci lub młodzież, w czasie gdy dzieci lub młodzież nie są przewożone: 50 zł,
 3. kierującego innym pojazdem: 200 zł.
 1. włączenia świateł awaryjnych podczas wsiadania lub wysiadania dzieci: 200 zł,
 2. zdjęcia, zasłonięcia lub złożenia tablicy z napisem "autobus szkolny" i jeżeli są przewożone inne osoby lub nie przewozi się żadnych osób: 50

 

 

 

XVI. Przewóz ładunków i ciągnięcie przyczep

 

 1. Umieszczenie na pojeździe ładunku w sposób zasłaniający światła lub urządzenia sygnalizacyjne: 200 zł 
 2. Umieszczenie na pojeździe ładunku w sposób zasłaniający tablice rejestracyjne lub inne tablice albo znaki, w które pojazd jest wyposażony: 100
 3. Przewożenie ładunku nieoznaczonego lub oznaczonego w niewłaściwy sposób: 150 zł 
 4. Niezabezpieczenie urządzeń służących do mocowania ładunku przed rozluźnieniem się, swobodnym zwisaniem lub spadnięciem podczas jazdy: 200 zł 
 5. Naruszenie przepisów o przewozie ładunków sypkich: 150 zł 
 6. Ciągnięcie przyczepy o rzeczywistej masie całkowitej większej niż dopuszczalna w odniesieniu do określonego rodzaju pojazdu ciągnącego: od 100 do 300

 

XVII. Przewóz osób

 1. Przewóz osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu: 100 zł za każdą osobę przewożoną w niewłaściwy sposób, nie więcej niż 500 zł
 2. Przewóz osób w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu albo wynikających z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu niepodlegającego rejestracji: 100 zł za każdą osobę przewożoną w niewłaściwy sposób, nie więcej niż 500 zł
 3. Naruszenie warunków przewozu osób w przyczepach: 100
 4. Naruszenie warunków dopuszczalności przewozu osób samochodem ciężarowym poza kabiną kierowcy: 100
 5. Naruszenie zakazu palenia tytoniu lub spożywania pokarmów w czasie jazdy: 50

 

 

XVIII. Kierujący

 1. Kierowanie pojazdem silnikowym, z wyłączeniem czterokołowca lekkiego, lub tramwajem przez osobę niemającą:
  1. uprawnienia do kierowania pojazdami: 500
  2. uprawnienia wymaganego dla danego rodzaju pojazdu: 300
 2. Kierowanie motorowerem lub czterokołowcem lekkim przez osobę niemającą do tego uprawnienia: 200
 3. Kierowanie bez uprawnienia rowerem, wózkiem rowerowym lub pojazdem zaprzęgowym: 100
 4. Kierowanie pojazdem przez osobę nieposiadającą przy sobie wymaganych dokumentów: 50 zł za brak każdego z dokumentów, nie więcej niż 250 zł
 5. Kierowanie na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu pojazdem innym niż mechaniczny przez osobę znajdującą się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka działającego podobnie do alkoholu: 500
 6. Kierowanie na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu pojazdem innym niż mechaniczny przez osobę znajdującą się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka: od 300 do 500

 

