09
01.2015

Nadeszło obowiązkowe umarzanie wszystkich postępowań ViaTOLL
Bardzo dobra wiadomosć dla wszystkich kierowców i przedsiebiorców ściganych do tej pory koszmarnie wysokimi karami za ViaTOLL:

Od 2 stycznia 2015 r weszła w życie nowelizacja przepisów o odpowiedzialności za naruszenie obowiązku uiszczania opłaty elektronicznej za przejazd po drogach krajowych.

Stosownie do art. 4 ustawy zmieniającej nie wszczyna się postępowania administracyjnego na podstawie art. 13k ust. 1 lub 2 u.d.p., a wszczęte umarza się, jeżeli naruszenie zostało popełnione przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy. Oznacza to, że w odniesieniu do wszczętych postępowań administracyjnych, do których ma zastosowanie ww. przepis, strony postępowań otrzymają decyzję o umorzeniu postępowania. Natomiast w odniesieniu do tych spraw, w których nie zostało wszczęte postępowanie administracyjne (strona nie otrzymała zawiadomienia o wszczęciu postępowania), nie zostaną podjęte żadne czynności i nie należy spodziewać się jakichkolwiek pism procesowych od GITD.

Czytaj więcej ...

22
12.2014

Krakowskie Sądy potwierdzają, umarza się postępowania przeciwko właścicielowi pojazdu, jeśli ten odmawiając wskazania skorzystał ze swoich praw
 

Sd_okrgowy KrakwJPG


Nie jest to pojedyńcze orzeczenie Sądu Rejonowego. Jak wynika z uzasadnienia wyroku, oraz z wiedzy www.Anuluj-Mandat.pl to ustalona linia orzecznicza Sądów I i II instancji w Krakowie potwierdzająca trafności linii obrony, którą nasz serwis dostarcza Użytkownikom w sprawdzonym generatorze wniosków o umorzenie:

- Jeżeli właściciel pojazdu otrzymuje korespondencyjnie żądanie wskazania osoby, której powierzył pojazd i odmówi powołując się na swoje prawa procesowe świadka czy podejrzanego, mimo/zwałaszcza, gdy organ nie określił roli procesowej wzywanego i nie pouczył go o przyslugujacych mu prawach, to nie występuje czyn zabroniony właściciela pojazdu określony w art. 96 par. 3 kw co skutkuje, koniecznością umorzenia postępowania z art. 5 par. 1 pkt 2) kpw:

"Nie wszczyna się postępowania, a wszczęte umarza, gdy czyn nie zawiera znamion wykroczenia albo ustawa stanowi, że sprawca nie popełnia wykroczenia"

Czytaj więcej ...

18
12.2014

Mandat, odmowa przyjęcia, wezwanie i wyrok a punkty karne
Jest kluczowa różnica pomiędzy odmową przyjęcia mandatu wystawionego na gorącym uczynku, a obroną przed wezwaniem mandatowym z fotoradaru lub za złe parkowanie – to kwestia punktów karnych.

Odmowa przyjęcia mandatu przez kierowcę, którego wykroczenie zostało stwierdzone przez Policję albo inne służby na gorącym uczynku, a następnie skierowanie do Sądu wniosku o ukaranie nie uchroni sprawcy przed punktami karnymi.

Punkty karne bowiem nie są karą w myśl art. 18 kodeksu wykroczeń, ani środkiem karnym (art. 28 kw), więc Sąd nie nakłada ich w wyroku. Co nie oznacza, że ich nie ma.

Czytaj więcej ...

16
12.2014

Wyrok zaoczny za jazdę Skodą Octavią 360 km/h
Skoda Oktawia 227kmjpg

Tego sądu nie tłumaczy, że wyrok zaoczny wydaje sie pod nieobecność strony i tylko w oparciu o wniosek o ukaranie, bez merytorycznego rozpatrywania sprawy.
Oto mamy przykład nie tylko indolencji Sędzi, wyjątkowego niechlujstwa procesowego ale automatyzacji czynności, która nie tylko nie ma nic wspólnego z wymiarem sprawiedliwości ale nie licuje z godnością Orła w koronie, który Sędzia nosi na szyi i który sygnuje "powagę" tego dokumentu.

Czytaj więcej ...

