29
12.2016

„Nowy krok w Nowy Rok - czyli dobra zmiana w przepisach dotyczących kierowców”
          Miłościwie nam panujący Ministrowie - w zakresie swoich kompetencji przygotowali kierowcom cały pakiet projektów ustaw i rozporządzeń, który w sposób zdecydowany wpłynie na ich sytuację na drodze.

 

 

1. Ministerstwo Sprawiedliwości - w fazie uzgodnień rządowych projektu - „STOP PIRATOM DROGOWYM”

 

            Ministerstwo Sprawiedliwości już we wrześniu wydało komunikat o konsultacjach międzyresortowych z zakresie projektu ustawy, która miałaby zaostrzać kary za przestępstwa w ruchu drogowych, oraz co szczególnie istotne, wydłużałaby okres przedawnienia karalności wykroczeń.

 

            Szczególnie istotnym, z punktu widzenia kierowców, byłoby właśnie przedłużenie przedawnienia karalności wykroczeń.

 

            Karalność wykroczenia, zgodnie z art. 45 Kodeksu wykroczeń, w obecnym stanie prawnym ustaje z upływem roku od dnia popełnienia czynu. Oznacza to tyle, że po upływie roku od popełnienia czynu nie można ukarać sprawcy wykroczenia. Jeżeli w tym okresie jednak wszczęto postępowanie przeciwko sprawcy - karalność wykroczenia ustaje z upływem 2 lat od popełnianie czynu.

 

            Ministerstwo Sprawiedliwości w swoim projekcie przewiduje zmianę ostatniego terminu - tj.  w sprawach, w których wszczęto postępowanie przedawnienie karalności nastąpi po trzech latach od momentu popełnienia czynu.

 

            Ponadto nastąpi zmiana w przypadku kierowców, którym prawo jazdy zostało zabrane w postępowaniu administracyjnym; czyli przez starostę - w przypadku prowadzenia pojazdu przez takiego kierowcę, sąd będzie zmuszony wydać zakaz prowadzenia pojazdów od 1 roku do 15 lat. Dotychczas sąd mógł orzec karę pozbawienia wolności do lat dwóch.

Zgodnie z art. 140 Prawa o ruchu drogowym - cofnięcie uprawnień  do kierowania pojazdami silnikowym następuje w drodze wydania przez starostę decyzji o cofnięciu w następujących przypadkach: … o czym piszemy tutaj:

https://anuluj-mandat.pl/blog/post/kierowca-do-odstrzalu-czyli-rozne-tryby-oraz-przyczyny-zatrzymania-prawa-jazdy-zawieszenia-badz-utraty-uprawnien-do-kierowania-pojazdami

 

 W konsekwencji powyższego Ministerstwo planuje zaostrzyć karę pozbawienia wolności za złamanie zakazu prowadzenia pojazdów - z lat 3 do lat 5.

 

            Co więcej kierowca, który zmusi policję do pościgu i nie zatrzyma się pomimo nadania z pojazdu funkcjonariuszy sygnału dźwiękowego oraz świetlnego - popełni przestępstwo, nie wykroczenie, które będzie zagrożone karą do 5 lat pozbawienia wolności oraz zostanie na niego nałożony zakaz prowadzenia pojazdów do lat 15. Ten czyn zostanie więc przekwalifikowany z wykroczenia na przestępstwo.

 

            Ponadto sądy w sprawach o przestępstwa drogowe będą obligatoryjnie powiadomione o wcześniejszych wykroczeniach popełnionych przez sprawcę - co w sposób oczywisty wydłuży postępowanie.

 

            Komunikat Ministerstwa Sprawiedliwości zdradza również jedno, istotne założenie projektu - zostaną prawnie uzasadnione tzw. „łapanki” tj. rutynowe badania kierowców w celu ustalenia zawartości alkoholu bądź środka odurzającego - takie uprawnienie funkcjonariuszy zostanie wpisane do ustawy w sposób jasny.

 

            O obecnych przepisach w tym zakresie piszemy tu:

 

https://anuluj-mandat.pl/blog/post/dmuchac-czy-nie-dmuchac

 

 

 2. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji - czyli zmiany w punktach karnych

 

            Zaledwie dwustronicowy projekt rozporządzenie zmienia co do zasady sposób przyznawania punktów karnych za niektóre wykroczenia.

 

            W przypadku wyprzedzania pojazdu albo kolumny rowerów, wózków rowerowych czy kolumny pieszych, kierowca dopuści się również wyprzedzania na przejściach dla pieszych bądź bezpośrednio przed nimi, przekroczy linię podwójną ciągłą bądź naruszy inne przepisy dotyczące wyprzedzania tj. np. wyprzedzanie z niewłaściwej strony, nieupewnienie się co do możliwości wyprzedzania - przyznana zostanie liczba punktów, która grozi za naruszenie, któremu odpowiada większa liczba punktów.