XIX. Inne wykroczenia

 1. Samowolne umieszczanie, usuwanie, włączanie, wyłączanie, zmiana położenia lub zasłanianie znaku, sygnału drogowego oraz urządzenia ostrzegawczo-zabezpieczającego lub kontrolnego: 400
 2. Używanie pojazdu niszczącego nawierzchnię drogi: 300
 3. Dopuszczenie przez właściciela, posiadacza, użytkownika lub prowadzącego pojazd do prowadzenia pojazdu na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu przez osobę niemającą wymaganych uprawnień: 300
 4. Dopuszczenie przez właściciela, posiadacza, użytkownika lub prowadzącego pojazd do jazdy na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu pojazdu:
  1. nienależycie zaopatrzonego w wymagane urządzenia lub przyrządy albo pomimo że nie nadają się one do spełnienia swojego przeznaczenia: od 50 do 200
  2. pomimo braku wymaganych dokumentów stwierdzających dopuszczenie pojazdu do ruchu: 50
 5. Zaśmiecanie lub zanieczyszczanie drogi publicznej: od 50 do 200
 6. Samowolne umieszczanie na drodze znaków, napisów lub symboli: 100
 7. Wypasanie zwierzęcia gospodarskiego w pasie drogowym: 50
 8. Uchylanie się od obowiązku utrzymania w należytym stanie zjazdów z dróg publicznych do przyległych nieruchomości: 200
 9. Uchylanie się od obowiązku oczyszczania i usuwania błota, kurzu, śniegu lub lodu z odcinków dróg publicznych o twardej nawierzchni przechodzących przez obszary o zabudowie ciągłej lub skupionej poza miastami lub osiedlami: 200
 10. Naruszenie przepisów w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach: od 200 do 500
 11. Posługiwanie się przez osobę do tego nieuprawnioną kartą parkingową, o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym: 300
 12. Posługiwanie się przez osobę do tego nieuprawnioną kartą parkingową, o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, i jednocześnie niestosowanie się do znaków drogowych:
  1. B-3 „zakaz wjazdu pojazdów silnikowych, z wyjątkiem motocykli jednośladowych”, B-3a „zakaz wjazdu autobusów”, B-4 „zakaz wjazdu motocykli”: 550
  2. B-10 „zakaz wjazdu motorowerów”: 400
  3. B-35 „zakaz postoju”, B-37 lub B-38 „zakaz postoju w dni …”: 400
  4. B-39 „strefa ograniczonego postoju”: 400
  5. D-18 „parking” lub D-18b „parking zadaszony”, z umieszczoną pod znakiem tabliczką T-29, albo D-18a „parking – miejsce zastrzeżone”, z umieszczoną pod znakiem tabliczką T-29: 800
  6. P-18 „stanowisko postojowe” i P-24 „miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej” albo P-20 „koperta” i P-24 „miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej”, umieszczonego samodzielnie bez znaku pionowego D-18, D-18a lub D-18b: 800 zł 

 

Znaki i sygnały drogowe

 

Niestosowanie się do znaków:

