07
08.2015

STRAŻ MIEJSKA BEZ FOTORADARÓW?
W piątek 24.07.210015 r., Sejm, podczas III czytania, uchwalił przepisy dotyczące odebrania strażom miejskim i gminnym praw do przeprowadzania kontroli fotoradarowej. Nowelizacja, która trafi do Senatu została poparta przez 404 posłów, przeciw głosowało 18, a 1 wstrzymał się od głosu. Trzy dni wcześniej, we wtorek, odbyło się posiedzenie Komisji Infrastruktury oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, obradującej pod przewodnictwem posła Stanisława Żmijana (PO), także w obecności kilku wyraźnie niezadowolonych szefów Straży Miejskich/Gminnych. Na nic zdało się  szlochanie komendantów, którzy niczym biznesmeni patrzący na upadek swojej dochodowej firmy, rozpaczliwie próbowali przekonać uczestników posiedzenia do swoich racji. Bezskutecznie, projekt został przyjęty praktycznie bez poprawek. To samo stało się Sejmie, teraz kolej na Senat.

Dwa połączone projekty: nr 2973 (SLD) oraz nr 3222 (PO) uchwalone przez Sejm, (który  odrzucił przepisy dot. znacznego wzrostu wysokości mandatów z projektu PO!), doprowadzą do zmian przepisów w ustawach: prawo o ruchu drogowym, o straży gminnej, oraz kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. Co dokładnie zakładają owe projekty? Otóż od 1 stycznia 2016 r.:

  • Straże Miejskie/Gminne zostaną pozbawione wszelkich uprawnień do dokonywania kontroli ruchu drogowego przy pomocy automatycznych urządzeń rejestrujących i ujawniających wykroczenia w ruchu drogowym
  • Obecne fotoradary stacjonarne zostaną przekazane GITD

Asumptem do tych zmian, był listopadowy raport NIK z 2014 r. Potwierdził on to, o czym Anuluj-Mandat.pl trąbi od dawna i co jest elementem naszej MISJI, czyli że m.in.:

  • fotoradary SM nie służą poprawie bezpieczeństwa na drogach, tylko zasileniu samorządowej kasy,
  • w wielu wypadkach ustawienie fotoradarów przenośnych, było bezprawne, gdyż nie uzgadniano miejsca z policją, tylko ustawiano go w miejscach gdzie przynosiły największy zysk,
  • odrywały strażników gminnych od innych zadań typu: patrolowanie osiedli, okolic szkół, reagowanie na zakłócenia porządku i zamiast straży miejskiej, mieliśmy straż drogową.

Jest to niewątpliwie spory sukces, jednak drodzy czytelnicy, nie spieszmy się z otwieraniem szampana, w tej chwili możemy go włożyć do lodówki, schłodzić i wyczekiwać momentu, aż prezydent podpisze ustawę. Po drodze mamy jeszcze Senat, więc trzymajmy mocno kciuki, ażeby żadne leśne dziadki nie blokowały sprawy.

Każdy z nas może śledzić co dzieje się ze wspomnianymi projektami na stronie: http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=2973

FOTORADARY A OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

Oprócz wspomnianych zmian, małą rewolucją okazał się wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 lipca 2015 r. (sygn. akt. K 2/13), uznającego art. 129g ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (dalej PoRD), za niezgodny z konstytucją. Przepis te jest niezgodny z art. 51 ust. 5 i art. 92 ust. 1 zdanie pierwsze Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Otóż, zakwestionowany art. 129g ust. 4 PoRD stanowił, że dane osobowe były gromadzone przez fotoradary w sposób określony przez ministra właściwego ds. transportu, który to rozporządzeniem miał regulować tę kwestię. Tymczasem  art. 51 ust. 5 Konstytucji RP stanowi, że zasady przetwarzania danych powinny być określone przede wszystkim w ustawie (a nie rozporządzeniu). Po raz kolejny świadczy to o fakcie, że polskie prawo nie jest przystosowane do takich urządzeń jak fotoradary! Niestety, Trybunał Konstytucyjny wprowadził karencję na mocy której jego orzeczenie wchodzi w życie dopiero po 9 miesiącach (od 15 kwietnia 2016). Przez ten okres rządzący powinni zmienić złe prawo, czyli możemy spodziewać się zmian na przełomie I i II kwartału 2016 r. Do tego czasu przepisy pozostają w mocy i mogą być podstawą wystawienia mandatu.

Wiecej pisalismy o tym tutaj http://anuluj-mandat.pl/blog/post/dzialania-fotoradarow-itd-niezgodne-z-konstytucja-rp-i-mozna-podwazyc-dotychczasowe-wyroki

 

Ciekawostką jest jednak, że na mocy art. 190 ust. 4 Konstytucji RP już teraz, pomimo formalnej karencji, mamy prawo występować do sądów ze skargą o wznowienie postepowań zamkniętych prawomocnym wyrokiem sądowym, ponieważ Konstytucja nie przewidziała żadnych karencji w przypadku unieważnienia wyroków wydanych w oparciu o przepis, którego niekonstytucyjność została przez TK stwierdzona. A z takim właśnie faktem mamy do czynienia po 14 lipca br.. Każdy ukarany przez sąd na podstawie fotoradaru zarządzanego przez GITD, czy z oskarżenia Inspektorów czy z oskarżenia Policji może więc już dziś próbować podważyć ten wyrok i  nałożone nim punkty karne (co może być bardzo istotne np. przy utracie prawa jazdy za zbyt dużą ilość punktów) – nie ponosząc przy tym żadnych dodatkowych kosztów.

