16
04.2015

Funkcjonariusz zarządził odholowanie samochodu osoby niepełnosprawnej bo nie miał tabliczki. Czy miał do tego prawo?
To sytuacja z życia wzięta, osoba niepełnosprawna (trudno chodząca o kulach) staneła na miejscu dla osób niepełnosprawnych i poszła do przychodni. Niestety samochód nie miał tabliczki, gdyż ta została przez nieuwagę w drugim pojeździe będącym w naprawie. Gdy niepełnosprawny kierowca przyszedł na miejsce samochodu nie było, został odholowany. Rozpoczęła się droga przez męke kalekiej osoby. Nie miał mu kto pomóc z rodziny więc możemy sobie wyobrazić co przeszedł wyjaśniając sprawę. Koszty wraz z mandatem, opłata za odholowanie i taksówkami to ponad 700 zł. A co na taką sytuację Prawnicy z Anuluj-Mandat.pl? - oto nasza opinia

 

 

Rozwiązanie zagadnienia prawnego: czy funkcjonariusz miał prawo zarządzić odholowanie pojazdu z miejsca przeznaczonego dla osób niepełnosprawnych tylko dlatego, ze brak było tabliczki o niepełnosprawności kierowcy/uzytkownika pojazdu? Co jeśli kierowca był niepełnosprawny ale nie miał tabliczki z jakiegoś powodu (np. bo samochód nie jego lub słuzbowy) albo gdy niepełnosprawny był pasazer samochodu a kierowca był de facto jego opiekunem? Czy o niepełnosprawności stanowi tabliczka (np. samorząd warszawski uznał, że brak opłaty parkingowej za szybą to za mało by uznac ze miejsce nieopłacone i by zlecić odholowanie)? Kto w takim przypadku ma ostatecznie zapłacić za odholowanie pojazdu osoby niepełnosprawnej?

Czytaj więcej ...

14
04.2015

Jak powinien być oznakowany fotoradar oraz funkcjonariusz podczas kontroli prędkości
Wymagany sposób oznakowania fotoradarów i zasad widoczności funkcjonariuszy SM/SG/ITD i Policji (oraz innych zasad) podczas dokonywania pomiarów prędkości.

 

            Celem niniejszego opracowania jest opisanie wskazanego przez ustawodawcę sposobu oznakowania fotoradarów oraz zasad widoczności funkcjonariuszy Straży Gminnej (Miejskiej), Inspekcji Transportu Drogowego oraz Policji. Opracowanie zostanie podzielone na dwa moduły, będące odzwierciedleniem dualizmu przedmiotu pracy.

 

  1. Sposób oznakowania fotoradarów

 

 

          Opisując wymagany ustawą oraz rozporządzeniem sposób oznakowania fotoradarów podczas dokonywania pomiarów prędkości, należy rozpocząć od wyjaśnienia czym jest przedmiotowy fotoradar. Definicję przedmiotu zwanego potocznie „fotoradar' zawiera ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 1997 Nr 98 poz. 602).  Ustawodawca zawarł wyżej wymienioną definicje w art. 1 ust. 59 - urządzenie rejestrujące – stacjonarne, przenośne albo zainstalowane w pojeździe albo na statku powietrznym urządzenie ujawniające i zapisujące za pomocą technik utrwalania obrazów naruszenia przepisów ruchu drogowego przez kierujących pojazdami. Sam sposób oznakowania urządzeń rejestrujących reguluje Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie warunków lokalizacji, sposobu oznakowania i dokonywania pomiarów przez urządzenia rejestrujące wydane na podstawie art. 129h ust. 5 ustawy Prawo o ruchu drogowym, który stanowi:

 

Czytaj więcej ...

13
04.2015

Złóż zawiadomienie o przestępstwach Strażników
Bezprawne jest:

- wysyłanie wezwania alternatywnego z fotoradarów i za złe parkowanie,

- wzywanie do wskazania kierującego bez ustalenia, że to sam wzywany nie kierował pojazdem,

- żądania zapłacenia mandatu i wyrażenia zgody na mandat gdy przysłano samo wezwanie bez mandatu,

- żądanie przyjęcia grzywny za niewskazanie kierującego,

- straszenie tą grzywną bez pouczenia wzywanego o jego prawach procesowych (jako świadka) do milczenia,

- zarzucanie popełnienia wykroczenia wzywanemu, który po prostu skorzystał ze swojego prawa kodeksowego do milczenia,

 

- straszenie sądem bez pouczenia o prawach świadka,

- manipulowanie prawem (przekręcanie norm prawnych, przemilczanie przepisów, używanie fałszywych wykładni),

- wymuszanie mandatu bez udowodnienia winy,

- domniemanie winy właściciela pojazdu bez dowodów

oraz

- wszczynanie egzekucji bez doreczenia mandatu wraz z pouczeniem o prawie do odmowy przyjęcia i odebraniem pokwitowania jego przyjecia na blankiecie  mandatu(pokwitowanie odebrania przesyłki pocztowej to za mało).