11
12.2014

Straż Gminna w Wilkowicach ściga właściciela przyczepki za wykroczenie drogowe
Wszyscy pamietamy skandal z wezwaniem mandatowym skierowanym do właściciela pojazdu na lawecie, którym tak się ośmieszyła Straż Miejska w Czersku, że najpierw wyleciał na zbity pysk jej komendant, a teraz sama formacja ma być zlikwidowana.

Tymczasem do serwisu www.Anuluj-Mandat.pl Czytelnik przysłał dokumenty nie mniej żenujące, powodujace, że stary dowcip o ZOMOwcach można opowiedzieć w nowy sposób:

Odprawa Strażników Gminnych w Wilkowicach:

WilkowiceStraGminnajpg

Czytaj więcej ...

07
12.2014

Egzekucja kasy i zabranie prawa jazdy bez doręczenia mandatu
Jeśli nie pamiętasz żadnej korespondencji mandatowej ze Strażą Miejską/Gminną, albo otrzymywałeś same wezwania mandatowe, lecz nigdy mandaty, a teraz nagle organ egzekucyjny wzywa Cię do zapłaty lub wchodzi na konto to trzeba przede wszystkim zażądać od organu mandatowego udokumentowania tytułu wykonawczego potwierdzeniem doręczenia mandatu ukaranemu.

Udokumentowanie takiego tytułu wykonawczego polega na wykazaniu przez organ, na żądanie strony ukaranej, że każdy mandat co do którego istnieją wątpliwości został doręczony ukaranemu. To warunek konieczny by wszcząć egzekucję. Przy tym orzecznictwo jest w tej sprawie bezlitosne, by mandat kredytowy był skuteczny musi zostać doręczony ukaranemu do rąk własnych, ponieważ ukarany jednocześnie musi zostać skutecznie pouczony o prawie do odmowy przyjęcia mandatu – a takiego skutecznego pouczenia nie realizuje tzw. doręczenie zastępcze czy też doręczenie mandatu innemu domownikowi. Innemu domownikowi może co najwyżej zostać doręczony mandat zaoczny, ale ten inaczej niż kredytowy nie uprawomacnia się po siedmiu dniach od jego odebrania ale dopiero w momencie zapłaty grzywny.

Czytaj więcej ...

06
12.2014

Życzenia Świąteczne dla Czytelników Anuluj-Mandat.pl
Naszym Drogim Czytelnikom, życzymy Wszystkiego Najlepszego, bezpiecznych rodzinnych podróży i żadnego zdjęcia z trasy :-)

Oraz skutecznej obrony przed mandatowym bezprawiem, jeśli już tego typu wezwanie się przydarzyło lub pechowo się przydarzy:

SWMikolajjpg

... i pamiętajcie, że zawsze możecie na nas liczyć.

Zespół www.Anuluj-Mandat.pl30
11.2014

Sąd w Poznaniu stanął po stronie właściciela pojazdu w sprawie o złe parkowanie
Oto przykład, że korzystając z naszych porad własciciel pojazdu ma prawo skutecznie odmówić przyjęcia mandatu za złe parkowanie i nie płacąc ani złotówki doprowadzić do zdjęcia blokady, a potem wygrać sprawę sądową.

O tym, że straż miejska czy gminna nie ma prawa poprzez założoną blokadę na koła wymuszać na nas przyjęcie mandatu lub dokonanie wskazania sprawcy wykroczenia wiedzą już nasi Czytelnicy i coraz częściej sobie radzą z takimi sytuacjami:

http://anuluj-mandat.pl/blog/post/tak-nasi-czytelnicy-wygrywaja-bez-sadu-w-kwestii-parkowania-i-zdje...

Jednak prezentowany niżej wyrok jest kolejnym dowodem, że podobnie jak w przypadku fotoradarów także, gdy chodzi o tzw złe parkowanie nie można karać grzywną właściciela ani użytkownika pojazdu, tylko dlatego, że nie miał pojęcia lub nie pamiętał, kto ten samochód zaparkował akurat w tym miejscu - co przecież sie często zdarza, gdy z pojazdu korzysta wielu domowników.

Czytaj więcej ...