 

POSŁOWIE Z MANDATAMI

 

Czy nagle okazało się, że nasi politycy postanowili zachowywać się proobywatelsko? Dziwnym trafem, przyjęcie ustawy odbierającej Strażom Wiejskim korzystania fotoradarów, zbiega się z przyjęciem ustawy pozwalającej ukarać posłów, sędziów, prokuratorów za wykroczenie drogowe, która leżała w Sejmie nieruszana od lutego 2013 r. Czy zachodzi tutaj związek przyczynowo skutkowy? Nie bądźmy naiwni, że jest to zapowiedź wielkich zmian, zarówno w głowach polityków jak i polskich drogach. Na ile to dobra wola rządzących, a na ile skutek spadających słupków poparcia, każdy z nas dobrze wie, wszakże wybory tuż tuż. Nie dajmy się uwieść.

 

 

CO ZOSTAJE?

 

System jest jak hydra, po odcięciu jednej głowy pojawiają się trzy. Mimo, że wchodząca zmiana nas cieszy, to przypominamy, że:

  • straże miejskie nie znikają!
  • fotoradary zostają przekazane do GITD!
  • w 2015 r. ma się zakończyć budowa systemy automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym który ma obejmować 400 będzie fotoradarów (z czego ostatnia partia 100 szt. zostanie zamontowana po wakacjach), 29 urządzeń do odcinkowego pomiaru prędkości (to jeszcze większy absurd o czym pisaliśmy tutaj), 20 instalacji rejestrujących na skrzyżowaniach wjazdy na czerwonym świetle oraz 29 mobilnych urządzeń rejestrujących zainstalowanych w pojazdach ITD!
  • Nawet gdy przepis zostanie ostatecznie uchwalony i podpisany przez Prezydenta Dudę czeka nas ponad 4 miesiące wzmożonego polowania przez Straże Miejskie i Gminne, które do 1 stycznia 2016 z pewnością postanowią wycisnąć z naszych kieszeni tyle ile się da.
  • W większych miastach możemy się spodziewać przeniesienia łupieżczego akcentu na mandaty za rzekome złe parkowanie, wszak w takiej Warszawie, Krakowie, Wrocławiu czy chociażby Bydgoszczy Straży Miejskiej nie zlikwidują, a ta będzie musiała wykazać się działaniem i „rentownością”. Tu polecamy poczytać http://anuluj-mandat.pl/blog/post/wszystko-co-powinienes-wiedziec-o-parkowaniu 

 

 

Ciesząc się więc z odwrócenia trendu, mimo że spowodowanego ewidentnie walką wyborczą (co widać po prostym badaniu jak ten sam Sejm głosował przeciw w tej samej sprawie 9 miesiecy wcześniej), przestrzegamy jednak przed hurraoptymizmem. Mimo tego bowiem, że jedna z bitew została już niemal wygrana – to jaskółka może nie uczynić wiosny! Następne starcie będzie o stosowanie art. 96 § 3 kodeksu wykroczeń (karanie za niewskazanie kierującego). 30 września Trybunał Konstytucyjny po raz trzeci zbada (nie)konstytucyjność tego przepisu. Oby tym razem poszedł po rozum do głowy, potwierdził to, o czym mówimy od dawna i wyrzucił art. 96 § 3 KW do kosza!

 

KHM Anuluj-Mandat.pl (kontakt z prawnikami będącymi autorami postów: http://anuluj-mandat.pl/advice)

 

Ps. z ostatniej chwili (8.08.2015): Senat poparł Sejm i zabrał strażom gminnym i miejskim prawo do przeprowadzania kontroli kierowców. Nowelizację poparło 71 spośród 81 głosujących senatorów, czterech było przeciw, sześciu wstrzymało się od głosu.

Ps.II We wrześniu wiemy już, że Prezydent podpisał ustawę. Czeka nas teraz w gminach i mniejszych miastach masowy proces likwidacji straży miejskich i gminnych, co obnaży rzeczywistą rolą tych służb mundorowych, nie majacą nic wspólnego z bezpieczeństwem drogowym, a wiele zze zbójowaniem i korsarstwem na rzecz lokalnych budżetów kosztem osób zmotoryzowanych (włascicieli pojazdów, uzytkowników, przedsiebiorców i kierowców). Ktoś nie wierzył, że mandat z fotoradaru to był ukryty parapodatek? Czyż potrzebny lepszy dowód?

 

Inne ciekawe artykuły na temat fotoradarów:

 

 

10 przykazań nękanego za fotoradar

 

 Kategorie