 

            W razie popełnienia przestępstwa drogowego kierowca automatycznie otrzyma 10 punktów karnych.

 

            Ponadto zaostrzane są kary za np. jazdę bez zapiętych pasów bezpieczeństwo - do 100 zł i 2 pkt karnych. Przewożenie dziecka bez odpowiedniego fotelika zagrożone zostało karą 150 zł i 6 pkt karnych. Wyższa dolegliwość grozić będzie również rozmawiającym przez telefon bez zestawu głośnomówiącego - do 200 zł mandatu oraz 5 punktów karnych. Ostatecznie przekroczenie prędkości będzie mogło być ukarane mandatem do 500 zł.

 WIĘCEJ O TARYFIKATORZE

https://anuluj-mandat.pl/blog/post/zaostrzony-taryfikator-mandatow-obowiazujacy-w-2016

 

 

3. Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa - czyli nowy dokument i wyższa opłata

 

            Zgodnie z wolą ustawodawcy kierowcy będą zmuszeni wozić przy sobie kolejny dokument, który bedą zobowiązywani okazywać w trakcie kontroli. Będzie to zaświadczenie o dopuszczenie do ruchu. Oczywiście wiąże się to ze zwiększoną opłatą, jaką kierowca będzie zmuszony opłacić przy dokonywaniu corocznego przeglądu pojazdu - a co do zasady będzie to tylko potwierdzenia wpisu, który i tak w dowodzie jest dokonywany przez stację diagnostyczną, i który co do zasady jest weryfikowany również przez ubezpieczycieli. Będzie to więc kolejny nacisk finansowy na kierowców. Opłata będzie zwiększona w przypadku przekroczenia miesiąca od daty obligatoryjnych badań pojazdu oraz kierowcy będą zmuszeni, dokonać przeglądu we wskazanej przez TNT stacji pojazdów.

 

 

        Na deser - młodzi kierowcy pod ostrzałem

 

Od Nowego Roku w życie wchodzą odroczone w zeszłym roku zmiany przepisów dotyczących nowych kierowców.

            Zmiana ustawy nakłada na nowych kierowców cały szereg zobowiązań. Po pierwsze należy wskazać, że okres próbny dla nowych kierowców trwa 2 lata począwszy od dnia wydania dokumentu. W okresie próbnym świeżo upieczony kierowca będzie zobowiązany do odbycia pomiędzy 4 a 8 miesiącem od dnia wydania prawa jazdy dwóch szkoleń:

 

  1. kursu dokształcającego w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego -100 zł
  2. praktycznego szkolenie w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym-200 zł

 

Łączny koszt szkoleń ma wynieść ok. 300 zł

 

            Należy również podkreślić, że starosta decyzją administracyjną będzie kierował kierowcę na badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu, jeśli w okresie próbnym popełni dwa wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji. W przypadku popełnienia trzeciego - starosta wyda decyzję o cofnięciu uprawnieniami.

 

            Obniżone zostaną również limity prędkości dla młodych kierowców - do 50 km/h w terenie zabudowanym, 80 km/h w terenie niezabudowanym oraz 100 km/h na drogach szybkiego ruchu i autostradach.

Więcej piszemy tutaj: https://anuluj-mandat.pl/blog/post/prawo-jazdy-na-okres-probny-czyli-zmiany-w-przepisach-w-2016-r

 

Obecnie nie oddanie prawa jazdy przy zatrzymaniu kierowcy pod pozorem przekroczenia prędkości w terenie zabudowanym o więcej niż 50 km/h, nie uchroni przed zatrzymaniem go na 3 miesiące ale opłaca się ODMÓWIĆ przyjęcia mandatu za prędkość z niewiarygodnego miernika lub UCHYLIĆ przyjęty mandat w ciągu 7 dni kalendarzowych od przyjęcia go  https://anuluj-mandat.pl/blog/post/uchylamy-mandat-ktory-przyjelismy

 

Niebawem będziemy szerzej poruszali temat zabranych praw jazdy na 3 miesiące za „50+” w świetle nowych przepisów w 2017r. https://anuluj-mandat.pl/blog

 

Nasi prawnicy służą swoją wiedzą https://anuluj-mandat.pl/advice

 A.N. Anukuj-Mandat.pl

 

 

Ps. zaszczutym przez rzadzących przypominamy, ze można się skutecznie bronić przed mandatami i punktami karnymi z fotoradarów:

http://anuluj-mandat.pl/blog/post/10-przykazan-nekanego-za-fotoradar Kategorie