29
11.2014

Nazwiska Posłów RP, którzy poparli bandyckie łupienie obywateli przez Straże Miejskie i Gminne
Musimy zdać sobie sprawę w jakim stopniu na rękę jest tzw. Wybrańcom Narodu utrzymywanie status quo polegającego na łupieniu obywateli gdzie się da, bez względu na ich prawa oraz obowiązujące prawo. Kilka tygodni temu Najwyższa Izba Kontroli ogłosiła w Sejmie RP raport, z którego wynika, że fotoradary używane przez straże miejskie i gminne nie tylko nie poprawiają bezpieczeństwa drogowego, nie tylko nie są ustawiane tam gdzie powinny ale wręcz są traktowane jako maszynki do robienia pieniędzy w sposób kryminogenny. Dla Sejmu i Posłów RP nie była to jednak nowość, gdyż już wcześniej wielokrotnie wykazywane były nadużycia straży miejskich i gminnych, a niektóre interpelacje ujawniały przypadki „karania” obywateli poprzez użytkowanie fotoradarów ustawionych nielegalnie.

Pisaliśmy o tym:

http://anuluj-mandat.pl/blog/post/ministerstwo-transportu-stacjonarne-fotoradary-na-drogach-krajowyc...

Mimo druzgoczącego działania Straży Miejskich raportu NIK, mimo pełnej świadomości w Sejmie, że fotoradary nie poprawiają ale pogarszają bezpieczeństwo, mimo doskonałego zorientowania parlamentarzystów na temat nadużyć tej formacji mundurowej w miastach i gminach, która zazwyczaj niczym innym sie nie zajmuje oprócz karania włascicieli pojazdów za zdjęcia z fotoradarów, monitoringu czy złe parkowanie (tak, tak, bo to nie do sprawców są wysyłane wezwania ale do właścicieli) w dniu 28.11.2014 większość Posłów RP (naszych przedstawicieli) przychyliła się do wniosku Komisji Sejmowej (zdominowanej przez koalicję PO i PSL) o odrzucenie poselskiego projektu ustawy o odebraniu Strażą Miejskim i Gminnym uprawnień do obsługi fotoradarów, karania za tzw. złe parkowanie i nakładania blokad.

Czytaj więcej ...

27
11.2014

Oszuści z Kobylnicy od lat wyłudzają pieniądze za pomocą bezprawnego fotoradaru
Sprawa fotoradaru w Kobylinicy, przy ul. Witosa, bezprawnie obsługiwanego przez tamtejszą Straż Miejską ciągnie się od 2010 r.. Wtedy weszły w życie przepisy wymagające uzyskania przez Straże Miejskie zgody zarządcy dróg i GITD, by móc obsługiwać fotoradary satacjonarne. Krótko mówiąc: jesli Straż Miejska nie uzyskała w stosunku do fotoradaru stacjonarnego na swoim terenie m.in. zgody Głównego Inspektora Transportu Drogowego, to nie ma żadnego prawa do obsługi tego urządzenia, ani do karania kierowców na podstawie fotografii uzyskanych z tego urzadzenia.

fotoradar-Kobylnica-witosajpg

Czytaj więcej ...

23
11.2014

Praca: Anuluj-Mandat.pl szuka Prawników do współpracy stałej lub doraźnej
Szukamy osób bystrych o wykształceniu prawniczym, o naturze buntowniczej, umyśle analitycznym i lateralnym. Cała Polska

Maile z CV prosimy przesyłać na adres: tomekparol@yahoo.pl z tytułem "prawnik".

Osobne listy motywacyjne sobie darujcie, nasze kryteria doboru to pozytywne zaskoczenie, IQ, umiejętności, rzetelność, dryg i "nos prawniczy" sprawdzane w praniu. Nie interesują nas ani adwokaci, ani radcy prawni, podejmujemy i planujemy zbyt niepokorne działania, by być kochanym przez państwowe służby i korporacje prawnicze. My nie wpisujemy się w antyobywatelski system, my go niszczymy.

Doświadczenie zawodowe niekoniecznie, jak jesteś kumaty, to je szybko nabędziesz, gdyż będziesz uczestniczył w rozwoju naszego serwisu o zupełnie nowe obszary.

Entuzjazm, pasja, ciekawość i dodatkowe motywacje mile widziene.

Jeśli pragniesz robić coś wyjątkowego, być panem swojego czasu i miejsca pracy, zarobić lub dorobić w zależności od inicjatywy, kreatywności, bystrości i zdolności wynajdywania dziur w dziurawym systemie, a przy tym spełniasz nasze warunki - zapraszamy. 