- ukrywanie dowodów niewinności,

- usiłowanie ukarania po terminie przedawnienia,

- wprowadzanie w błąd sądu we wniosku o ukaranie celem doprowadzenia do skazania,

- podżeganie wzywanego do wskazania kogokolwiek jako kierującego, pomimo, że ten zeznał, iż nie wie bądź nie pamięta kto,

- wzywanie współwłasciciela pojazdu.

Każdy z tych czynów funkcjonariuszy może być przestepstwem, zwłaszcza, gdy są stosowane  masowo i z premedytacją, czyli pomimo zwrócenia im wcześniej uwagi, że działają bezprawnie porzez wysłanie dokumentu nr 1 lub dokumentu nr 4:  http://anuluj-mandat.pl/steps/step_1

 

Czytaj więcej ...

10
04.2015

Odcinkowy pomiar prędkości - mity i fakty
Media, zwłaszcza branżowe, huczą na temat nowego "bata" na kierówców, który testowo jest już wprowadzany i ma być o wiele skutecznijszy od fotoradarów w ujawnianiu i karaniu sprawców wykroczeń za przekroczenie prędkości.

 

 

 

Czyżby?

My mamy poważne watpliwości prawne czy w ogóle oprócz wzrostu ilosci pułapek na zmotoryzownych i nie zmotoryzowanych włascicieli pojazdów cokolwiek sie zmieni i jakiekolwiek wady systemu fotoradarów zostaną w ten sposób wyeliminowane. 

Sytem odcinkowych pomiarów prędkości ma się tak do karania sprawców okreslonych wykroczeń jak za czasów PRL słynna PZPR do swojej nazwy. Wtedy powiadano o niej: ani Polska, ani Zjednoczona, ani Partia, ani Robotnicza. Dziś powiemy o nowym systemie: ani nie umozliwi karania, ani ustalenia sprawcy, ani nie ustala jakie miało miejsce wykroczenie, gdzie i kiedy.

Więc o co chodzi?

Czytaj więcej ...

08
04.2015

Czym jest myto viaTOLL i co się zmieniło od 2 stycznia 2015
Od 1 lipca 2011 roku działa elektroniczny system poboru opłat drogowych, tzw. e-myto, który zastąpił dotychczasowe winiety. Projekt, budowę i obsługę powierzono w drodze przetargu austriackiej firmie Kapsch. Problemy zaczęły się jeszcze zanim w ogóle system uruchomiono -  firma nie podłączyła do systemu informatycznego wszystkich urządzeń naliczających opłaty na czas i dlatego system Viatoll zaczął funkcjonować dopiero 3 lipca 2011. Później było już tylko gorzej. Zdarzało się, że Viatoll błędnie wskazywał, że kierowca przejechał pod bramką bez wymaganej opłaty lub kilkukrotnie zawyżał jej wysokość. Zdarzało się, że kierowca – nieświadomy, że Viabox działa błędnie – załamywał się dostając olbrzymi rachunek za przejazd bez uiszczenia opłaty. Zdarzało się w końcu, że kierowca popełnił samobójstwo prawdopodobnie po tym, jak dostał rachunek w wysokości 120 tys. złotych. Tak więc system nie zawsze działa sprawnie, a nasze prawo nie jest przystosowane do tego nowego jeszcze systemu. Miało być szybko, sprawnie i nowocześnie, bez kolejek i szlabanów, a wyszło jak zawsze.

 

Jak to działa?

Czytaj więcej ...

01
04.2015

Przedawnienie mandatu i egzekucji
Jak to jest z przedawnieniami? Otóż po odmowie przyjecia mandatu kredytowego za złe parkowanie gdy na miejscu nie było sprawcy, postepowanie mandatowe przedawnia się po 90 dniach. W przypadku fotoradarów mogą wreczyć mandat do 180 dni. Jeśli postepowanie mandatowe się przedawni, mają rok od ujawnienia czynu na złożenie wniosku do sądu. Jeśli nie zdążą karanie sie przedawni własnie z upływem roku. Jeśli zdążą karanie się przedawni po 2 latach od ujawnienia czynu.Jeśli do 2 lat nie zapadł wyrok prawomocny - jest po temacie. Trzeba pamietac jednak by zawsze się na przedawnienie powołać.
Co jednak egzekucją z prawidłowo wręczonego mandatu lub zasądzonej grzywny?