 1. B-3 „zakaz wjazdu pojazdów silnikowych, z wyjątkiem motocykli jednośladowych”, B-3a „zakaz wjazdu autobusów”, B-4 „zakaz wjazdu motocykli”, B6 „zakaz wjazdu ciągników rolniczych” lub B-7 „zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z przyczepą”: 250 zł,
 2. B-13 do B-14 „zakaz wjazdu...”: 250 zł,
 3. C-12 „ruch okrężny”: 250 zł,
 4. B-15 „zakaz wjazdu pojazdów o szerokości ponad .. m”, B-16 „zakaz wjazdu pojazdów o wysokości ponad .. m” lub B-17 „zakaz wjazdu pojazdów o długości ponad .. m”: 150 zł,
 5. B-5 „zakaz wjazdu samochodów ciężarowych”, B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad …… t” lub B-19 „zakaz wjazdu pojazdów o nacisku osi większym niż …… t”: 500 zł,
 6. B-8 do B-12 „zakaz wjazdu...”: 100 zł,
 7. B-29 „zakaz używania sygnałów dźwiękowych”: 100 zł,
 8. B-31 „pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka”: 100 zł,
 9. B-32 „stój – kontrola celna” lub jego odpowiedników: 200 zł,
 10. B-35 „zakaz postoju”: 100 zł,
 11. B-36 „zakaz zatrzymywania się”: 100 zł,
 12. B-37 lub B-38 „zakaz postoju w dni...”: 100 zł,
 13. B-39 „strefa ograniczonego postoju”: 100 zł,
 14. C-1 do C-11 „nakaz jazdy...”: 250 zł,
 15. C-13 „droga dla rowerów”: 100 zł,
 16. C-14 „prędkość minimalna”: 100 zł,
 17. C-17 „nakazany kierunek jazdy dla pojazdów z materiałami niebezpiecznymi”: 400 zł,
 18. BT-1 „ograniczenie prędkości”: 100 zł,
 19. BT-3 „blokada zwrotnicy”: 200 zł,
 20. P-2 „linia pojedyncza ciągła”: 100 zł,
 21. P-3 „linia jednostronnie przekraczalna”: 200 zł,
 22. P-4 „linia podwójna ciągła”: 200 zł,
 23. P-7b „linia krawędziowa ciągła”: 100 zł,
 24. P-17 „linia przystankowa”: 100 zł,
 25. C-18 „nakaz używania łańcuchów przeciwpoślizgowych”: 200 zł,
 26. P-21 „powierzchnia wyłączona”: 100 zł,
 1. Niezatrzymanie pojazdu w związku ze znakiem B-20 „stop”: 100
 2. Niezatrzymanie pojazdu we właściwym miejscu w związku z nadawanym sygnałem świetlnym: 100
 3. Niestosowanie się do znaku:
  1. D-11 „początek pasa ruchu dla autobusów” lub D-12 „pas ruchu dla autobusów” oraz P-22 „BUS”: 100 zł,
  2. D-13 „początek pasa ruchu powolnego”: 100 zł,
  3. D-18 „parking”, D-18a „parking – miejsce zastrzeżone” lub D-18b „parking zadaszony”: 100 zł,
  4. D-18 „parking” lub D-18b „parking zadaszony”, z umieszczoną pod znakiem tabliczką T-29, albo D-18a „parking – miejsce zastrzeżone”, z umieszczoną pod znakiem tabliczką T-29: 500 zł,
  5. P-18 „stanowisko postojowe” i P-24 „miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej” albo P-20 „koperta” i P-24 „miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej”, umieszczonego samodzielnie bez znaku pionowego D-18, D-18a lub D-18b: 500 zł,
  6. D-19 „postój taksówek”: 100 zł,
  7. F-10 „kierunki na pasach ruchu” lub F-11 „kierunki na pasie ruchu” oraz P-8a „strzałka kierunkowa na wprost”, P-8b „strzałka kierunkowa do skręcania” lub P-8c „strzałka kierunkowa do zawracania”: 250 zł,
  8. BT-4 „stop - zwrotnica eksploatowana jednostronnie”: 200 zł,
   P-18 „stanowisko postojowe”, P-19 „linia wyznaczająca pas postojowy”: 100 zł,
   P-20 „koperta”: 100 zł.
 4. Niestosowanie się do sygnałów świetlnych przez:
  1. wejście na przejście dla pieszych, jeżeli sygnalizator S-5 nadaje sygnał czerwony: 100 zł,
  2. kierującego kolumną pieszych, jeźdźca lub poganiacza: 100 zł,
  3. kierującego pojazdem wjeżdżającego za sygnalizator, kiedy jest to zabronione: od 300 do 500 zł.

 

 

XXI. Zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym

 1. Niezachowanie należytej ostrożności na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu i spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym: kwota mandatu karnego przypisanego za naruszenie stanowiące znamię zagrożenia powiększona o 200 zł, jednak nie więcej niż 500 zł,
 2. Niezachowanie należytej ostrożności na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu i spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym przez osobę znajdującą się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka: kwota mandatu karnego przypisanego za naruszenie stanowiące znamię zagrożenia powiększona o 300 zł, jednak nie więcej niż 500 zł.

 

UWAGA OD 2016 r. nie ma już zbijania punktów karnych. Przeczytaj koniecznie:

http://anuluj-mandat.pl/blog/post/koniec-bezkarnego-zbijania-punktow-za-mandaty-po-4-stycznie-2016-i-inne-nieprzyjemne-zmiany 

 

Taryfikator wszedł w życie 4 stycznia 2016

Przeczytaj jeszcze o tym kiedy dodaje się punkty karne gdy odmówimy przyjecia mandatu lub gdy mamy dopiero wezwanie z fotoradaru albo za złe parkowanie:

http://anuluj-mandat.pl/blog/post/mandat-odmowa-przyjecia-wezwanie-i-wyrok-a-punkty-karne

Oraz jak sie skutecznie bronić przed zatrzymaniem prawa jazdy na 3 miesiące:

http://anuluj-mandat.pl/blog/post/jak-sie-bronic-skutecznie-przed-zatrzymaniem-prawa-jazdy-na-3-miesiace

 

Zespół Anuluj-Mandat.pl

http://anuluj-mandat.pl/advice Kategorie