Ogłoszenie ważne do końca stycznia 2015, skontaktujemy się z wybranymi osobami.

Aha, przed wysłaniem aplikacji zorientujcie się czym się zajmujemy, a czym jeszcze nie, bo to pierwsze lub drugie może być waszym zadaniem.

http://anuluj-mandat.pl/blog


Słyniemy ze skuteczności:

Postanowienie o umorzeniu 1 - Bydgoszcz 1010jpg

Postanowienie o umorzeniu2 - 1010jpg

oraz precyzyjnych porad:

http://anuluj-mandat.pl/faq

dla coraz większej ilości pokrzywdzonych obywateli (do których docieramy coraz skuteczniej).

80000facebookjpg

https://www.facebook.com/anulujmandat

Stąd potrzeba rozbudowania zespołu. 


mandaty_newsweekjpg17
11.2014

Ministerstwo Transportu: stacjonarne fotoradary na drogach krajowych nie mogą być zarządzane przez Straż Miejską i Gminną
Zarządzanie przez Straże Miejskie lub Gminne stacjonarnymi fotoradarami na drogach krajowych jest bezprawne, co oznacza, że w takich przypadkach Straże nie mogą karać mandatami oraz występować przed sądem jako oskarżyciel publiczny przeciwko kierowcom lub właścicielom pojazdów zarejestrowanych przez te urządzenia.

Tak wynika z odpowiedzi Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej na interpelację Posła RP Artura Dębskiego dotyczącego fotoradaru stacjonarnego zainstalowanego w miejscowości Pamiątka ,zarządzanego przez Straż Miejską w Tarczynie na podstawie upoważnienia od Głównego Inspektora Transportu Drogowego. 

I choć opinia Ministerstwa Transportu nie jest źródłem prawa, a wyroki skazujace za wykroczenia na podstawie "pamiątkowych" fotografii stanowią ok. połowę wszystkich wyroków tego typu w Sądzie Rejonowym w Grójcu, to nawet pobieżna analiza przepisów wskazuje, że Ministerstwo ma rację, gdyż sprawa jest banalnie prosta.


Spójrzmy jednak najpierw na ową korespondencję:


MinisterstwoTransportu1jpg
I oto przełomowa odpowiedź, której do dzisiaj Sąd w Grójcu nie musiał brać pod uwagę, ponieważ sędziowie staja na głowie, by żadnemu obwinionemu nie udało się zadać sądowi precyzyjnego zapytania prawnego w tej sprawie - o czym już niegdyś pisaliśmy:


MinisterstwoTransportu2jpg
MinisterstwoTransportu3jpg

Proste? Proste!

W skrócie:

Instalowanie i utrzymanie koniecznej infrastruktury dotyczącej fotoradarów może wykonywać Straż Gminna (Miejska) tylko działając w imieniu zarządcy drogi - o czym stanowi art. 20b. pkt 1, 2, 3 i pkt. 5 (z pominięciem pkt. 4) Ustawy o drogach publicznych, na wniosek GITD i za jego zgodą, z tym, że nie dotyczy to dróg krajowych (czyli np. trasy Warszawa-Kraków, która biegnie przez Pamiątkę i Tarczyn), o czym przesądza właśnie pkt. 4 tego artykułu.

Stanowi on, że w przypadku dróg zarządzanych przez GDDKiA, a do nich należą właśnie wszystkie drogi krajowe i autostrady, zarządcą fotoradarów jest ustawowo GITD. Tylko i wyłącznie. Ustawodawca bowiem nie tylko nie przewidział innego zarządcy ustawowego niż GITD w tym przypadku, ale także możliwości zcedowania praw zarządcy przez GITD na inny podmiot, w przypadku fotoradarów przy drogach krajowych lub autostradach.

Ba, ustawodawca pomijając w pkt. 5 art. 20b. delegację do pkt. 4 z premedytracją wykluczył możliwość domniemywania jakichkolwiek uprawnień Straży Gminnych i Miejskich względem fotoradarów, które zostały określone, jako będące w wyłącznej dyspozycji GITD.Ktoś ma inne zdanie?