Oczywiście kara grzywny nałożona za wykroczenia w drodze mandatu karnego ulega przedawnieniu podobnie jak każda kara, co oznacza iż po upływie określonego przepisami czasu nie ma możliwości przymusowego wyegzekwowania należnej grzywny w drodze przymusu.

Ile więc czasu można unikać poborcy podatkowego lub skarbowego?

Czytaj więcej ...

01
04.2015

Nie bójmy się Wideorejestratorów policyjnych w nieoznakowanych pojazdach
Ostatnimi czasy dość głośno zrobiło się o kwestii video rejestratorów w Polsce za sprawą domniemanego wykroczenia popełnionego przez zdobywcę medalu w rajdzie Dakar – Krzysztofa Hołowczyca. Jako że moim ulubionym lektorem w nawigacji samochodowej jest właśnie głos popularnego Hołka postanowiliśmy wraz z zespołem anuluj-mandat.pl przyjrzeć się kwestii tak nagłośnionej w mediach.

            By prawidłowo zrozumieć kwestię nieszczęsnego spotkania Pana Hołowczyca z Policjantami należy w pierwszej kolejności naświetlić kwestię czym są jak działają oraz na jakiej podstawie prawnej funkcjonują video rejestratory.

            Służby drogowe ( notabene nie tylko Policja) otrzymały możliwość przeprowadzania pomiaru za pomocą video rejestratorów w regulacji  art. 129 ust. 1 i ust. 2 pkt 9  oraz w pkt 9a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r.  Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 1997 Nr 98 poz. 602) w brzmieniu:

„Art. 129.

  1. Czuwanie nad bezpieczeństwem i porządkiem ruchu na drogach, kierowanie ruchem i jego kontrolowanie należą do zadań Policji.
  2. Policjant, w związku z wykonywaniem czynności określonych w ust. 1, jest uprawniony do:

    Czytaj więcej ...

15
02.2015

Piszmy skargi na wyczyny Strażników Miejskich do Wojewody i Komendanta Policji
Każde nawet najmniejsze przekroczenie uprawnień przez Strażnika w kwestii fotoradaru (wezwania alternatywne, źle ustawione urządzenia, działania bez uprawnień, popełniane wykroczenia podczas czynności, arogancja itd) powinno skutkować z naszej strony zawiadomieniem prokuratury (która jednak niechętnie się zajmuje postepowaniem przeciwko innym służbom) oraz personalną skargą na komendatna straży i danego funkcjonariusza do Wojewody.

Nie do Gminy, Wójta, Burmistrza czy Prezydenta Miasta ale do Wojewody właśnie !!!

Bowiem nadzór nad działalnością strażników miejskich i gminnych, w zakresie określonym w art. 9 ust. 2 pkt 1–3 ustawy o strażach gminnych, sprawuje wojewoda przy pomocy komendanta wojewódzkiego (Stołecznego jesli chodzi o Warszawę) Policji, działającego w jego imieniu.

Wśród ww. zadań znajduje  się odwołanie do uprawnień określonych w art. 12 w związku z art 11 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych, przyznającego strażom miejskim i gminnym prawo do kontroli ruchu drogowego z wykorzystaniem stacjonarnych i mobilnych urządzeń do pomiaru prędkości. Nadzór nad strażami miejskimi i gminnymi przez wojewodę jest związany z policyjnym charakterem Straży.

Czytaj więcej ...

12
02.2015

Nielegalne wezwania z fotoradarów
Już niemal od roku portal internetowy Anuluj-Mandat.pl zajmuje się obroną obywateli przed tolerowanym przez policję oraz prokuraturę bezprawiem mandatowym.

W głównych telewizjach od lat lansowana była teza o pladze piractwa drogowego wśród polskich kierowców i o konieczności instalowania fotoradarów oraz rejestratorów monitoringu, celem zwiększenia bezpieczeństwa na polskich drogach. Część tego kłamstwa, krzywdzącego dla Polaków, zdemaskował niedawno Prezes Najwyższej Izby Kontroli publikując raport na temat działań służb dbających o bezpieczeństwo ruchu drogowego. Ujawniając miedzy innymi, że połowa ukaranych to nie są kierowcy, a zwiększenie ilości fotoradarów nie tylko nie poprawiło bezpieczeństwa na polskich drogach, ale wręcz je pogorszyło.