Art. 20b. Ustawy o drogach publicznych

1. Do zarządcy drogi należy ponadto instalacja w pasie drogowym stacjonarnych urządzeń rejestrujących, o których mowa w art. 2 pkt 59 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym, obudów na te urządzenia, ich usuwanie oraz utrzymanie zewnętrznej infrastruktury dla zainstalowanych urządzeń.
2. Zarządcy dróg instalują lub usuwają stacjonarne urządzenia rejestrujące lub obudowy na te urządzenia na wniosek Głównego Inspektora Transportu Drogowego lub z inicjatywy własnej, za zgodą Głównego Inspektora Transportu Drogowego.
3. Zadania, o których mowa w ust. 1, są finansowane przez zarządcę drogi.
4. W przypadku dróg zarządzanych przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad obowiązki, o których mowa w ust. 1-3, wykonuje Główny Inspektor Transportu Drogowego.
5. Przepisy ust. 1-3 o zarządcy drogi stosuje się odpowiednio do straży gminnych (miejskich) w przypadku urządzeń rejestrujących eksploatowanych przez te straże.


Słowem, w przypadku Drogi Krajowej nr 7 Straż Miejska w Tarczynie może sobie dysponować nawet setką zgód, zezwoleń i pełnomocnictw od Głownego Inspektora Transportu Drogowego, a i tak nie ma prawa ustawowego obsługiwać oraz zarządzać fotoradarami stacjonarnymi w miejscowości Pamiątka, znajdującym się przy tej trasie, a więc karać mandatami na podstawie fotografii z tych urządzeń, oraz kierować spraw do sądu. 


fotoradar-pamiatkajpg


I teraz pytania za 100 punktów: 

Ilu właścicieli pojazdów i kierowców zapłaciło bezprawne mandaty Straży Miejskiej w Tarczynie?

Ile spraw sądowych zostało "wydrukowanych" przez Sędziów z Grójca? ("Sędzia z Grójca" - jak to brzmi?)

Jak wielkie pieniądze zostały już wyłudzone przez Mundurowych Bandytów Drogowych z Tarczyna i jakie jeszcze wyłudzone zostaną?

Mamy oficjalne stanowisko Ministerstwa - co robią w sprawie organy ścigania? Dlaczego funkcjonariusze jeszcze nie siedzą i są bezkarni?

PamiatkaNowejpg

Warto zadać te pytania Straży Miejskiej w Tarczynie, Rzecznikowi Prasowemu Sądu Rejonowego w Grójcu i Prokuraturze.


Na koniec konkurs: 


Zespół www.Anuluj-Mandat.pl ufunduje laptop średniej klasy w nagrodę pierwszemu naszemu Czytelnikowi, któremu uda się przed Sądem Rejonowym w Grójcu nie tylko złożyć wniosek o zbadanie czy Straż Miejska w Grójcu jest uprawniona do zarządzania fotoradarem w Pamiątce i występowania jako oskarżyciel publiczny, ale także uzyska orzeczenie zgodne z prawem, czyli z ww. opinią Ministerstwa Transportu.

Nagrodzone orzeczenie powinno wyglądać bardzo podobnie do tego w sprawie Trzebielino-Suchorze:

http://anuluj-mandat.pl/blog/post/sad-straz-gminna-w-trzebielinie-nie-ma-prawa-korzystac-z-fotoradar...

...które skończyło się prawomocnym wyrokiem i być może nastąpi po nim fala roszczeń od pokrzywdzonych kierowców i włascicieli pojazdów

http://anuluj-mandat.pl/blog/post/jest-prawomocny-wyrok-sadu-poszukiwani-pokrzywdzeni-nielegalnym-fo...

Oczywiście taka sama nagroda będzie przysługiwała, jeśli Czytelnik uzyska równorzędny wyrok ze wzgl. na brak uprawnień SM w Tarczynie, przed Sądem Okręgowym w postepowaniu apelacyjnym. Uwaga laptop tylko jeden ale za to konkurs bezterminowy - i ta satysfakcja, gdy uda się pomóc wielu ludziom i ukarać aroganckich złodziei.

Walczcie!

Czy już wiecie jak zacząć?

Pierwsza podpowiedź:

Opór przed bezprawiem zaczynam od wniosku nr 1 w odpowiedzi na wezwanie Straży Miejskiej w Tarczynie.Kategorie