Niewątpliwie jedno zdanie wynika po części z drugiego.
Jeśli nie są karani kierowcy, czyli sprawcy, to w jaki sposób kary te mają odstraszać sprawców przed popełnieniem kolejnych wykroczeń drogowych? A jeśli nie sprawcy to, kto? Dlaczego tak się dzieje? Otóż twórcy kodeksu wykroczeń i kodeksu postepowania w sprawach o wykroczenia nie przewidzieli używania fotoradarów na tak masową skalę. Urządzenia rejestrujące miały być tylko narzędziem pomagającym służbom (głównie policji) w udokumentowaniu wykroczenia, pełniąc jednocześnie funkcję prewencyjną poprzez zainstalowanie w miejscach szczególnie niebezpiecznych. Natomiast podstawową jednostką reagującą na wykroczenie miał być patrol drogowy, którego zadaniem było czyn zabroniony ujawnić (mierząc prędkość), przerwać wykroczenie (zatrzymać pojazd), natychmiast ustalić sprawcę (wylegitymować kierowcę) i ukarać go mandatem. Dopiero, gdy kierowca odmówił przyjęcia mandatu lub czyn był zbyt poważny sprawa trafiała do sądu. Jeszcze niedawno powszechność patroli była głównym, prostym i skutecznym czynnikiem zwiększającym bezpieczeństwo na drogach, bo mając w ręku kierowcę karały sprawcę, przerywając jego wykroczenie, oddzielając drobne wykroczenia od piractw i bez zbytniego angażowania sądów.

Czytaj więcej ...

09
01.2015

Nadeszło obowiązkowe umarzanie wszystkich postępowań ViaTOLL
Bardzo dobra wiadomosć dla wszystkich kierowców i przedsiebiorców ściganych do tej pory koszmarnie wysokimi karami za ViaTOLL:

Od 2 stycznia 2015 r weszła w życie nowelizacja przepisów o odpowiedzialności za naruszenie obowiązku uiszczania opłaty elektronicznej za przejazd po drogach krajowych.

Stosownie do art. 4 ustawy zmieniającej nie wszczyna się postępowania administracyjnego na podstawie art. 13k ust. 1 lub 2 u.d.p., a wszczęte umarza się, jeżeli naruszenie zostało popełnione przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy. Oznacza to, że w odniesieniu do wszczętych postępowań administracyjnych, do których ma zastosowanie ww. przepis, strony postępowań otrzymają decyzję o umorzeniu postępowania. Natomiast w odniesieniu do tych spraw, w których nie zostało wszczęte postępowanie administracyjne (strona nie otrzymała zawiadomienia o wszczęciu postępowania), nie zostaną podjęte żadne czynności i nie należy spodziewać się jakichkolwiek pism procesowych od GITD.

Czytaj więcej ...

22
12.2014

Krakowskie Sądy potwierdzają, umarza się postępowania przeciwko właścicielowi pojazdu, jeśli ten odmawiając wskazania skorzystał ze swoich praw
 

Sd_okrgowy KrakwJPG


Nie jest to pojedyńcze orzeczenie Sądu Rejonowego. Jak wynika z uzasadnienia wyroku, oraz z wiedzy www.Anuluj-Mandat.pl to ustalona linia orzecznicza Sądów I i II instancji w Krakowie potwierdzająca trafności linii obrony, którą nasz serwis dostarcza Użytkownikom w sprawdzonym generatorze wniosków o umorzenie:

- Jeżeli właściciel pojazdu otrzymuje korespondencyjnie żądanie wskazania osoby, której powierzył pojazd i odmówi powołując się na swoje prawa procesowe świadka czy podejrzanego, mimo/zwałaszcza, gdy organ nie określił roli procesowej wzywanego i nie pouczył go o przyslugujacych mu prawach, to nie występuje czyn zabroniony właściciela pojazdu określony w art. 96 par. 3 kw co skutkuje, koniecznością umorzenia postępowania z art. 5 par. 1 pkt 2) kpw:

"Nie wszczyna się postępowania, a wszczęte umarza, gdy czyn nie zawiera znamion wykroczenia albo ustawa stanowi, że sprawca nie popełnia wykroczenia"

Czytaj więcej ...

18
12.2014

Mandat, odmowa przyjęcia, wezwanie i wyrok a punkty karne
Jest kluczowa różnica pomiędzy odmową przyjęcia mandatu wystawionego na gorącym uczynku, a obroną przed wezwaniem mandatowym z fotoradaru lub za złe parkowanie – to kwestia punktów karnych.

Odmowa przyjęcia mandatu przez kierowcę, którego wykroczenie zostało stwierdzone przez Policję albo inne służby na gorącym uczynku, a następnie skierowanie do Sądu wniosku o ukaranie nie uchroni sprawcy przed punktami karnymi.

Punkty karne bowiem nie są karą w myśl art. 18 kodeksu wykroczeń, ani środkiem karnym (art. 28 kw), więc Sąd nie nakłada ich w wyroku. Co nie oznacza, że ich nie ma.

Czytaj więcej ...

Kategorie